h

Gemeenteraad

14 oktober 2013

Wethouder van Loon moet het eerlijke verhaal vertellen

Jan Cunen MuseumIn de pers beweerde wethouder van Loon dat hij nooit gezegd heeft dat hij Museum Jan Cunen wilde sluiten, doch dat hij slechts een flinke reductie van de subsidie heeft aangekondigd. Waarom dit als sluiting werd opgevat wist de wethouder niet. “Dat moeten we maar oneens grondig analyseren” , was zijn reactie.

Lees verder
11 oktober 2013

Programmabegroting: meevaller niet oppotten maar inzetten

Paul PetersDeze week kwam het college van B&W met de nieuwe begroting naar buiten. Hier een eerste reactie van SP fractievoorzitter Paul Peters.
Er blijkt een enorme financiële meevaller van 7,3 miljoen euro te zijn voor Oss. Helaas is deze meevaller niet structureel maar het is natuurlijk wel goed nieuws. Het college heeft ondanks deze meevaller ervoor gekozen om vrijwel alle bezuinigingsvoorstellen uit de voorjaarsnota ongewijzigd en zonder verzachtende maatregelen door te zetten. Onbegrijpelijk volgens de SP.

Lees verder
11 oktober 2013

De aanhouder wint: vrij liggende fietspaden Gasstraat

Albert ArendsDe Gasstraat is één van de gevaarlijkste wegen voor fietsers in Oss. De aanleg van vrij liggende fietspaden staat hoog op de agenda van de SP. Daarom worden daarover bij elke mogelijke gelegenheid vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder, Reina de Bruijn.
Na de commissievergadering van donderdag 10 oktober vroeg SP-raadslid Albert Arends aan de wethouder of er in het contact met de NS en ProRail over de uitbreiding van de fietsstalling ook gesproken is over de aankoop van gronden aan de Gasstraat.

Lees verder
9 oktober 2013

RUIMTE VOOR DE FIETS

fietsen

Na jarenlang de aandacht te hebben gevraagd, d.m.v. diverse acties, voor de problematiek in de fietsenstalling bij het station, komt er nu eindelijk een oplossing. De gemeente en Prorail zijn het er over eens dat er aan de achterzijde van het station een uitbreiding van de stalling zal komen.

Lees verder
8 augustus 2013

College komt tegemoet aan eis SP rond kwijtscheldingsbeleid bijstand

MEHet Osse college heeft de kwijtscheldingstermijn voor leenbijstand begin dit jaar verlengd van 3 jaar naar 5 jaar. In de praktijk betekent dit dat mensen die deze lening krijgen voor de aanschaf van bijvoorbeeld meubels en witgoed, omdat ze niet in staat waren om hiervoor te sparen, 2 jaar langer moeten aflossen. Daarbij heeft het college echter verzuimd om een overgangsregeling vast te stellen voor bijstandsgerechtigden die al onder het oude beleid leenbijstand hebben gekregen. SP-raadslid Mahmut Erciyas heeft eerder via schriftelijke vragen gepleit voor een dergelijke regeling en heeft hierop positief antwoord gekregen van het college.

Lees verder
8 augustus 2013

Verklaring SP inzake uitspraken wethouder van Loon

PP

Met verbijstering heeft de SP kennis genomen van de uitspraken van wethouder van Loon in het Brabants Dagblad over de problemen bij de BSOB en de financi&#235le gevolgen daarvan voor Oss.
De wethouder zegt aan de ene kant dat hij uit laat zoeken wat er aan de hand is en verderop in het artikel zegt hij dat hij wel al op de hoogte was. Over de misschien wel een half miljoen euro die het Oss gaat kosten reageert de wethouder wat laconiek met de uitspraak: &#180als dat zo is vind ik het behoorlijk veel&#180.

Lees verder
3 augustus 2013

Vragen SP over BSOB

PP

Vragen ex artikel 41 BSOB

Lees verder
27 juni 2013

Voorjaarsnota 2013


Jan ZollWe hebben al een aantal jaren met bezuinigingen achter de rug. Ook dit jaar worden we geconfronteerd met slecht nieuws en het kabinet van VVD en PvdA blijft krampachtig vasthouden aan een begrotingstekort van 3%. Ook wij vinden dat de overheidsfinanciën op orde moeten zijn en dat de tekorten teruggedrongen moeten worden. Maar de enorme bezuinigingen doen op dit moment de economie meer kwaad dan goed. De economie wordt kapot bezuinigd en dit dreigt onomkeerbare gevolgen te hebben op tal van terreinen.

De SP is voor de verkiezingen verguisd voor haar standpunt dat de overheid in tijden van crisis de economie juist moet stimuleren door meer uit te geven. Terugdringen van het tekort moet plaatsvinden in tijden van voorspoed. Maar nu komen steeds meer mensen en organisaties in verzet tegen de rigide handhaving van de 3%-norm. Economen en zelfs de werkgevers zijn onderhand doordrongen van het besef dat het zo niet langer kan.

De bezuinigingen van het rijk worden voor een belangrijk deel over de schutting gekieperd van de gemeenten. Overheveling van rijkstaken naar gemeenten gaat gepaard met onevenredig grote bezuinigingen op het gebied van zorg, welzijn en sociale voorzieningen. Bovendien wordt door het Rijk fors gekort op de uitkering uit het gemeentefonds.

We hebben bewogen weken achter de rug rond museum en archief. Als SP hebben we ons ingezet om deze parels van Oss in alle glans te behouden.
De ene keer in niet mis te verstane bewoordingen, de andere keer met muziek, gedichten en kunst. Maar vooral ook door de inhoud voor het voetlicht te krijgen.

Lees verder
26 juni 2013

Zet voetballers niet buitenspel!


In de Voorjaarsnota stelt het Osse college voor om de huurtarieven voor voetbalvelden met meer dan 100% te verhogen. De verenigingen zullen deze kosten door moeten berekenen aan hun leden. Tenzij ze welwillende sponsors kunnen vinden. Maar dat laatste is moeilijk in deze tijd, want veel sponsors moeten zelf al op de centen te letten.

De gemeente heeft uitgerekend wat dit voor de contributie gaat betekenen. Zoals u in de tabel kunt zien(pdf) zijn de gevolgen fors: OSS komt er het best vanaf met en stijging van 23 euro per lid. Maar in dorpen als Maren-Kessel, Oijen en Macharen moeten ze 40 euro meer gaan betalen. In Overlangel 49 euro extra en bij FC Schadewijk zelfs 87 euro meer. Dit betekent een forse hogere drempel om lid te worden van deze verenigingen die vaak een breed draagvlak hebben in dorp of wijk en een belangrijke rol vervullen bij de sociale samenhang. Ofwel, achteruitgang van de gemeenschapszin. Mensen blijven 's zondags achter de buis in plaats van elkaar ontmoeten op of rond het voetbalveld. Of erger nog, jongeren gaan zich vervelen en baldadigheid uithalen op straat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier