h

Gemeenteraad

23 maart 2017

Zorgen over de Brandweer

Foto: SP

Omroep Brabant meldt op haar website dat door bezuinigingen op de veiligheidsregio Brabant-Noord, de brandweerzorg in de gemeente ’s-Hertogenbosch in het gedrang komt. De hoogwerker van de brandweer in ’s-Hertogenbosch is al wegbezuinigd. De lokale politiek aldaar reageert verbijsterd: ‘’Het kan niet zo zijn dat de veiligheid in gevaar komt’’. De SP deelt deze zorgen. De brandweer binnen de gemeente Oss heeft wel een hoogwerker tot haar beschikking.

Lees verder
8 oktober 2016

Lilian Marijnissen neemt afscheid van Osse gemeenteraad

Na dertien jaar gemeenteraadslid te zijn geweest in Oss, neemt Lilian Marijnissen in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 oktoberafscheid. Lilian is voorgedragen als kandidaat kamerlid voor de SP voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Lees verder
23 september 2016

Ans Broersen geinstalleerd als raadslid

Foto: SP

Afgelopen raadsvergadering is Ans Broersen als SP raadslid geïnstalleerd. Zij vervangt voorlopig Jeanny Smeets die  wegens ziekte afwezig is. Van fractievoorzitter Jan Zoll ontving ze een mooi boeket bloemen. Succes Ans.

Lees verder
18 september 2016

SP pleit voor afschaffing hondenbelasting

In Oss zijn er verschillende gemeentelijke belastingen. Iedereen kent de OZB en de hondenbelasting. Maar er zijn nog meer “kleinere” belastingen zoals de toeristen- en reclamebelasting. Deze week stonden de kleine belastingen op de agenda van de gemeenteraad om te kijken of ze aangepast of zelfs afgeschaft kunnen worden.

Lees verder
24 juli 2016

VDG plan subsidieverlaging voorlopig verijdeld

Foto: SP

Oss heeft de afgelopen jaren verschillende nieuwe dorps- en wijkcentra gebouwd. Jammer genoeg krijgen deze dorps- en buurthuizen vaak te weinig geld. De huren zijn daarom zo hoog dat de meeste verenigingen deze niet kunnen betalen. VDG heeft nu het plan opgevat om de subsidie van verenigingen te verlagen als die geen gebruik maken van de dorps- en buurthuizen. De verenigingen moeten zo betalen voor het slechte beleid van de gemeente. Wij vinden dit een schandalig plan. VDG heeft het voorstel voorlopig ingetrokken, maar wij blijven het goed in de gaten houden.

Lees verder
24 juli 2016

Water in Oss

Watertappunten op verschillende plaatsen in de gemeente dragen bij aan een  gezonde leefstijl. Oss heeft er nu maar een paar. De SP heeft voorgesteld om meer watertappunten te plaatsen op drukbezochte plaatsen in Oss en de buitengebieden. Ook dit voorstel is aangenomen.

Lees hier de motie

Lees verder
24 juli 2016

SP voorstellen aangenomen

Afgelopen donderdag is in de raad de Kadernota vastgesteld, de eerste stap voor het opstellen van de begroting. De SP heeft uitgebreid stil gestaan bij de bezuinigingen in de zorg. Nog steeds heeft de wethouder geen echte reparaties toegepast voor de mensen die gekort zijn op de thuiszorg. De SP zal daar in september zeker weer op terug komen.

Lees verder
11 mei 2016

Sp voorstel voor centrum en bibliotheek

Foto: SP

Binnenkort wordt de nieuwe centrumvisie van de gemeenten Oss behandeld. Er is veel onrust ontstaan over allerlei plannen voor verhuizingen en verplaatsingen van instellingen naar het stadscentrum. De SP is van mening dat het een groot goed is dat Bibliotheek, Lievekamp, en Muzelinck onder één dak gehuisvest zijn. Daar liggen veel meer kansen dan er tot nu toe benut zijn. Dus voor de SP geen verplaatsing van cultuur naar het centrum.

Lees verder
11 mei 2016

SP ontevreden over beantwoording veiligheid websites gemeente Oss

Foto: SP

Eind maart stelde de SP schriftelijke vragen over veiligheidsproblemen met de Osse gemeentelijke en samenwerkende websites. Er kwam snel een bericht terug, helaas waren niet alle vragen beantwoord, we stellen opnieuw vragen aan Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
30 maart 2016

centrumplan en verhuizing bibliotheek

Thijs van Kessel (fractievoorzitter VVD) en Jan Zoll
(fractievoorzitter SP ) over de recente centrumplannen van de gemeente Oss en een eventuele verhuizing van de bibliotheek in Focus. 

 

http://maaslandfm.nl/index.php/dtv-gemist/focus.html?item=Ky4AjI1OgoMR

Lees verder

Pagina's

U bent hier