h

Zorg

Professionele jeugdzorg

Kinderen en jongeren in de knel moeten direct kunnen beschikken over goede professionele zorg als zij of hun ouders die nodig hebben. De beoordeling daarvan ligt bij hulpverleners, in samenspraak met de jongere en de ouders. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de gezinnen in de wijk kunnen verdelen.

Lees verder

Preventie in de jeugdzorg

We zetten maximaal in op preventie en vroegtijdige signalering. Consultatiebureaus, scholen en artsen vervullen daarin een belangrijke taak. Door vroeg ingrijpen en hulp te bieden bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kan vaak voorkomen worden dat later grotere problemen ontstaan.

Lees verder

Nationaal ZorgFonds

De gemeente verklaart zich een voorstander van de invoering van een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico met een volwaardig zorgpakket inclusief tandzorg, fysiotherapie en GGZ. In een gemeentelijk basispakket van AZOSS gaan we dit mogelijk maken.

Lees verder

Mantelzorg

We trekken extra geld uit voor onze mantelzorgers. We brengen in kaart hoeveel mantelzorgers er zijn en wie dat zijn. Wij gaan zorgen voor ondersteuning om overbelasting te voorkomen en springen in wanneer zij toch overbelast raken. Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet ingezet ter vervanging van zorgprofessionals.

Lees verder

Jeugdtandzorg

Een goed gebit is goud waard. De gemeente maakt daarom een aanvalsplan zodat elk kind periodiek op controle gaat bij de tandarts of mondhygiënist.

Lees verder

Schoolkantine

Op alle scholen wordt de gezonde schoolkantine ingevoerd.

Lees verder

Gemeentelijke zorgverzekering

Er komt een gemeentelijke collectieve zorgverzekering met een volwaardig zorgpakket zonder eigen risico voor inkomens tot 130% van het sociaal minimum.

Lees verder

Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen worden afgeschaft.

Lees verder

Jeugdzorg

Geld dat voor jeugdzorg gereserveerd is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg besteed worden. Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af. Jeugdzorg wordt niet openbaar aanbesteed. Bij de inzet van particulieren is meer toezicht op de kwaliteit noodzakelijk.

Lees verder

Beschermd wonen

De SP is voorstander van kleinschalige projecten voor beschermd/begeleid wonen. De gemeente ziet erop toe dat de invloed van cliënten en hun ouders op de begeleiding goed is geregeld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier