h
28 september 2019

“Stoppen straatcoaches: Dat nooit!”

Foto: SP

De SP is uitermate verbaasd en voelt zich overvallen door het bericht om te stoppen met de straatcoaches. Wij hebben alleen  maar positieve berichten over de coaches ontvangen. Onlangs hebben SP fractieleden hebben een werkbezoek gebracht aan Heerlen. Daar hebben we gezien hoe een goede samenwerking kan leiden tot vertrouwen bij de jeugd. Wij hebben daar niets gehoord van slechte afstemming. De straatcoaches geven aan dat ze langzaamaan het vertrouwen bij de jeugd hebben opgebouwd.

Lees verder
28 september 2019

Maashorst buren

Ik ben nog nooit in Lippstadt geweest. De plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt, wat dat betreft, te ver weg voor een snel bezoekje. Lippstadt heeft sinds 1971 een stedenband met Uden: alweer 48 jaar vrienden. Voor de Ossenaar is Uden een stuk makkelijker te bezoeken. De namen Oss en Uden stammen beiden ergens uit de 12e eeuw, al ruim 700 jaar buren.

Lees verder
23 september 2019

SP wil dat ook de Maashorst en omgeving profiteert van stikstofaanpak

Foto: SP

Woensdag brengt de Commissie Remkes haar rapport uit over de aanpak van de te hoge stikstofuitstoot van landbouw, verkeer en industrie. Zodat weer vergunningen kunnen worden afgegeven voor nieuwe ontwikkelingen. Het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen vormt een belangrijk instrument. De SP wil dat bij de keuze van snelwegen ook wordt gekeken naar het belang van de Maashorst en de omwonenden van de A50.

Lees verder
21 september 2019

Vragen over onzogvuldige vergunningverlening

Al geruime tijd zijn er berichten over ontevreden inwoners van Oss als het gaat over de vergunningverlening voor overlastgevende evenementen. De gebrekkige communicatie en uitgestelde besluitvorming zorgen voor ergenis en rechtsonzekerheid.

Lees verder
21 september 2019

Moeten de koffieochtenden in Macharen stoppen?

Foto: SP

In Macharen worden door vrijwilligers koffieochtenden georganiseerd in gemeenschapshuis Den Bongerd. Iedere maandag- en woensdagochten komen daar 20 tot 25 mensen met elkaar koffiedrinken. De huur is laag en de koffie kost maar 25 cent. Dit initiatief is mogelijk gemaakt door Oss Innoveert. Maar nu wil de wethouder er geen geld meer insteken. Hij vindt dit initiatief het bedrag van 1700 euro niet waard. SP-raadslid Marie-Therese Janssen heeft hier vragen over gesteld.

Lees verder
20 september 2019

SP overhandigt rapport met uitslag onderzoek in Piekenhoef

Foto: SP

Donderdag 19 september heeft de SP een rapport overhandigd aan burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. In dit rapport staat de uitslag van een onderzoek dat de SP heeft vóór de zomervakantie heeft uitgevoerd. Simone Peters, SP-raadslid en wonend in Piekenhoef overhandigde het rapport samen met een delegatie SPer‘s uit Berghem.
In de maanden mei en juni is er bij alle voordeuren in de wijk de Piekenhoef aangebeld door een groep medewerkers van de SP. Het onderzoek richtte zich op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in deze nieuwe wijk.

Lees verder
14 september 2019

Die verdient nou echt een lintje!

Foto: SP

Vaak wordt dat gedacht en gezegd wanneer iemand zich groothartig, belangeloos en menslievend opstelt. Voor grote mensen bestaat er de bekende jaarlijkse lintjesregen. Maar ook de jeugd tot en met 17 jaar kan gehuldigd worden.
Jaarlijks worden in de maand november in de gemeente Oss de SP-Kinderlintjes uitgereikt.

Lees verder
14 september 2019

Berchs Heem weer onder dak

Foto: SP

Tot twee keer toe raakte Berchs Heem haar onderkomen kwijt. Eerst het voormalige raadhuis en toen het voormalige klooster. Adrie Geerts, SP-raadslid en overigens ook zelf een inwoner van Berghem, nam het voor hen op. Mede door hem bleef de oude kantine van Berghem Sport staan. Daardoor zijn nu Berchs-Heem en Berghem TV  gelukkig weer onderdak. Reden genoeg om een lekkere taart aan te bieden!

Lees verder
14 september 2019

Blijft de fietsenstalling gratis?

Foto: SP

Vanaf 1 januari 2020 is de fietsenstalling bij het station niet langer gratis. Als je iedere dag daar je fiets parkeert kost dat ongeveer 100 euro per jaar. Steeds meer bewaakte stallingen bij stations worden juist gratis. Reden genoeg voor de SP om de gebruikers te vragen wat zij van deze verandering vinden. Binnenkort de uitslag.

Lees verder
14 september 2019

Zonnepanelen op scholen

Waarom hebben veel Osse scholen nog geen zonnepanelen? Het college van B&W in Oss heeft meerder malen te kennen gegeven op het vlak van energietransitie grote stappen te willen zetten. De scholen in Oss zouden als een voorbeeldfunctie moeten fungeren. Immers zij worden bezocht door de toekomst van Oss.
Recent hebben wij vernomen dat er scholen bestaan, die zelfs nog helemaal niets aan isolatie hebben gedaan….. Op de kaart van Nederland waar scholen op staan met zonnepanelen, is Oss een witte vlek.

Lees verder

Pagina's