h
9 juli 2021

SP wil buurtpark behouden in Zeeheldenwijk - maar coalitie staat op de rem -

In de gemeenteraad van 8 juli is door de SP een motie ingediend: Behoud het buurtpark in de Zeeheldenwijk. De hele coalitie stemde tegen; de motie is niet aangenomen. Daarmee gaat de coalitie voorbij aan de wensen van de wijkbewoners.

Lees verder
9 juli 2021

College haalt bakzeil: natuur mag niet opgeofferd worden voor noordelijke randweg

Foto: SP

Bij het raadsdebat over de noordelijke randweg haalde wethouder van Orsouw bakzeil. Hij wilde de noordelijke randweg (Frankenbeemdweg) verbreden dwars door de natuur bij de Harnas en omgeving. Omwonenden kwamen in opstand. Een enquête van de SP wees uit dat er geen draagvlak voor de collegeplannen bestond.  En dat heeft geholpen. De uitkomst van het debat is dat de natuur bij de ontwikkeling van verdere plannen moet worden gespaard.

Lees verder
2 juli 2021

petitie voor behoud groen in Zeeheldenwijk

De SP is een petitie gestart om te voorkomen dat het Pivot Park gaat uitbreiden ten koste van het buurtpark aan de Trompstraat. De omwonenden zijn op de hoogte gebracht van de plannen. De SP zal langs de deuren gaan om de bewoners de gelegenheid te geven de petitie te ondertekenen.

Lees verder
1 juli 2021

Zijn windturbineparken nog wel mogelijk?

Foto: SP

De gemeente Oss heeft, op de SP na, ingestemd om de Lithse polder te bestemmen voor de komst van windturbines. Nu heeft woensdag 30 juni de Raad van State een uitspraak gedaan over een windpark in Delfzijl. Het is daardoor nog maar de vraag of het mogelijk is windturbines te plaatsen in de Lithse polder.

Lees verder
30 juni 2021

Rammelklinkers Berghem aangepakt

Al geruime tijd wordt door bewoners van de Kerkstraat in Berghem geklaagd over geluidsoverlast door losliggende klinkers. Enkele jaren geleden is de riolering vervangen. Daarna zijn er waterdoorlatende klinkers gelegd. Doordat verkeerd zand is gebruikt liggen deze nog steeds los en rammelen wanneer een fietser of auto er over heen rijdt. Dit leidt de aandacht af van fietsers (‘wat is hier aan de hand?’) en tot geluidsoverlast bij de omwonenden. De SP heeft in oktober vorig jaar aangedrongen op een oplossing.

Lees verder
25 juni 2021

SP kiest kant van bewoners Oijense Zij

Acht bewoners van de Harnas en omgeving uit Oss kwamen donderdag 24 juni inspreken bij een bijeenkomst in het gemeentehuis. Zij zijn tegen het plan om een fietspad aan te leggen door het nieuwe natuurgebied dat grenst aan de Harnas. Jan Zoll, fractievoorzitter van de SP, overhandigde op diezelfde bijeenkomst een rapport aan wethouder van Orsouw van Beter Oss. Daarin stond de uitslag van een buurtonderzoek. Twee derde van de buurt is tegen het plan.

Lees verder
25 juni 2021

Bomen terug in de Adelaar

In de Adelaar in Oss zijn onlangs bijna alle bomen gekapt. Er heerste essentakziekte. De bewoners zijn nu boos omdat er geen nieuwe bomen worden terug geplant. De SP vindt ook dat er nieuwe bomen moeten worden geplant. Het is daar nu een kale boel.

Lees verder
19 juni 2021

Spaar natuur Frankenbeemdweg

Foto: SP

Ruim 60 buurtbewoners kwamen vrijdagavond 18 juni bij elkaar op het veldje tussen de visvijver en de Harnas. Daar presenteerde de SP de uitslag van een buurtenquête. Dit onderzoek was ingesteld naar aanleiding van de plannen van de gemeente om een noordelijke randweg aan te leggen.

Lees verder
9 juni 2021

SP stemt tegen windmolenpark Lithse Polder

Foto: Magda / Unsplash

De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd waarmee de komst van windturbines in de Lithse Polder mogelijk wordt gemaakt. De SP heeft als enige partij daar niet mee ingestemd. Coalitiepartij VDG beticht de SP van populisme. Anders dan de SP heeft VDG echter nooit met inhoudelijk argumenten duidelijk kunnen of willen maken waarom de windmolens wel nodig zijn. Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering sprak SP-raadslid Adrie Geerts de aanwezige actievoerders toe.

Lees verder
9 juni 2021

Toeslagenaffaire: verklaring SP en CDA Oss

Foto: Christian Dubovan / unsplash

Landelijk zijn veel ouders en kinderen getroffen door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Door alle problemen kunnen zij hun leven als volwaardig burger niet oppakken zonder proactieve hulp. Het gevoel dat ze voortdurend van het kastje naar de muur worden gestuurd worden werkt verlammend. Helaas is er in de gemeente Oss ook een behoorlijk aantal gedupeerde gezinnen. 

Lees verder

Pagina's