h

Gemeenteraad

21 december 2013

Einde stadsdienst Oss

AAWethouder de Bruijn komt beloftes niet na!
SP raadslid Albert Arends schrok van het bericht in het Brabants Dagblad van 18-12-2013 dat het afgelopen is met de stadsdienst in Oss. Na in de commissie meerdere malen hierover vragen te hebben gesteld aan de verantwoordelijk wethouder de Bruijn en verzocht om zo snel mogelijk een avond te organiseren met alle belanghebbenden, hetgeen de wethouder toezegde, valt dit bericht koud op het dak.

Lees verder
19 december 2013

Oss krijgt Nelson Mandela plein of straat

mandelaOss krijgt binnenkort een plein of straat die vernoemd gaat worden naar Nelson Mandela. De SP heeft hiervoor vanavond, samen met PvdA en GroenLinks, een motie ingediend die de steun kreeg van de voltallige gemeenteraad. Normaal bemoeit de gemeenteraad zich niet met straatnamen maar voor deze bijzondere man werd een uitzondering gemaakt.

Lees verder
16 december 2013

COLLEGE NEEMT AANBEVELINGEN SP INZAKE RE-INTEGRATIECENTRUM DE ROTONDE OVER

Mahmut ErciyasIn november publiceerde de SP een kritisch rapport over re-integratiecentrum De Rotonde, met de titel Werkers van De Rotonde aan het woord. De SP deed daarin tal van aanbevelingen om onder meer de arbeidsomstandigheden en de communicatie met en bejegening van bijstandsgerechtigden te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders neemt nu vrijwel alle aanbevelingen van de SP over.

Lees verder
25 november 2013

Wethouder Van Loon (VDG) faalt bij regionale belastingsamenwerking. SP wil grondig onderzoek

De regionale belastingsamenwerking tussen de gemeenten Oss, Uden, Veghel, Boekel, Deurne en waterschap Aa en Maas in de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is helemaal uit de hand gelopen. Daardoor behoort Oss nu volgens het Rijk tot de negen slechtst presterende gemeenten van Nederland op het gebied van bijvoorbeeld WOZ-taxaties. De SP wil een regionaal onderzoek.

Lees verder
24 november 2013

Vragen over uitbreiding De Heus in Ravenstein

Adrie GeertsDe vestiging van mengvoederbedrijf De Heus in Den Bosch gaat sluiten. Volgens een bericht in het Brabants Dagblad wordt de productie voor een deel overgenomen door het bedrijf in Ravenstein. SP-raadslid Adrie Geerts heeft aan het college van B&W vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van de verhoogde productie voor de inwoners van Ravenstein.

Lees verder
15 november 2013

Jan Zoll nieuwe fractieleider SP

Jan ZollPaul PetersDe fractie van de Osse SP heeft vandaag met algemene stemmen een nieuwe fractievoorzitter gekozen. Het is de 57 jarige Jan Zoll.

Lees verder
11 november 2013

SP eist daadkrachtige en transparante verbeteraanpak bij De Rotonde

Mahmut ErciyasDe SP afdeling Oss heeft het afgelopen half jaar via verschillende kanalen klachten ontvangen over de belangrijkste re-integratievoorziening van de gemeente Oss: De Rotonde, gevestigd aan de Oude Molenstraat 27. Deze betroffen verschillende aspecten van de trajecten die bij De Rotonde worden uitgevoerd, zoals de bejegening van de aldaar werkzame bijstandsgerechtigden en de arbeidsomstandigheden.
Op basis van deze signalen heeft de SP besloten een onderzoek in te stellen naar De Rotonde. Het eindproduct daarvan, het rapport Werkers van De Rotonde aan het woord, kunt u hier downloaden. Voor dit onderzoek is gebruik maakt van diepte-interviews met 10 bijstandsgerechtigden, een gepensioneerd huisarts en kaderleden van de lokale FNV. Tevens is gebruik gemaakt van interne documenten van de gemeente en De Rotonde zelf.

Lees verder
9 november 2013

Verzet SP tegen bezuinigingen sport en cultuur niet beloond

De gemeenteraad van Oss heeft op donderdag 7 november de begroting vastgesteld voor de komende 4 jaar. Zoals verwacht gaat deze begroting gepaard met forse bezuinigingen. Grote klappen vallen onder andere bij de veldsporten en cultuur. De SP heeft al voor de zomer bij de behandeling van de voorjaarsnota alternatieven aangedragen om de schade voor sport en cultuur te beperken. De coalitiepartijen VDG, VVD, CDA en PvdA waren niet bereid om samen met ons deze alternatieven serieus te onderzoeken. Zij hielden vast aan de voorgestelde bezuinigingen. De SP heeft daarom tegen de begroting gestemd.

Lees verder
7 november 2013

Begroting Oss 2014-2017

Jan ZollOp 7 november werd in de gemeenteraad de begroting voor de komende vier jaar behandeld. Hieronder kunt u de inbreng van de SP lezen.
Voorzitter,
Voor de zomer hebben we hier de voorjaarsnota besproken waarin een aantal forse en ingrijpende bezuinigingen werden aangekondigd. Wij hebben toen aangegeven dat er met ons te praten valt over de invulling van de bezuinigingen. We hebben alternatieven voorgedragen met als doel om de discussie aan te gaan, de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en zo te komen met maatregelen die een breed draagvlak hebben in deze raad. Wij hebben onze nek uitgestoken, een handreiking gedaan naar het college. Taal noch teken van de coalitiepartijen was daarna ons deel. Sterker nog, er is met deze begroting nauwelijks een letter veranderd in de voorstellen in de voorjaarsnota.

Lees verder
31 oktober 2013

Aanvraag interpellatie

PP
Oss, 25 oktober 2013.
Geachte raad,

Lees verder

Pagina's

U bent hier