h
21 februari 2018

Eén op de vijf kinderen in Schadewijk groeit op in armoede

Foto: SP

In Wijkcentrum Schadewijk vond het eerste verkiezingsdebat voor  de Osse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vragen over armoede, afstand tussen bewoners en politici en verhouding huur- en koopwoningen passeerden de revue.

Lees verder
19 februari 2018

Volle bak bij huiskamerbijeenkomst Megen

Foto: SP

SP-raadslid Bas van der Voort uit Megen stelde zijn huiskamer ter beschikking voor de Inwoners van Megen, Haren en Macharen .Samen met lijsttrekker Marie Therese Janssen konden zij , onder het genot van een kop koffie praten over de wel en wees  in hun dorp.  Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid en spraken in informele setting over zaken waar zij zich zorgen over maken. Ook de positieve kanten van iedere kern werden besproken. Een zaak die er echt uitsprong was dat men zich niet echt gehoord voelden door het huidige college. De SP is blij met de goede opkomst. Als partij vinden wij het belangrijk om te weten wat er leeft onder mensen en dat werd dan ook zeer gewaardeerd.
We willen iedereen nogmaals danken voor zijn/haar komst.

Lees verder
16 februari 2018

vragen over geluidsoverlast A50 en A59

Het verkeer op de A50 en de A59 is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook de hoeveelheid vrachtverkeer is sterk toegenomen. Verder zien we een toename van het gebruik van zwaardere auto’s en bredere banden. Samen met de verhoging van de maximum-snelheid naar 130 kilometer
betekent dit een aanzienlijke toename van de geluidoverlast in met name delen van Geffen, Oss-zuid, de Ruwaard, Herpen, Huisseling en Ravenstein. Door de drukte gaan steeds meer vrachtwagens de
spits mijden en in de nachtelijke uren rijden. Ook dit vergroot de overlast. Last but not least speelt in Ravenstein het probleem dat de brug ver boven de bebouwde kom uitsteekt en verder het ‘kaboem-kaboem’ dat ontstaat bij de voeg tussen wegdek en brugdek.

Vanwege de toegenomen geluidsoverlast hebben wij de volgende vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente de belangen van haar inwoners behartigt en heeft behartigd:

Lees verder
16 februari 2018

Hoog tijd voor een ander socialer beleid

Foto: SP

VOOR ELKAAR

SP lijsttrekker Marie-Therese Janssen overhandigde het SP  verkiezingsprogramma aan het oudste en jongste actieve SP-lid van Oss. Diny Vissers is met haar 86 jaar nog helder van geest en actief in de cliëntenraad van de Wellen en in de KBO. Jerrie van der Wal, 18 jaar, studeert nog en is present als de SP de wijk ingaat en zet zich in voor het belteam van de SP. De SP is er voor jong en oud.

Lees verder
14 februari 2018

Overhandiging SP-verkiezingsprogramma

Foto: SP

Op donderdag 15 februari zal SP-lijsttrekker Marie-Therese Janssen officieel de eerste verkiezingsprogramma’s van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oss overhandigen aan Diny Vissers- van de Boom en Jerrie van der Wal. Diny is één van de oudste en Jerrie één van de jongste leden van de SP. Als symbool dat de SP er is voor jong en oud, zijn deze twee leden uitverkoren.

De uitreiking vindt plaats in de woning van Diny. Diny  is met haar 86 jaar nog altijd actief voor ouderen en mensen met beperkingen in de KBO en de cliëntenraad van de Wellen. Ze verricht nog hand- en spandiensten voor de SP waar ze nog kan en bezoekt zo mogelijk politieke avonden van de SP. Regelmatig klimt ze in de pen om ingezonden brieven te schrijven naar het Brabants Dagblad.

Jerrie studeert nog en sluit zich regelmatig aan bij SP-campagnes. Of het nu gaat om bel-acties of om onderzoek te doen in de buurt: Jerrie is van de partij.

Bij de overhandiging zal Marie-Therese Janssen de speerpunten van de SP Oss in het verkiezingsprogramma toelichten. Het wordt tijd voor een ander socialer beleid.

De overhandiging is op donderdag 15 februari  om 11.00 uur op Begijnenstraat 143 in Oss.

Lees verder
14 februari 2018

Zout zondag 18 februari

Foto: SP

In Zout een interview met Jochem van Gelder over zijn theatershow Het Genootschap van de WereldBeterMakers; een gesprek met professor Jack Burgers, een van de schrijvers van het boek over Organon; een gastinterview van Max van Weezel met de Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart over de marges van de lokale democratie.

Lees verder
14 februari 2018

hart voor de fietsenstalling

Op Valentijnsdag 2018 kwam Marie-Therese Janssen, lijsttrekker van de SP, een hart overhandigen aan de bewakers van de fietsenstalling aan de Spoorlaan. Marie-Therese: “De Ossenaren zijn blij met de fietsenstalling en wij zullen ervoor knokken dat deze fietsenstalling blijft.”

Lees verder
13 februari 2018

Een lunchroom of cafetaria in de Piekenhoef

Foto: SP

Dat is wat veel bewoners van de Piekenhoef zouden willen in hun wijk. De vraag naar voorzieningen in de Piekenhoef groeit. In het oorspronkelijke bestemmingsplan is opgenomen dat er geen horeca of winkels gevestigd mogen worden. Er wonen inmiddels meer mensen in de Piekenhoef en Berghem Zuid dan in de oorspronkelijke dorpskern. Daarbij heeft het gedeelte op zuid, net over het spoor, ook geen voorzieningen. In gesprekken met bewoners geeft het merendeel aan “iets” te missen in de wijk. Om de wijk een hart te geven zou de SP graag de vestiging van een lunchroom of iets dergelijks willen zien voor de bewoners van Piekenhoef.

Lees verder
4 februari 2018

Selma van der Bijl wint de Paul Peters Fotoprijs

Fotografe Selma van der Bijl (L) wint de Paul Peters Fotoprijs tijdens de uitreiking van de Zilveren Camera 2017 in Museum Hilversum.

Van der Bijl studeerde eind vorig jaar af aan de Fotoacademie Amsterdam. Haar afstudeerproject ’Geluk(t)’ over de hereniging van vluchtelingen in Nederland met hun gezin valt meteen in de prijzen.

De Paul Peters Fotoprijs is een nieuwe prijs, vernoemd naar de vorig jaar overleden SP-fotograaf Paul Peters. Als eerbetoon aan hem is deze prijs in het leven geroepen voor sociaal geëngageerde fotografie. Naast Van der Bijl waren nog twee fotografen genomineerd. Carla Kogelman en Floor Fortunati.  

Lees verder
29 januari 2018

falende Infectiepreventie in verpleeghuis De Ruwaard

Foto: SP

Via de media heeft de SP vernomen dat er wederom in Oss een negatief inspectierapport is van een zorginstelling. Ditmaal over De Ruwaard, een verpleeg- en verzorgingshuis van BrabantZorg.

Lees verder

Pagina's