h

Gemeenteraad

23 september 2017

Gemeenteraad heeft lak aan de mening van de bevolking

Foto: SP

Met uitzondering van de SP besloot de gemeenteraad donderdagavond in te stemmen met de nieuwe centrumplannen in Oss. Daarmee neemt de gemeente grote financiële risico’s en wordt de mening van de Osse bevolking compleet genegeerd. De bevolking die in grote meerderheid de verplaatsing van de bibliotheek en het afbreken van de winkelrij aan het parkeerterrein De Wal kapitaalvernietiging vindt.

Lees verder
17 september 2017

SP wil geen uitbreiding geitenhouderij Herpen

Foto: SP

De Provincie Noord-Brabant heeft afgelopen juli besloten dat er geen nieuwe geitenstallen gebouwd mogen worden. Vandaag komt de GGD met een advies om geen woningen binnen een straal van 2 kilometer om een geitenhouderij te hebben, omdat de oorzaak van gezondheidsrisico's te onduidelijk zijn. In Herpen wil een geitenhouderij ondanks deze adviezen en besluiten fors gaan uitbreiden. De SP stelt hier vragen over.

Lees verder
17 september 2017

Voldoen de controles op veehouderijen?

De Provincie Noord-Brabant heeft steeksproefgewijs controles uitgevoerd bij veehouderijen in diverse gemeenten. Oss maakte geen onderdeel uit van deze controles. Bij de steekproeven bleek er nogal wat mis te zijn, de SP wil graag van het Osse college weten hoe het gesteld staat met controles die zij uitvoert.

Lees verder
3 september 2017

mening bevolking moet worden gerespecteerd bij centrumplan

Uit een enquête die de SP deze zomer onder bijna 600 Ossenaren heeft gehouden blijkt dat de bevolking daar heel anders over denkt:Komende maanden zal in de gemeenteraad een felle discussie plaatsvinden over de toekomst van het Osse centrum. Het zijn financieel riskante plannen die de Van Deursen Group die eigenaar is van het V&D pand goed uitkomen. Van Deursen wil sloop van de relatief nieuwe winkels waaronder de voormalige Spieghel bij het parkteerterrein de Wal. De Osse burger mag dit betalen. Hij wil een hoge woontoren bouwen en de bibliotheek verplaatsen naar het centrum, zodat hij daaraan kan verdienen. En de Osse burger mag deze miljoenendeal betalen. Lees verder
24 augustus 2017

Oplossing voor Petjesbar?

Zoals u weet is cafézaal De PetjesBar in Overlangel op woensdag 9 augustus afgebrand. Dit is een groot drama voor de ondernemer zelf. De PetjesBar is een belangrijke ontmoetingsplek van Neerloon, Overlangel en Keent waardoor ook vele verenigingen direct getroffen zijn door de brand. Zij zijn letterlijk dakloos geworden. 

De SP vindt het belangrijk dat er op de korte termijn een oplossing komt voor de vele verenigingen. Continuïteit van het verenigings- en gemeenschapsleven is wat de SP betreft de eerste prioriteit. Wanneer het verenigings- en gemeenschapsleven geen doorgang kan ondervinden werkt dit verlammend voor de verenigingen, vrijwilligers en leden. De SP is dan ook verbaasd over de uitspraken die wethouder Wagemakers (VVD) deed in de diverse media, waarin hij stelt dat verenigingen in het parochiezaaltje of in de vervallen voormalige school terecht kunnen. Dit is geen volwaardige tijdelijke oplossing: de SP wil maximale ondersteuning voor het verenigingsleven van NOK. Vele verenigingen hebben aangegeven mee te willen denken en letterlijk de handen uit de mouwen te willen steken bij het creëren van een passende oplossing.

Lees verder
16 juli 2017

SP wil draagkrachtnorm naar 130%

De armoede in ons land en de armoede in Oss  is de laatste jaren enorm gestegen. Dit betekent dat er enkele honderdduizenden huishoudens onder het bestaansminimum leven en zoveel temeer kinderen schade ondervinden. Hierdoor komen mensen in de problemen  door de armoedeval. Eenverhoging van de draagkrachtnorm  geeft de gemeente betere mogelijkheden om 
de toegenomen armoede te bestrijden vooral voor mensen met financiële problemen.  Door de ophoging naar 130% komen  mensen eerder in aanmerking voor gemeentelijke regelingen zoals “mee doen is belangrijk “ en ziektekosten via azoss.

Lees verder
16 juli 2017

Extra ondersteuning voor vrijwilligers

Foto: SP

De SP hecht grote waarde aan vrijwilligerswerk en is van mening dat vrijwilligers goede ondersteuning vanuit de gemeente verdienen. Veel Ossenaren leveren als vrijwilliger gratis een belangrijke bijdrage voor de samenleving. Vrijwilligers krijgen hierdoor nieuwe ervaringen en contacten voor terug. Daarnaast is het dankbaar werk om te doen. De SP vindt het belangrijk om goed voor onze vrijwilligers te zorgen.

Lees verder
3 juni 2017

wees duidelijk over V&D pand

Deze weken verspreidt de SP een folder waarin de zorgen worden uitgesproken over de ontwikkelingen in het centrum. Vooral de manier waarop het college van B&W in de persoon van wethouder Wagemakers de raad en de mensen in Oss op de hoogte houdt vinden wij niet in orde. In het Brabants Dagblad en op de lokale televisie DTV beklaagt de Wethouder zich over karaktermoord en vindt de folder een aanval op zijn persoon.

Er wordt in Oss al lang gesproken over de toekomst van het stadscentrum. Er zijn serieuze zorgen die door alle partijen, ook de SP gedeeld worden. Ook de SP begrijpt dat je daarbij onderhandelingen over vastgoed niet altijd in de openbaarheid kunt voeren. Het blijft echter wel zaak om iedereen, de inwoners van Oss en de gemeenteraad zoveel mogelijk mee te nemen in de ontwikkelingen. De fractievoorzitters (dus niet de hele gemeenteraad) worden af en toe vertrouwelijk bijgepraat over het verloop van onderhandelingen. Wat zich hier nu wreekt is de bestuursstijl van wethouder Wagemakers. Aan de ene kant wordt de indruk gewekt dat de onderhandelingen moeilijk zijn en nog niet geschikt voor openbaarheid, terwijl in dezelfde tijd de wethouder op een bijeenkomst van het TIBO in aanwezigheid van een journalist de gewraakte uitspraak doet: “We kijken naar de stad. Dat Van Deursen Group daar beter van wordt, is dan maar zo. We moeten wel juridisch laten kijken naar staatssteun”. 

Lees verder
28 mei 2017

Dit moet beter, maar wie gaat dat betalen

Foto: SP

Al jaren wordt er gemopperd op de lelijke gebouwen in het centrum, vooral op het oude V&D pand. “Platgooien en inzaaien” is intussen een veel gehoorde uitspraak nu V&D is verdwenen. Het lijkt een goed idee en een mogelijk oplossing voor deze prominente plek in het centrum. Het probleem is echter dat het gebouw en de grond waarop het staat eigendom zijn van een grote vastgoedeigenaar: de Van Deursen Group uit Den Bosch.

Lees verder
23 april 2017

Vragen over Van Deursen Group

In de commissie van 20 april 2014 heeft de fractie van de SP de rol van de gemeente bij de plannen voor het voormalige V&D pand aan de orde gesteld. In de recente plannen wordt uitgegaan van verhuizing van de bibliotheek. De Van Deursen Group ziet het als belangrijke voorwaarde bij de verdere uitvoering van de intentieovereenkomst. Zij ziet waarschijnlijk brood in het onderbrengen van een gemeentelijke nutsvoorziening in haar nieuwe pand. Tot nu toe ontbreekt het aan plannen en is het volstrekt onduidelijk wat de financiële verplichtingen zijn en worden van de gemeente en de bibliotheek.

Was de reactie van wethouder Den Brok in de commissie nog voorzichtig en enigszins terughoudend, de uitspraken van wethouder Wagemakers in het Brabants Dagblad1 geven een geheel andere indruk van de intenties van het college.

De SP wil zo snel mogelijk een helder en compleet antwoord op de volgende vragen:

Lees verder

Pagina's

U bent hier