h

Zorg

Acteon de beste oplossing voor TSN?

De reactie van SP raadslid Marie-Therese Jansen op de òvername van de thuiszorgdiensten van TSN door Acteon.

Lees verder
25 februari 2016

Voor osse TSN thuiszorgmedewerkers blijdschap maar ook zorgen

Foto: SP

De SP is blij dat er eindelijk duidelijkheid is voor de clienten en de medewerkers van thuis zorg organisatie TSN.

Doordat TSN op het punt van faillisement staat, dreigen medewerkers hun baan te verliezen en clienten hun zorg. Buurtzorg heeft de gemeente Oss aangeboden om de clienten van TSN over te nemen, inclusief de medewerkers met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. De SP had dit een goede oplossing gevonden omdat bij Buurtzorg de kwaliteit van zorg en ruimte voor het vakmanschap in de zorg centraal staat. Door de gemeente Oss is nu echter voor een andere oplossing gekozen: niet Buurtzorg neemt de cliënten en medewerkers van TSN over, maar een andere zorg organisatie, te weten Acteon.

Lees verder
13 februari 2016

Huishoudelijke zorg door TSN in Oss

Raadslid Lilian Marijnissen vraagt aan wethouder Peters hoe en wanneer  osse clienten van TSN iets vernemen van de wethouder.
  
In Oss hebben wij reeds vele malen gesproken over de problemen in de huishoudelijke zorg. Nadat we in Oss eerst te maken hebben gehad met een faillissement van Pantein-Vivent, staat op dit moment de zorgorganisatie TSN op omvallen. De cliënten en medewerkers van TSN zitten daarom al weken in onzekerheid. Krijg ik volgende week nog huishoudelijke zorg? Behoud ik mijn vaste gezicht? Krijg ik deze maand nog wel salaris? De fractie van de SP is dit een doorn in het oog. Deze huishoudelijke zorg is voor de cliënten erg belangrijk.

Lees verder
19 december 2015

Zuinig op mantelzorgers.

Het verlenen van mantelzorg is vaak geen keuze, het overkomt je vanuit de zorg voor naasten. De afgelopen jaren heeft de SP regelmatig de zorgen over het beleid rondom mantelzorg uitgesproken.

Lees verder
19 december 2015

College legt bezwaren tegen korting op thuiszorg naast zich neer.

Foto: SP

De afgelopen 1,5 jaar zijn veel mensen die thuiszorg hadden door de bezuinigingen fors tot zeer fors gekort. De SP heeft daar op alle mogelijke manieren tegen geprotesteerd en veel mensen gesteund bij het maken van een bezwaarschrift. De bezwaarschriften worden nu, nadat ze al 1 jaar geleden ingediend zijn, beantwoord.
De bezwaarcommissie geeft de bezwaarmakers gelijk en adviseert om naar de hoorcommissie, (een onafhankelijke commissie), te gaan. Een grote groep mensen is inmiddels bij die hoorcommissie geweest. Van een aantal klachten is  inmiddels bekend dat ook de hoorcommissie de bezwaarmakers in het gelijk stelt.

Lees verder
12 november 2015

Geen geld voor zorg wel voor cultuurtempel.

In de gemeenteraad sprak SP fractievoorzitter Jan Zoll over de gemeentebegroting voor de komende jaren.
Gestaafd met veel schrijnende voorbeelden van misstanden in de thuiszorg en het reserveren van miljoenen voor cultuurpaleizen sprak hij onderstaande tekst uit.

Lees verder
12 november 2015

Oss houdt 6 ton zorggeld over

De SP vindt dat geld voor de zorg naar de zorg moet. De gemeente Oss staat inmiddels in de top tien van Nederland met de meest ingediende bezwaren rondom de huishoudelijke zorg. En nu blijkt dat afgelopen jaar ruim 600.000 euro minder is uitgegeven aan de huishoudelijke zorg, terwijl dit budget wel stond begroot.

Lees verder
14 oktober 2015

Geld voor zorg moet naar zorg

SP-raadslid Lilian Marijnissen wil dat de gemeente ingrijpt als zorgbestuurders meer verdienen dan een minister. "Jammer, maar er is wettelijk niks aan te doen", reageert wethouder René Peters (CDA).

Lees verder
22 september 2015

College laat PGB-chaos ongemoeid

In de gemeenteraad van 17 september heeft de SP samen met de PvdA een motie ingediend om een eind te maken aan het gegeven dat kwetsbare mensen die zorg nodig hebben nu naar de rechter moeten om voldoende persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen. Dit voorstel deden SP en PvdA omdat er recent een uitspraak van de rechter is geweest die een PGB houder in het gelijk stelde en die de gemeente Oss hiermee dwong om een hoger PGB te betalen. De SP vindt dat iedereen die zorg nodig heeft, deze zorg ook moet krijgen.Lees verder
14 augustus 2015

Red de Zorg

Foto: SP

12 september wordt door de FNV in Amsterdam de grote manifestatie "Red de Zorg" georganiseerd.

De afgelopen tijd zijn er in Nederland ruim 700.000 handtekeningen opgehaald van mensen die vinden dat de bezuinigingen in de zorg moeten stoppen. Na de vakantie start in de Tweede Kamer de discussie hierover.

FNV organiseert daarom deze manifestatie om een krachtige boodschap te laten horen. Veel bekende Nederlanders en organisaties ondersteunen deze actie. Ook de SP ondersteunt deze actie. In Oss hebben wij ruim 2000 handtekeningen opgehaald.

Om de manifestatie extra onder de aandacht te brengen delen we zaterdag 15 augustus flesjes water. We staan van 12 tot 14 uur bij de Hema in het centrum van Oss.

Lees verder

Pagina's

U bent hier