h

Zorg

9 november 2018

SP fractie over Osse begroting

Foto: Gemeente Oss / Gemeente Oss

Donderdag 8 november is de eerste begroting van het VDG, CDA, VVD, BeterOss college in de gemeenteraad behandeld. SP fractievoorzitter Jan Zoll legde als eerste uit wat de SP van deze begroting vindt. Hier vindt u de inbreng van de SP en de voorstellen die de SP heeft ingediend.

Lees verder
27 augustus 2018

Een pedagoog voor Oss

Foto: SP

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag moet bij alle besluiten die een kind aangaan zijn of haar belang een eerste overweging zijn. SP raadslid Marie-Therese Janssen vraagt het college daarom een pedagoog of kinderpsycholoog in dienst te nemen.

Lees verder

Zorgvoorzieningen

Verdere schaalvergroting in de zorg gaan we tegen. We streven naar voorzieningen zo dicht mogelijk bij de mensen.

Lees verder

Zorgbuurthuis

We gaan zorgbuurthuizen ontwikkelen, een heel kleinschalige zorgvoorziening waar ouderen kunnen wonen en oud kunnen worden in hun eigen buurt of dorp als alternatief voor de verdwenen verzorgingshuizen. Het zorgbuurthuis heeft ook een inloopfunctie voor ouderen die nog thuis wonen. [1]

Lees verder

Wijkteams

De zorg bundelt zijn krachten in sociale wijkteams, waarin onder andere de huisarts, de wijkverpleegkundige, thuiszorg, de GGZ en het maatschappelijk werk zitten. Deze teams hebben als taak de zorg in de wijk goed en op maat te regelen, zodat bijvoorbeeld mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Deze wijkteams kunnen indiceren voor de benodigde zorg.

Lees verder

Welzijnsbezoek

Ouderen vanaf 70 jaar krijgen een welzijnsbezoek, zodat eventuele problemen vroegtijdig worden herkend of zelfs worden voorkomen. Extra aandacht is er ook voor gebitsproblematiek bij ouderen.

Lees verder

Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Jongeren in de jeugdzorg en hun ouders kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Cliëntorganisaties krijgen goede ondersteuning door de gemeente en worden op tijd betrokken bij de ontwikkelingen.

Lees verder

Thuiszorg

De zorg wordt niet openbaar aanbesteed. We nemen als gemeente de regie in eigen hand met één Gemeentelijke Thuisorganisatie voor Hulp bij het huishouden, zodat geld voor thuiszorg ook echt naar thuiszorg gaat. Daarmee houden we de regie en we kunnen eerder gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor personeel en de te leveren zorg echt waarmaken. In Oss wordt niet gewerkt met alfahulpen (thuiszorgmedewerkers zonder cao rechten). Wij zijn voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier