h

Gemeenteraad

12 augustus 2018

Terugblik op de collegevorming

Foto: SP

Donderdag 28 juni gaf SP fractievoorzitter Jan Zoll een terugblik op de vorming van het nieuwe college in Oss: "De verkiezingen zijn voorbij. De SP is de grootse partij geworden en staat klaar voor de onderhandelingen. In de eerste gesprekken al blijkt de onwil van VDG om met de SP een vertrouwensband te smeden en zo te komen tot een college met een gelijkwaardige rol voor beide grote partijen. Natuurlijk is niet alles koek en ei. Wij hebben acht jaar oppositie gevoerd tegen twee colleges waarin VDG een hoofdrol speelde. Daarbij ging het af en toe hard tegen hard. Dat hoort er ook bij. Wij zitten niet in de raad om elkaar gelijk te geven. Wij zitten in de raad voor de mensen die ons gekozen hebben.

Lees verder
8 mei 2018

SP doet nieuwe oproep aan VDG om met SP te onderhandelen over stabiele coalitie

Nu de VVD-fractie uiteen is gevallen, rijst de vraag hoe stabiel de huidige beoogde rechtse coalitie van VDG, CDA, VVD en Beter Oss nog is. Is er wel sprake van een voldoende stevige basis om zo door te gaan nu een gedegen meerderheid verdwenen  is?

Lees verder
22 april 2018

Geen SP-wethouders in Oss door machtspolitiek VDG

Foto: SP

De verkiezingsuitslag van 21 maart in Oss was duidelijk. De coalitie van VDG, CDA en VVD verloor drie zetels en haar meerderheid. Met ruim 10.000 stemmen werd de SP weer de grootste partij in Oss en groeide van 9 naar 11 zetels. Oss wilde de SP terug in het bestuur en een andere koers.

En na de verkiezingsuitslag lag het zo voor de hand: de twee grootste partijen SP met 11 raadsleden en de VDG met 10 samen in een coalitie. Sterk in stad en dorp, maar ook links, midden en rechts zijn dan goed vertegenwoordigd. Ook is er een gedegen meerderheid van 21 van de 37 raadszetels zodat er slagvaardig besluiten kunnen worden genomen.

Lees verder
12 april 2018

Watertappunt Megen

In 2016 heeft de SP het initiatief genomen om drinkwatertappunten in onze gemeente te plaatsen. De drinkwatertappunten voorzien ieder van gratis drinkwater. De SP vindt het belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren en daarnaast gastvrij te zijn richting Ossenaren, dagjesmensen en toeristen. We hebben daarom gevraagd om de watertappunten op drukbezochte locaties te plaatsen zoals in het Osse centrum, loop- en fietspaden en bij toeristische trekpleisters. Inmiddels zijn de meeste waterpunten geplaatst.

Helaas is sinds kort het drinkwatertappunt in Megen verdwenen, terwijl het punt er nog geen jaar stond. Dit vinden wij vreemd: veel dagjesmensen en fietsers bezoeken het historische stadje en met het toeristische seizoen in opkomst zal het alleen maar drukker worden. De SP wil weten of het watertappunt in Megen terug geplaatst gaat worden en of er meer locaties op de nominatie staan om te worden verwijderd. Daarom heeft SP-raadslid Bas van der Voort schriftelijke vragen gesteld aan het Osse gemeentebestuur.
Zie hier de vragen.

Lees verder
31 maart 2018

Drie SP raadsleden nemen afscheid

Foto: SP

Ans Broersen, Albert Arends en Nurettin Altundal komen niet terug in de nieuwe raadsfractie. 

Lees verder
20 maart 2018

SP wil onafhankelijk onderzoek naar rol wethouder Wagemakers in crematoriumdeal

In het Brabants Dagblad van 20 maart beschuldigen tegenstanders van de bouw van een crematorium aan de Docfalaan wethouder Wagemakers ervan tijdens het debat over het crematorium te hebben gelogen over het bestaan van een taxatierapport over de aankoop van een woning. Dit taxatierapport zou pas zijn opgesteld nadat de afspraak over de aankoopprijs al was gemaakt; een aankoopbedrag dat volgens het Brabants Dagblad meer dan het dubbele bedraagt van de WOZ waarde. Als dit waar is, is dit een politieke doodzonde.

Lees verder
9 maart 2018

wijkregisseur Schadewijk moet blijven

Marie-Therese Janssen: “Door de wijkregisseur is de overlast in de wijk verminderd en de leefbaarheid verbeterd. De wijkregisseur in Schadewijk moet daarom dan ook blijven.”

Lees verder
22 februari 2018

Gelijke behandeling voor verenigingen

Foto: SP

Per 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgegaan in de gemeente Oss. Het beleid van de gemeente Lith is overgenomen door de gemeente Oss en zou op termijn geharmoniseerd worden naar Osse standaarden. Met andere woorden: voor de kernen uit de voormalige gemeente Lith gaan de zelfde rechten en plichten gelden als in de rest van de gemeente Oss. Dit is wat de SP betreft volstrekt logisch. 

Er zijn veel verenigingen actief binnen de Lithse kernen. Een aantal van deze verenigingen ontving van de voormalige gemeente Lith subsidie. De subsidiestandaarden waren in Lith anders dan in de gemeente Oss, daarnaast waren de subsidiebedragen in veel gevallen lager. Nu het gehele gebied onder de gemeente Oss valt is het vreemd dat er nu na 7 jaar nog steeds verschillen in de basissubsidie bestaan tussen gelijkwaardige verenigingen uit Oss en Lith. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de regeling subsidies voor harmonieën en fanfares (R-1008). De SP vindt dit niet uit te leggen en pleit voor een gelijke behandeling voor verenigingen uit de voormalige gemeente Lith en Oss. Daarom wil de SP aduidelijkheid van  het college:

Lees verder
29 januari 2018

Niet stunten met gemeenschapsgeld bij crematoriumplannen

“Stunt niet met gemeenschapsgeld en stel de beslissing over het crematorium uit,” zegt SP-raadslid Adrie Geerts over de nieuwste collegeplannen. 

Foto: SP

Wethouder Wagemakers (VVD) wil ruim 1 miljoen euro belastinggeld uittrekken om de vestiging van een crematorium bij het mortuarium aan de Docfalaan mogelijk te maken. Dit terwijl er een ander initiatief is dat de gemeente geen cent belastinggeld kost. Uitvaartondernemer Yarden wil namelijk aan de Willibrordusweg een crematorium bouwen in het landgoed Hissehaag. Wagemakers stelt dat die miljoen ter zijner tijd wordt terugbetaald door Van Lith.

Lees verder
29 januari 2018

Het Unox winkeltje

Foto: SP

Zoals al reeds eerder bekend was gaat “het Unox winkeltje”, per 01-03-2018 sluiten en zal niet meer gebuikt worden. De Ossenaren ervaren het winkelpand als een “icoon”. In de afgelopen jaren zijn al veel panden die van betekenis zijn voor de Osse bevolking verdwenen. Het Unox winkeltje staat geregistreerd op de monumentenlijst onder nr. G15.

De SP heeft, op grond van de prominente plaats van deze winkel in de geschiedenis van Oss, en de plaats op de monumentenlijst, de volgende vragen aan het college:

Lees verder

Pagina's

U bent hier