h

Zorg

12 juli 2018

Eigen bijdrage WMO 150% verhoging

De gemeente Oss heeft onlangs een nieuwe (betere) zorgaanbieder voor de uitvoering van de WMO gecontracteerd. Er is besloten om de daarmee samenhangende hogere kosten te verhalen op de eigen bijdrage WMO. De SP begrijpt het dat er gekeken wordt naar een eigen bijdrage als mensen dit financieel kunnen dragen. Helaas blijkt deze verhoging voor iedereen te worden ingevoerd, ook voor cliënten die krap bij kas zitten.

Lees verder
29 januari 2018

falende Infectiepreventie in verpleeghuis De Ruwaard

Foto: SP

Via de media heeft de SP vernomen dat er wederom in Oss een negatief inspectierapport is van een zorginstelling. Ditmaal over De Ruwaard, een verpleeg- en verzorgingshuis van BrabantZorg.

Lees verder
18 januari 2018

SP zet vraagteken bij opening de Wereldbrug van Stichting Zahet

Foto: SP

In januari is in Oss, de Wereldbrug van Stichting Zahet geopend. De organisatie biedt dagbesteding aan een multi culturele doelgroep. Dagbesteding plus noemt men deze hulp.  Bij verder onderzoek naar deze organisatie kwam de SP rapportage van de inspectie IGZ  over Zahet tegen:  (https://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Gasthuis+Schependomlaan+Nijmegen+mei+en+juni+2017&docid=12305).

Lees verder
14 januari 2018

Wethouder Van de Ven (CDA) doet vooralsnog niks aan problemen ’t Zicht

Foto: SP

Ik wacht het rapport van de raadgever sociaal domein af, zegt wethouder Van de Ven (CDA) naar aanleiding van de problemen bij zorginstelling ’t Zicht. Ondanks zeer kritische rapporten van zowel de SP als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd waarbij de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in het geding is onderneemt de gemeente geen actie.
Marie-Therese Janssen, raadslid SP: “Al vanaf augustus weet de gemeente van de problemen, ons rapport in oktober leidde tot veel reacties van ouders, cliënten en ex-medewerkers van ’t Zicht. Onvoorstelbaar dat de gemeente stil blijft zitten. Het gaat wel om het welzijn en de veiligheid van mensen.”
In de commissievergadering deden met uitzondering van D66 alle overige fracties er het zwijgen toe. Het wordt tijd voor een ander college.

Lees verder
11 januari 2018

Forse kritiek Inspectie op ’t Zicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een zeer kritisch rapport geschreven over de kwaliteit van de geboden zorg door ’t Zicht. ’t Zicht biedt zorg aan mensen met autisme, psychiatrische en gedragsproblemen. De randvoorwaarden voor goede zorg zijn niet voldoende. De situatie voor patiënten is onveilig. Er is onvoldoende gewaarborgd dat  nieuwe clienten passen binnen de bestaande groep clienten. Kortom er is geen duidelijk opname beleid waar men aan moet voldoen om opgenomen te worden. Dat kan zeker tot onderlinge spanningen leiden. Daarnaast is er geen goed beleid voor handelen bij crises situaties. Wie moet er gebeld worden, hoe schat je de situatie in, gaat het uit  de hand lopen enz.  Er is geen goede klachtenregeling, onvoldoende dagbesteding en de medezeggenschap van cliënten en familie is niet goed geregeld.Lees verder
5 december 2017

Nog geen oplossing voor 't Zicht

Foto: SP

Op initiatief van SP-raadslid Marie-Therese Janssen is er vorige week een besloten commissievergadering geweest over de problemen bij Zorggroep 't Zicht. 't Zicht had eerder beterschap beloofd, maar de SP ontvangt nog steeds berichten over slechte zorg.

En een dag slechte zorg is natuurlijk een dag te veel! Ouders van cliënten zijn wanhopig, zo beschrijft een moeder “een onprofessionele organisatie met een groot verloop van personeel op de werkvloer, geen aansturing op zorg voor het personeel en bewoners die aan hun lot worden overgelaten.”

Lees verder
7 november 2017

Wachtlijst GGZ

De landelijke huisartsenvereniging (LHV) geeft op 2 november 2017 aan dat de grens is bereikt over de wachtlijsten bij de GGZ.

Al 5 jaar lang geven de huisartsen signalen af aan de politiek over deze wachtlijsten.

Voormalig minister Schippers beloofde dat de wachtlijsten voor juli 2018 teruggedrongen zouden zijn.

Helaas hebben de huisartsen op basis van de jaarlijkse ledenpeiling geconstateerd dat de wachtlijsten niet afnemen maar juist toenemen. De wachtlijst voor basiszorg is 4 tot 8 weken. De wachtlijst voor gespecialiseerde zorg is vaak meer dan 8 weken.

De huisartsen kunnen samen met de huisartsondersteuner de mensen met lichte psychische problemen zelf begeleiden.
Maar helaas zien de huisartsen vaker meer mensen met ernstige psychische klachten, die nu veel te lang moeten wachten op goede hulp.

Lees verder
26 oktober 2017

Zorggroep t Zicht: zorgen van de wethouder zijn terecht

De wethouder geeft aan dat de signalen van de laatste week de zorgen over Zorggroep  ‘t Zicht vergroten. Als SP kunnen wij dat beamen want ook wij hebben de afgelopen week n.a.v. het door ons uitgegeven rapport veel reacties gehad. Reacties van ouders die hun verhaal graag willen doen en van ex medewerkers die ons verhaal bevestigen. Tevens geeft men aan dat het zeker ook signalen zijn vanuit de huidige situatie en niet, zoals de reactie van t 'Zicht steeds aangeeft , “aanloop en startperikelen”.Lees verder
22 oktober 2017

Zorggroep 't Zicht

Foto: SP

Naar aanleiding van berichtgeving en vragen van de SP aan het college in augustus van dit jaar over Zorggroep t’ Zicht, heeft de SP verder onderzoek gedaan.

Lees verder
11 juli 2017

Motie jeugdzorg aangenomen

Foto: SP

De SP hoort van ouders,clienten en medewerkers dat zij de snelle inzet van specialistische expertise missen in het traject. Daarnaast horen we verontruste geluiden over de lange wachtlijsten. 100 clienten op een wachtlijst kan niet vindt de SP. Daarom heeft de SP een motie ingediend om de uitvoering van de complexe zorg voor de jeugd regionaal goed te regelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier