h

Onderwijs

14 februari 2017

Overhandigen handtekeningen Bongerd Moet Blijven!

Woensdag 15 februari om 19.30 uur zullen betrokkenen handtekeningen overhandigen die opgehaald zijn voor behoud van school den Bongerd aan de Centrale Directie van het Hooghuis Lyceum.

Ouders, (oud)leerlingen, docenten en andere betrokkenen zullen hierbij aanwezig zijn. Vanuit het perspectief van de ouders, de leerlingen en de oud-leerlingen zal ook nog eens belicht worden waarom behoud van den Bongerd zo belangrijk is. Ook Joost Toebast, zoon van de oprichter van den Bongerd Henk Toebast, zal aanwezig zijn om steun te betuigen.

Lees verder
11 februari 2017

Teken voor Den Bongerd

Zo'n 400 handtekeningen tegen sluiting van den Bongerd werden er in korte tijd opgehaald in het centrum van Oss. Mensen kwamen uit zichzelf een handtekening zetten en spraken hun verontwaardiging uit. Wilt u ook uw steun betuigen ga dan naar: www.bongerdmoetblijven.nl

Lees verder
2 februari 2017

Bongerd moet blijven!

De zaal van de SP zat 31 januari vol: met leerlingen, ouders, docenten, SP’ers maar vooral met veel oud-leerlingen. Veel verschillende, vaak ontroerende verhalen kwamen aan de orde. Maar de conclusie was eensluidend: De Bongerd moet blijven! Een actiecomité werd opgericht en inmiddels heeft het comité al een handtekeningenactie in gang gezet! Teken hier!

Een moeder vertelde dat haar zoon als een gewond vogeltje bij de Bongerd was gestart, maar nu staat hij weer met beide benen op de grond. “Ik heb mijn zoon weer terug. Dat was nooit gelukt in het reguliere onderwijs. Door de expertise van het docententeam en de professionals daaromheen, door de kleinschaligheid en door het vertrouwen wat ze daar hebben in iedere leerling, is de Bongerd onmisbaar in Oss.”

Lees verder
31 januari 2017

SP opent Meldpunt Schoolkosten

Ook in Oss houden de middelbare scholen weer open dagen. Een spannende tijd voor de kinderen van groep 8. Welke school vinden zij leuk of past het beste bij hen. De dikte van de beurs van hun ouders mag daar geen belemmering in zijn

‘Ouders worden steeds vaker onder druk gezet om allerlei kosten te maken, terwijl dit gewoon niet mag.’ NOS berichtte over een steekproef waaruit bleek dat bij 65 scholen 47 ouders onder druk waren gezet om apparatuur aan te schaffen. ‘Onaanvaardbaar’, aldus Van Dijk. ‘De ouderbijdrage is voor extraatjes, niet voor zaken die nodig zijn voor de opleiding. Die rekening moet niet naar de ouders, maar naar de regering.

Steeds meer ouders en scholieren klagen over torenhoge schoolkosten. Zo worden soms hoge bedragen in rekening gebracht voor laptops en activiteiten. Ook de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage is regelmatig een drempel. Ouders kiezen hierdoor noodgedwongen voor een andere school. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Sommige scholen worden te duur voor ouders met een laag inkomen, waardoor je een tweedeling krijgt. Daar willen wij een eind aan maken.’ Komende maandag zal Jasper van Dijk in de Kamer voorstellen doen tegen de hoge schoolkosten.

Lees verder
25 januari 2017

Bijeenkomst voor Den Bongerd

Dinsdagavond 31 januari organiseert de SP een bijeenkomst voor leerkrachten, ouders en leerlingen van den Bongerd.
We gaan de meningen peilen en kijken of we sluiting van de school kunnen voorkomen. Lilian Marijnissen zal de avond leiden.
We beginnen om 19.30 uur in het SP-gebouw, Linkensweg 40a in Oss.

Lees verder
25 januari 2017

SP geschokt door sluiting Den Bongerd

Foto: SP

De Osse SP is geschrokken van het nieuws dat de middelbare school voor speciaal onderwijs, den Bongerd, voornemens is om de deuren te sluiten. De school, een begrip in Oss, bestaat uitgerekend dit jaar 40 jaar! De directie heeft aangekondigd dat den Bongerd moet sluiten omdat kinderen die nu nog speciaal onderwijs krijgen, naar een locatie moeten waar regulier onderwijs wordt gegeven. De SP vindt dat kwetsbare kinderen altijd moeten kunnen rekenen op speciaal onderwijs en dat den Bongerd daarvoor een onmisbare functie in Oss en omgeving vervuld.

Lees verder
4 oktober 2016

Passend onderwijs past niet

Foto: SP

Op verzoek van de regering heeft oud ombudsman Marc Dullaert onderzoek gedaan naar bepaalde effecten van passend onderwijs. De uitslag is ronduit bedroevend voor leerlingen en hun ouders.
Op dit moment zijn er 10.000 kinderen volstrekt onnodig thuis omdat scholen en gemeenten te weinig moeite doen om een passende onderwijsplek te vinden.
Ook constateerde Dullaert dat er inmiddels ruim 5000 kinderen thuis zijn met een vrijstelling. Kinderen die psychisch niet in staat zijn om naar school te gaan kunnen een vrijstelling krijgen. Volgens Dullaert krijgt een moeilijk plaatsbaar kind daarom te makkelijk een vrijstelling.
De SP is ook geschrokken van dit onderzoek en vraagt daarom aan het college hoe de situatie in Oss is.

Lees verder
27 mei 2016

Werkdruk basisonderwijs te hoog

Foto: SP
Tjitske Siderius, SP Tweede Kamerlid, in Oss.

Maandag 23 mei organiseerde de SP een bijeenkomst over het basisonderwijs in Oss. Leerkrachten en directieleden van scholen in de gemeente Oss voerden een stevige discussie. Inleider van de avond was Tjitske Siderius, SP-Tweede Kamerlid Onderwijs.

Lees verder
21 mei 2016

SP Tweede Kamerlid Tjitske Siderius in Oss

Foto: SP

Maandag 23 mei vindt er een bijeenkomst plaats over het basisonderwijs in Oss. Tjitske Siderius, SP-Tweede Kamerlid, zal op deze avond aanwezig zijn.
Zij komt daar in contact met leerkrachten en directieleden van het basisonderwijs. Ze wil luisteren naar de problemen en ideeën die onder hen leven. Tevens wil ze de initiatiefwet die de SP heeft opgesteld om de werkdruk in het basisonderwijs te verlichten, graag toelichten.

Lees verder
31 januari 2016

KLEINE KLASSENSTRIJD

Foto: SP
Eén op de elf klassen in het basisonderwijs bestaat uit 30 of meer leerlingen. 83% van de mensen vindt deze klassen te groot. Het is hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van kleinere klassen. Zo krijgen alle kinderen de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben en wordt de torenhoge werkdruk van leraren verlaagd.Lees verder

Pagina's

U bent hier