h

Gemeenteraad

13 juni 2015

Gemeente Oss kampioen Payroll

In het Brabants Dagblad van woensdag 10 juni verscheen het bericht met als kop ‘Oss en Veghel kampioenen bij het inzetten van payrollers’. Het artikel stelt dat bij de gemeente Oss op dit moment ongeveer 50 mensen werkzaam zijn op payroll basis.   

Lees verder
13 april 2015

Oss slechtst scorende gemeente bij telefonisch beantwoorden van zorgvragen

SP stelt vragen aan wethouder

Het TV programma "Kassa" heeft samen met onderzoeksbureau Store Support onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de
gemeenten sinds de grote veranderingen in de zorg. In de uitzending van 11-04-2015 werden de resultaten bekend gemaakt.

Oss blijkt de slechtst scorende gemeente bij het telefonisch beantwoorden van zorgvragen.

Lees verder
3 april 2015

Artikel 41-vragen over financieel beheer Heesch-West

Foto: SP / Google Maps

Het bestuur van toekomstig bedrijventerrein Heesch-West blijft ernstig in gebreke bij het informeren van de gemeenteraad van Oss over het financieel beheer. Daarom stelt de SP bijgevoegde vragen aan B&W van Oss.

Lees verder
20 maart 2015

Vragen over minder regels voor centrumondernemers

De gemeente Oss doet mee aan een project dat onderzoekt of er minder wet en regelgeving mogelijk is voor centrumondernemers. De SP is voorstander van het tegengaan van onnodige regelgeving. Natuurlijk is ook de SP voor een levendig en gezellig stadscentrum.

De SP heeft toch kritische vragen gesteld. Het is namelijk bekend dat Osse bedrijven zich nauwelijks beperkt voelen door regels. Ze snappen ook wel dat er regels moeten zijn, anders wordt het een puinhoop in de stad. Nurettin Altundal, SP-fractielid, heeft de vragen gestuurd naar wethouder Gé Wagenmakers. Welke regels worden eigenlijk als onnodig en belemmerend ervaren? Worden de centrumondernemers zelf wel bij dit onderzoek betrokkken? Wat zijn de kosten van het onderzoek?En hoe lang gaat het onderzoek duren?
De precieze vragen vindt u hieronder.

Lees verder
26 januari 2015

Wethouder Peters zwaar onder vuur over thuiszorg

Foto: Mari-Anne Marijnissen / Gmail
Woensdag 21 januari werd er een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Peterts in een speciaal bijeengeroepen extra raadsvergadering. Alles draaide om een brief die Peters op 7 november kreeg van zorgaanbieder Pantein. Daarin stond dat de organisatie in zwaar weer verkeerde. Deze informatie is niet gedeeld met de raad.Lees verder
5 januari 2015

Nieuwe raadsleden geinstalleerd

Foto: SP
Vrijdag 2 januari werden in de gemeenteraad van Oss de nieuw gekozen raadsleden geïnstalleerd.
De SP-fractie blijft uit negen personen bestaan: vijf oudgedienden en vier nieuwe gezichten. Ook de nieuwe commissieleden, tegenwoordig burgerleden geheten, legden hun belofte dan wel eed af. Tevens werden de nieuwe wethouders voorgedragen en door de nieuwe raad gekozen. De SP heeft tegen deze voordracht gestemd.Lees verder
22 december 2014

Jan, Adrie, Mari-Anne en Paul bedankt!

Op 2 januari wordt de nieuwe raad geïnstalleerd, een raad met een flink gewijzigde samenstelling. De negen raadsleden en drie commissieleden hebben zich de afgelopen jaren volop ingezet voor het politieke werk in de raad, maar zeker ook daarbuiten. Samen met de andere Osse SP leden is veel werk verzet. Ook na de laatste verkiezingen gaat dat allemaal gewoon door. Bij verkiezingen veranderen de fracties vaak van samenstelling. Raadsleden vinden het, om wat voor reden ook, na één of meer periodes tijd om plaats te maken voor nieuwe mensen. Bij het opstellen van de kandidatenlijst worden afwegingen en keuzes gemaakt en de uitslag van de verkiezingen kan gevolgen hebben voor het al dan niet kunnen doorgaan als raadslid. Ook de SP fractie verandert vanaf 2 januari. Vier van onze zittende raadsleden keren niet terug in de raad. Daar staat tegenover dat er vier andere, meest jonge mensen voor de SP in de raad terugkeren. Bij de samenstelling van de kandidatenlijst is bewust gekozen voor deze verjonging. In onze ogen een belangrijke voorwaarde voor continuïteit op de langere termijn.

Lees verder
5 november 2014

SP-vragen over lpg-vulpunt Herpen

Namens de SP-fractie stelt raadslid Adrie Geerts meerdere vragen over het LPG-vulpunt in Herpen. Lokale omroep D-tv heeft hierover het volgende verslag gemaakt:

Lees verder
14 juli 2014

SP komt op voor thuiszorg en cultuur in Voorjaarsnota

De SP heeft in de jaarlijkse Voorjaarsnota in de gemeenteraad haar afkeur laten blijken over de financiële plannen van het huidige gemeentebestuur. Er waait een onvervalste liberale VVD-wind door Oss, gesteund door PvdA, CDA en de VDG. Kritiekloos worden de onzalige plannen van het kabinet in Oss uitgevoerd. Zorg en cultuur liggen zwaar onde vuur.

Lees verder
16 januari 2014

Oss zegt nee tegen onderhandelingsresultaat VNG

De fractie van de SP Oss is blij dat het college van burgemeesters en wethouders van Oss niet instemt met het onderhandelingsresultaat tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) en staatssecretaris van Rijn over de persoonlijke verzorging.
De gemeente krijgt naar mening van de SP fractie onvoldoende middelen om de nodige zorg te kunnen leveren.Het kabinet bezuinigt fors op kwetsbare groepen door zorgtaken over te hevelen naar gemeenten zonder daarbij voldoende geld beschikbaar te stellen.
De SP distantieert zich van dit beleid en gelukkig het college ook!

Lees verder

Pagina's

U bent hier