h

Gemeenteraad

19 april 2013

Maasdonk kost Oss miljoenen


fractievoorzitter Paul PetersAls Geffen bij Oss komt kost dat de gemeente Oss vele miljoenen. Eenmalig kost het ongeveer 3,6 miljoen en daarna iedere jaar nog bijna een half miljoen euro. De SP is bereid om Maasdonk te helpen en Geffen bij Oss te voegen, maar eerst zal er een oplossing moeten komen voor de hoge kosten. De SP wil dat de provincie en het rijk een stevige bijdrage leveren.

Ook moeten, wat de SP betreft, de risico’s rond het bedrijventerrein Heesch West duidelijk zijn voor er een beslissing genomen kan worden. De definitieve beslissing over de komst van Geffen valt over een paar maanden.

Lees verder
29 maart 2013

SP stelt opnieuw vragen over Heesch-West


Tijdens de algemene beschouwingen van maart werden verschillende, al dan niet correcte, uitspraken gedaan over bedrijven terrein Heesch-West. Gezien de huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen over de ontwikkeling van bedrijvigheid op langere termijn, dringt de SP al langer aan op een herbezinning van dit project. De opmerkingen tijdens de beschouwingen waren aanleiding tot het stellen van nieuwe vragen: .

Lees verder
14 maart 2013

SP mist leiderschap college


Paul PetersVanavond houdt de gemeenteraad in Oss haar Politieke Beschouwingen. Elke partij kan laten weten wat ze vindt van de koers die het college vaart en wat er anders moet. SP fractievoorzitter Paul Peters sprak namens de SP de volgende tekst uit:

Lees verder
7 maart 2013

Goed voorbeeld doet goed volgen


De afgelopen maanden hebben gemeenteraadsleden van de SP, mede naar aanleiding van alle bezuinigingen die op ons af komen, zich verdiept in het sociale gezicht van Oss. We hebben veel informatie gekregen over de sociale hulpverlening in Oss. Ook hebben we de sociale werkplaats "De Rotonde" bezocht, en het project van de gemeente " jij aan zet ". Het bezoek aan dat project heeft veel indruk gemaakt.

De gemeente heeft het initiatief van de SP overgenomen en nodigt nu de andere raadsleden uit om ook bezoeken te brengen aan de werkplaatsen.

Lees verder
30 januari 2013

Moet Oss wel groter worden?


Paul PetersHet kabinet wil dat er alleen nog maar gemeenten komen met meer dan 100.000 inwoners. De provincie Brabant is aan het kijken hoe het bestuurlijk verder moet in Brabant en in onze regio is ook discussie over bijvoorbeeld de toekomst van Maasdonk.

Op 17 januari sprak de Osse gemeenteraad over de toekomst. Opvallend was dat vrijwel alle Osse partijen Oss zo snel mogelijk willen laten groeien van 85.000 inwoners nu tot meer dan 100.000. Herindelingen zijn daarvoor noodzakelijk en naast Maasdonk werden, door een meerderheid, ook Bernheze en Landerd genoemd als mogelijke kandidaten om bij Oss te komen. De SP is niet principieel tegen herindelingen, maar heeft toch een duidelijk andere visie dan de rest van de Osse raad.

Lees verder
18 januari 2013

Geen verdere afbraak openbaar vervoer Oss!

Albert ArendsWethouder de Bruin heeft namens het college een "pittige brief" gestuurd naar de provincie over de plannen die mogelijk kunnen leiden tot het verdwijnen van het openbaar vervoer in Oss (klik hier voor de plannen). Niet pittig genoeg, vond SP raadslid Albert Arends. Hij riep het college op om zich fermer op te stellen. In de commissievergadering van vanavond werd deze oproep raadsbreed gesteund.

Lees verder
13 januari 2013

Nieuw vergaderstelsel raad? Geen tijd meer voor vragen

Marie-Therese JanssenDe gemeenteraad van Oss probeert een nieuw vergaderstelsel uit. Het doel is minder vergaderen. De fractie van de SP heeft van het begin af aan vraagtekens gezet bij deze plannen omdat alles wat voorheen in drie commissievergaderingen op de agenda stond nu op een enkele avond afgehandeld moet worden. Na ruim een half jaar vergaderen volgens het nieuwe systeem blijkt het regelmatig mis te lopen. Minder vergaderen? Vergeet het maar, terugkomen voor extra ingelaste bijeenkomsten en onderwerpen doorschuiven naar een volgende vergadering zijn de lapmiddelen die moeten worden ingezet om de agenda af te kunnen werken. Wat de SP betreft stoppen we zo snel mogelijk met het nieuwe vergaderstelsel.
Ook tijdens de laatste commissievergadering ging het weer mis. Reden voor SP-raadslid Marie-Therese Janssen om het onderwerp dat zij nog met de wethouder wilde bespreken verder maar schriftelijk af te handelen.

Lees verder
27 november 2012

Sta op de Beslagvrije Voet

Marie Therese JanssenDe landelijke ombudsman Alex Brennikmeijer vertelde in het programma Kassa dat hij een actie is begonnen: “Sta op de Beslagvrije Voet”.
Bij huishoudens met schulden die minder inkomen hebben dan 90% van het bijstandsinkomen aangevuld met een tegemoetkoming voor woonlasten. Dit is de beslagvrije voet. De SP vraagt aan het college of zij op de hoogte is van de beslagvrije voet. Tevens vraagt de SP of de mensen die het aangaat op de hoogte gebracht worden van deze maatregel.Ook is er een vraag of de schuldhulpverlening in het traject van aflossing hier ook rekening mee houdt met deze. De SP vraagt om een plan van aanpak voor de minima met schulden in Oss om hun recht op de beslagvrije voet te realiseren.

De volledige tekst van de gestelde vragen is:

Lees verder
8 november 2012

SP verzet zich tegen afbraakbeleid

Paul PetersDonderdag 8 november wordt de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Het college van VDG, VVD, PvdA en CDA stellen forse bezuinigingen in het vooruitzicht. Hoewel de schade voor 2013 nog beperkt blijft, volgen er in de jaren daarna bezuinigingen die oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Dit is een direct gevolg van het beleid van het eerste kabinet Rutte en van het nieuwe landelijke regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarnaast worden er ook door de coalitiepartijen in Oss keuzes gemaakt die veel inwoners van Oss hard zullen raken. Zowel op sociaal als cultureel gebied worden er ingrijpende maatregelen verwacht.
Hieronder kunt u de inbreng lezen van SP fractievoorzitter Paul Peters bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.


Stilte voor de storm. Dat is in de ogen van de SP de beste typering die je de begroting waar wij het vandaag over hebben kunt geven. Vorig jaar bespraken wij een begroting waarin 10 miljoen euro in werd bezuinigd. Toen werd ook concreet voor welke koers dit college koos. Een kille en harde koers. Er werd 2,5 miljoen bezuinigd op groepen inwoners van onze stad die het wat minder getroffen hebben. De cultuursector moest het ontgelden. De koers van dit college is er eentje van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Typisch liberaal jargon waar in Oss helaas ook PvdA, VDG en CDA in meegaan.

Lees verder
21 oktober 2012

SP vraagt om andere PGB controle

Marie Therese JanssenSP raadslid Marie Therese Janssen heeft vragen gesteld aan het college over de vernieuwde controles door de gemeente op het persoonsgebonden budget (PGB). Naar aanleiding van de berichten over verscherpte controle heeft de SP gemeend aan wethouder Peters een aantal vragen te moeten stellen.

Het persoonsgebonden budget is een goed middel om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden de eigen regie over hun leven te laten houden. Een beperkt aantal mensen maakt hier gebruik van. De SP staat zeker achter controle en verantwoording van gemeenschapsgelden.Maar heeft wel vragen over de manier waarop dit zou moeten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier