h

Onderwijs

20 april 2015

Vraagtekens bij sluiting metaalwerkplaats ROC in Oss

Deze week ontvingen wij het bericht dat de Osse vestiging van ROC De Leijgraaf plannen heeft om de metaalwerkplaats af te stoten. Daarmee zouden de leerlingen die gekozen hebben voor metaaltechniek geen praktisch onderwijs meer kunnen krijgen binnen hun school. De nodige praktische ervaring zal volledig verkregen moeten worden tijdens stages binnen bedrijven.

Lees verder
8 november 2012

SP verzet zich tegen afbraakbeleid

Paul PetersDonderdag 8 november wordt de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Het college van VDG, VVD, PvdA en CDA stellen forse bezuinigingen in het vooruitzicht. Hoewel de schade voor 2013 nog beperkt blijft, volgen er in de jaren daarna bezuinigingen die oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Dit is een direct gevolg van het beleid van het eerste kabinet Rutte en van het nieuwe landelijke regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarnaast worden er ook door de coalitiepartijen in Oss keuzes gemaakt die veel inwoners van Oss hard zullen raken. Zowel op sociaal als cultureel gebied worden er ingrijpende maatregelen verwacht.
Hieronder kunt u de inbreng lezen van SP fractievoorzitter Paul Peters bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.


Stilte voor de storm. Dat is in de ogen van de SP de beste typering die je de begroting waar wij het vandaag over hebben kunt geven. Vorig jaar bespraken wij een begroting waarin 10 miljoen euro in werd bezuinigd. Toen werd ook concreet voor welke koers dit college koos. Een kille en harde koers. Er werd 2,5 miljoen bezuinigd op groepen inwoners van onze stad die het wat minder getroffen hebben. De cultuursector moest het ontgelden. De koers van dit college is er eentje van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Typisch liberaal jargon waar in Oss helaas ook PvdA, VDG en CDA in meegaan.

Lees verder
10 mei 2012

MOTIE STAGEPLAATS VOOR KINDEREN ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 mei zal de Paul Peters namens de SP en samen met de fractie van GroenLinks, PvdA en D66 een motie indienen die moet regelen dat de gemeente Oss ook kinderen zonder verblijfsvergunning moet accepteren als stagiaire. De volledige tekst van de motie is:

Lees verder
24 april 2012

Oss moet socialer

Onderstaand opiniestuk, geschreven door SP-raadslid Mahmut Erciyas, werd op zaterdag 21 april in het Brabants Dagblad gepubliceerd.

Soms is het moment van een politieke kentering exact te benoemen. Dat geldt zeker voor het Osse sociale beleid. Tot het moment van aantreden van de huidige coalitie van VVD, VDG, CDA en PvdA was het sociale en solidaire karakter van Oss een onderscheidend kenmerk van onze gemeente. Een gemeente met uitstekende sociale voorzieningen voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en minima. Zorgvuldig opgebouwd door de voormalige colleges, met vrijwel unanieme steun van de gemeenteraad.

Lees verder
19 april 2011

Ook in Oss: Passend Onderwijs Oké, Bezuinigingen Nee!

Oss verontrust over bezuinigingen in het onderwijs

Manja Smits spreekt de zaal toe
Manja Smits, Tweede Kamerlid voor de SP, spreekt in Oss ruim 80 mensen uit het onderwijs toe die boos zijn over de bezuinigingen op het passend onderwijs


Voor de laatste bezoekers was het nog een plekje zoeken in de vergaderzaal van de SP. Ruim 80 belangstellenden bezochten de avond over de op handen zijnde bezuinigingen in het onderwijs. Dat is uniek voor Oss. Nog nooit zijn er zoveel mensen uit het onderwijsveld uit Oss en omgeving bij elkaar geweest om hun ongerustheid te uiten!

De bezoekers kwamen uit diverse hoeken: het Speciale Onderwijs, het reguliere basisonderwijs, ambulante begeleiders,directies, schoolbesturen , voortgezet onderwijs en politieke vertegenwoordigers. Hoewel de minister na de eerste geluiden van hevige tegenstand haar voorstel om maar liefst 300 miljoen te bezuinigen,voor een jaar in de ijskast heeft gezet, is niemand er gerust op.

Op de avond deden een zestal sprekers het woord. Hans van der Burg, directeur van Speciaal Basisonderwijs "De Sterrenkijker" in Oss en Uden beet het spits af. Hij vreest dat de groepen in het Speciaal Onderwijs te groot worden. De scholen voor het Speciaal Onderwijs moeten het straks met 10% minder doen. Dat betekent dat er 15 kinderen in één groep zouden komen. Nog maar een aantal jaren geleden was 12 leerlingen het maximum. Steeds maar nieuwe bezuinigingen schroeven het aantal leerlingen omhoog. Vijftien zorgleerlingen in één groep is eenvoudigweg teveel. Daarnaast uitte hij zijn bezorgheid over de manier waarop minister Bijsterveldt te werk gaat. Alles wordt van bovenaf opgelegd zonder overleg met de scholen. Visie ontbreekt; bezuinigingen bepalen haar beleidskeuzes. Het lijkt wel of ze de conclusies van de commissie Dijsselbloem nooit gehoord of gelezen heeft.

Carla Harbers, teamleider Regio Oss van de Ambulante Begeleiding, stak haar misnoegen ook niet onder stoelen of banken. Veel expertise dreigt verloren te gaan. Nu al zoeken ambulante begeleiders een andere baan. Dat is zo jammer! Onderzoek heeft uitgewezen dat de effecten van de ambulante begeleiding heel positief zijn.

Peter van Hulst, consulent van de Algemene Onderwijsbond (AOB), is zelf leerkracht van groep 8. Het werk van de leerkracht wordt steeds zwaarder. Er blijkt onder leerkrachten steeds meer actiebereidheid te zijn. In Nieuwegein waren al 10.000 mensen bij elkaar. Het is goed dat de CNV-onderwijsbond , de AOB, de Primair Onderwijsraad en de Voortgezet Onderwijsraad samenwerken. Hij roept schoolbesturen, leerkrachten en ouders op in acie te komen.

Jan van de Heuvel, coördinator Kwaliteitszorg van de Stichting Katholiek Basisonderwijs, bewees met cijfers het succes van de ambulante begeleiding. Het gros van de leerlingen die ambulante begeleiding krijgen, kan doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De inspectie legt de lat hoog waar het gaat om de leerprestaties. Dan is het niet terecht dat de ondersteuning die de leerkrachten krijgen voor kinderen die dat nodig hebben, weg wordt gehaald!
Theo Brands, coördinator van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Maasland (SPOM), voegde hier nog aan toe dat door de komende bezuinigingen kinderen tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Wanneer het reguliere onderwijs hen niet meer kan opvangen en het speciaal onderwijs ook niet, waar moeten ze dan naar toe? Wij zijn bereid om mee te denken hoe alles efficiënter en minder bureaucratisch georganiseerd zou kunnen worden. Maar het mag nooit ten koste gaan van de leerlingen met een zorgvraag.

De laatste maar niet de minste spreker was Manja Smits, Tweede Kamerlid van de SP. Zij heeft het in Den Haag al voor elkaar gekregen dat er geen enkele school voor Speciaal Onderwijs haar deuren zal sluiten

Zij had een sprekend voorbeeld. In het nieuws verschijnen vaak cijfers over hoeveel kinderen extra zorg behoeven. Maar ik zie nooit cijfers over hoeveel mensen extra hypotheekaftrek krijgen voor hun grote villa! Kinderen zijn onze toekomst. Daar moet je niet op bezuinigen. In een beschaafd land krijgen alle kinderen onderwijs dat bij hen past! De maatschappij zou zich moeten afvragen hoe het komt dat kinderen meer begeleiding nodig hebben. We moeten toch zeker niet terug naar de tijd dat achterin de klas de kinderen zaten die moesten zorgen voor de koffie voor de meester en de planten op de vensterbank....


MariAnne Marijnissen leidde de avond. Ze vatte de avond kort en bondig samen: Passend Onderwijs Oké, Bezuinigingen Nee!


Mari-Anne Marijnissen (SP), initiatiefneemster van de avond en zelf werkzaam in het onderwijs, laat de mensen in de zaal ook aan het woord. Op de achtergrond onderwijswethouder Peters (CDA)

Als club van Verontrust Onderwijs Oss gaan we de vinger aan de pols houden. Dit is nog maar het begin. Hier komt zeker een vervolg op. Deze bezuinigingen moeten van de baan. Leerkrachten uit het hele onderwijsveld en ouders moeten de handen ineen slaan. Duidelijk is geworden dat het hele onderwijsveld dat aanwezig was ook binnen hun scholen het onderwerp op de agenda gaan zetten. Met een goede samenwerking onderling,die op deze avond tot uiting kwam,moeten we ervoor zorgen dat in Oss elk kind het onderwijs krijgt dat hij nodig heeft. De SP wil in Oss het vliegwiel zijn om de protesten richting Den Haag aan te zwengelen.

Lees verder
25 september 2010

Leerlingenvervoer


Lilian MarijnissenIn de raadscommissie op donderdag 23 september is gesproken over het leerlingenvervoer in Oss. Dit is het vervoer van kinderen met een beperking die niet naar het regulier basisonderwijs kunnen, maar naar speciaal onderwijs moeten. Deze scholen zijn vaak verder weg en de gemeenten zijn verplicht het vervoer voor deze kinderen te regelen. SP raadslid Lilian Marijnissen heeft voorop gesteld dat dit leerlingenvervoer nooit een bezuinigingspost mag worden!

Lees verder
28 maart 2010

STUFI moet blijven

"Donderdag heb ik meegedaan aan de landelijke studentendemonstratie voor het behoud van de Studiefinanciering (STUFI).

Lees verder
25 maart 2008

Meer geld naar praktijkonderwijs

Afgelopen raadsvergadering werd er gesproken over praktijkschool De Singel. Het gebouw is broodnodig aan verbetering/vervanging toe. Niet alleen het gebouw maar ook voor personeel en materieel is extra geld nodig. Op verzoek van SP-Kamerlid Jasper van Dijk krijgt het praktijkonderwijs voor moeilijk lerende kinderen extra geld.

Lees verder
20 februari 2008

HBO in Oss


Tijdens een commissievergadering waarin De Talentencampus op de agenda stond, vroeg SP raadslid Henk van Schijndel naar de mogelijkheid van een vorm van Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) in Oss. Bijvoorbeeld op het gebied van logistiek of farmacie, omdat Oss met o.a. Vos Oss en Organon ( nu SP ! genaamd), belangrijke bedrijven binnen haar grenzen heeft.
In een onderzoek dat hierop volgde werden de kansen op HBO- onderwijs in Oss niet hoog ingeschat.

Lees verder
26 januari 2008

Jong geleerd is.......

Dag van de techniek

In het kader van de Week van de Procestechniek was SP wethouder Chris Ermers met een groep leerlingen van het Hooghuislyceum op bezoek bij het Osse bedrijf Verhoeven Werktuigbouw. Zo’n 500 tweedejaarsleerlingen zijn in deze week op bezoek bij bedrijven in Oss en maken op die manier in de praktijk kennis met allerlei facetten van de techniek. Allemaal mede mogelijk gemaakt door de Stichting Techniek = Troef.

Lees verder

Pagina's

U bent hier