h

Onderwijs

2 mei 2006

Integratie van een islamitische school

Het college van B&W stelt voor om een Islamitische basisschool op te nemen in het plan van scholen. Het voorstel wordt in juni aan de gemeenteraad voorgelegd. De aanvraag van SIMON, het islamitisch schoolbestuur, voldoet volgens het college aan alle wet- en regelgeving. Daarmee is het onvermijdelijk om als gemeente voor huisvesting van de gevraagde school te zorgen.

Lees verder
26 april 2006

Talentencampus ook verbonden aan het Hoger Beroepsonderwijs?

In de commissievergadering van dinsdag 25 april stelde de SP voor om een poging te wagen om een HBO afdeling naar Oss te halen. Dit in het kader van het gepresenteerde plan over een Talentencampus bij TOP.

Lees verder
7 februari 2006

Talentencampus Oss gepresenteerd

Dinsdag 7 februari is tijdens een zeer drukbezochte persconferentie Talentencampus Oss gepresenteerd. Het College van B&W onderschrijft het plan en vindt het de moeite waard om de haalbaarheid verder te onderzoeken. SP-wethouder Chris Ermers heeft samen met de directie van het Hooghuis Lyceum aan de wieg van de Talentencampus gestaan.

Lees verder
9 december 2005

Geen evangelische school in Oss

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 7 december jongstleden het hoger beroep van de gemeente Oss inzake de stichting van een evangelische school gegrond verklaard. Hiermee heeft de Raad van State het besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vernietigd. Dit betekent dat de gemeente Oss niet hoeft mee te werken aan de vestiging van een evangelische school in Oss.

Lees verder
3 april 2005

Straks ieder zijn eigen school?

Wat ‘vrijheid van onderwijs’ is gaan heten, verwordt steeds meer tot het recht je af te zonderen. Dat is weinig doelmatig en draagt niet bij aan verdere integratie. Minister Van der Hoeven kondigde vorige week aan dat ze aanvullende eisen gaat stellen aan nieuw te stichten scholen. Kinderen moeten weer samen te voet naar school in de eigen buurt. Artikel 23 lijkt het tegendeel te bewerkstelligen.

Lees verder
18 februari 2005

Geen evangelische basisschool in Oss

In de raadsvergadering van 17 februari werd het voorstel tot het instellen van een hoger beroep tegen de stichting van een evangelische basisschool in Oss besproken. Alleen het CDA wil was tegen. SP-raadslid Mari-Anne Marijnissen sprak de volgende tekst uit:

Lees verder

Pagina's

U bent hier