h

Zorg

26 september 2016

Nieuw beleidsplan Beschermd Wonen

Foto: SP

Bij de beoordeling van het nieuwe beleid "Beschermd Wonen "heeft de SP raadsfractie gekeken wat goed en niet goed is voor mensen die gebruik maken van beschermd wonen.

Lees verder
26 september 2016

Wethouder past op aandringen SP toch maatwerk toe

Foto: SP

Na een uitzending van het TV programma De Monitor en daaropvolgend de vragen van de SP geeft wethouder Peters toe dat er fouten gemaakt zijn. De gemeente had een verzoek voor een persoonsgebonden budget voor mantelzorg afgewezen.

Lees verder
23 september 2016

Wachtlijsten jeugdhulpverlening taboe

De afgelopen periode is er veel onrust ontstaan over de wachtlijsten van de jeugdhulpverlening. Uit onderzoek blijkt dat de wachtlijsten stijgen. Ouders en jongeren zijn hier de dupe van.

De gemeente Oss heeft besloten om extra gelden (500.000 euro) beschikbaar te stellen voor het oplossen van de wachtlijsten. De SP is uiteraard voor het opheffen van wachtlijsten, maar we vinden het niet goed om zonder verder beleid enkel de stijgende wachtlijst aan te pakken.

Lees verder
10 september 2016

SP op pad voor Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Het landelijk initiatief om te komen tot één Nationaal ZiekenFonds wint steeds meer terrein. In kranten verschijnen artikelen, Lilian Marijnissen was gast bij RTL late night, Emile Roemer bij Pauw en in Buitenhof kwam psychiater Coby Groenendijk aan het woord.

Lees verder
12 juli 2016

Campagne Nationaal ZorgFonds van start.

Foto: SP

Afgelopen zaterdag startte landelijk voorzitter Ron Meyer de campagne voor het Nationaal ZorgFonds in Oss. Na een toespraak in het SP partijgebouw trokken zo'n 30  medewerkers de Ruwaard in om bewoners in te schrijven voor het Nationaal ZorgFonds. En dat werd veel gedaan. De komende tijd kunt ook u een bezoekje verwachten
van een van onze medewerkers.
Natuurlijk kunt u zich ook digitaal aanmelden:   www.nationaalzorgfonds.nl

Lees verder
7 juli 2016

Start campagne Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
SP-voorzitter Ron Meyer
komt naar Oss

Zaterdag 9 juli komt Ron Meyer, de nieuwe landelijke voorzitter van de SP, naar Oss. Hij geeft de aftrap voor de Osse campagne om te komen tot één Nationaal ZorgFonds. Dit is een landelijke campagne, en de SP-afdeling Oss timmert graag mee aan de weg.

Met de marktwerking is de zorg een verkeerde weg ingeslagen. Het is tijd
om een nieuwe richting te kiezen: één Nationaal Zorgfonds. Ten dienste van de bevolking en zorgverleners, zonder commerciële belangen. Dat Nationaal ZorgFonds zal gaan werken zonder eigen
risico. Een boete op ziek zijn is oneerlijk. Bovendien weerhoudt het mensen om tijdig zorg te vragen. Het basispakket zal worden uitgebreid met fysiotherapie, psychologische hulp en tandzorg.

Lees verder
12 juni 2016

Wethouder Peters, kom in actie!

Onlangs, (uitspraak 7 juni 2016) zijn twee cliënten uit Oss die gekort waren op hun huishoudelijke zorg door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter heeft geoordeeld dat het korten van de huishoudelijke zorg door de gemeente Oss op een onrechtmatige manier is gebeurd en sommeert de gemeente Oss om binnen zes weken terug te komen op dit besluit.

Lees verder
29 mei 2016

Ook thuislozen hebben recht op zorgverzekering

SP onderzoekt deze zaak in Oss.

Omdat thuislozen geen adres hebben, is het voor hen niet mogelijk een zorgverzekering af te sluiten. Dat moet anders. Onlangs stond er een artikel in het Medisch Contact over deze problematiek.

Lees verder
27 mei 2016

Gemeente houdt 4,1 miljoen over op zorg.

Foto: SP

De SP is verbijsterd over de jaarrekening 2015 van de Gemeente Oss. Hieruit blijkt dat er 4,1 miljoen euro over is van het geld dat aan de zorg besteed kon worden.

Lees verder
20 april 2016

Zorgen om onrust bij Pantein

De laatste dagen heeft de SP berichten ontvangen over de onrust die er op dit moment is bij Pantein. De onrust gaat over ontslagen bij de (thuis) zorgorganisatie, die bestaat uit het Maasziekenhuis, een aantal zorgcentra en de thuiszorgtak verpleging en verzorging. De berichten gaan over een op handen zijnde faillissement.
De afdeling thuiszorg verpleging en verzorging maakt zich zorgen over de continuïteit van zorg. Er moeten in eerste instantie170 banen geschrapt worden bij ondersteunende diensten en management.
In Oss hebben we gezien dat bij thuiszorg organisatie Pantein Vivent de afgelopen jaren in eerste instantie ook banen geschrapt werden bij management en ondersteunende diensten, maar uiteindelijk leidde dit tot faillissement van de organisatie Pantein Vivent. De SP stelt daarom de volgende vragen aan het college over de onrust en onduidelijkheid voor medewerkers en cliënten van Pantein.

Lees verder

Pagina's

U bent hier