h

Zorg

30 april 2014

SP maakt zich zorgen over ontslagen bij Pantein.

thuiszorgmedewerkster overhandigen emotionele oproepen van cliënten  aan wethouder OSS - De SP maakt zich ernstig zorgen over de bezuinigingen en ontslagen die zorginstelling Pantein heeft aangekondigd. Dus voelt de partij het college van B en W van Oss aan de tand met schriftelijke vragen.

Lees verder
26 april 2014

Binnenkort een gesprek over huishoudelijke hulp? Laat u niet verrassen!

De SP heeft de afgelopen weken veel klachten ontvangen over de zogenaamde keukentafelgesprekken. Op dit moment worden in Oss en omgeving gesprekken gevoerd met ouderen en mensen met een beperking over de omvang van de hulp bij het huishouden die ze krijgen. Zij krijgen bezoek of worden telefonisch benaderd. De bedoeling is dat er meer werk wordt overgenomen door familieleden of buren. Dit is een direct gevolg van  het gemeentelijk beleid dat zich laat leiden door de liberale gedachte van de  participatiemaatschappij. Maar het gaat natuurlijk gewoon om bezuinigingen.

Lees verder
24 april 2014

Afbraak van de Osse thuiszorg landelijk nieuws

Oss loopt vooruit op de landelijke bezuinigingen in de thuiszorg. Waar er op dit moment in politiek Den Haag nog volop wordt gesproken over de
toekomst van de thuiszorg, heeft het Osse college van B&W al besloten dat de thuiszorg in Oss anders georganiseerd moet worden. De SP heeft
hier in de gemeenteraadsvergadering van 6 februari ernstig bezwaar tegengemaakt. Het Osse college is zó enthousiast met de bezuinigingsplannen van het kabinet aan de slag gegaan, dat hiermee vandaag nu zelfs het
landelijke journaal is gehaald.

Lees verder
24 april 2014

SP tegen afbraakplannen thuiszorg

Geachte heer Peters,
Vandaag was het Osse thuiszorgbeleid te zien in het landelijke NOS journaal. Ook de NOS is het opgevallen dat de gemeente Oss vooruitloopt op de kabinetsplannen om de thuiszorg flink te hervormen. Zoals u weet is de SP hier niet over te spreken. In de gemeenteraadsvergadering van 6 februari hebben we hier uitvoerig over gedebatteerd. Een van de uitkomsten van dit debat was dat u klip en klaar aangaf dat er dit jaar nog geen eurocent bezuinigd zou worden op de thuiszorg (huishoudelijke verzorging) in Oss. Dit hoeft ook niet aangezien de gemeente Oss dit jaar sowieso nog 100% budget krijgt om deze zorgtaak uit te voeren.

Lees verder
7 april 2014

Sluiten van de verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

Sluiting verzorgingshuizen.

Lees verder
1 april 2014

SP teleurgsteld over besluit Osse apothekers

Onlangs is naar buiten gekomen dat de Osse apothekers niet van plan zijn de nachtapotheek in ere te herstellen. Het is een geldkwestie. Zij vinden het te duur. De SP heeft in de maanden na de sluiting per 1 januari 2014 onderzoek gedaan naar de mening van de Ossenaren en organiseerde een handtekeningenactie. Verreweg de meeste Ossenaren ervaren het sluiten van de nachtapotheek als een verlies. Negentig procent van de benaderde mensen (1.500 personen) tekende voor terugkeer van de nachtapotheek.

Lees verder
21 maart 2014

SP pleit voor nachtelijke medicijnvoorziening.

De SP wil de nachtapotheek voor de inwoners van Oss behouden. Daarvoor werden de afgelopen maanden handtekeningen opgehaald. De eerste 750 handtekeningen zijn in januari aangeboden aan de heer Sterenborg  van de Molenstraat Apotheek. Binnenkort  zal de SP de tweede helft van de handtekeningen tegen de sluiting van de nachtapotheek in Oss aanbieden aan de apothekers Gilissen en Mourad. Mocht een fysieke nachtapotheek in Oss onhaalbaar blijken dan wil de SP als alternatief dat de medicijnen in de nacht ook door een koerier kunnen worden bezorgd.

Lees verder
21 februari 2014

SP stelt vragen over sluiting nachtapotheek

De SP stelt vragen aan het collge van B&W in Oss over de sluiting van de nachtapotheek in Oss. Veel Ossenaren zijn boos. Zij geven allemaal aan dat het in een stad met 85.000 inwoners toch mogelijk moet zijn om een nachtapotheek te hebben. Bij velen komt de pijn en boosheid over het verlies van het ziekenhuis, het verlies van de huisartsenpost na 23.00 uur naar boven. “En dan ook nu nog de nachtapotheek weg? ”, is de reactie van velen.

Lees verder
7 februari 2014

Luidklinkend protest thuiszorg in gemeentehuis Oss

Op donderdag 6 februari klonken er vrolijke noten in het gemeentehuis, maar wel met een droevig slotakkoord.

Wethouder Peters drinkt koffie tijdens het werken

In de hal van het gemeentehuis was voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering een manifestatie van medewerkers en cliënten van de Thuiszorg, met muzikale omlijsting. In de
gemeenteraad werd die avond namelijk gesproken over de thuiszorg. 

Lees verder
24 januari 2014

Thuiszorgmedewerkers laten massaal hun zorgen blijken

Thuiszorgmedewerkers in het gemeentehuis. Foto: Ruud Rogier

Donderdag 23 januari stond de toekomst van de thuiszorg in Oss op de agenda van de commissievergadering. De gemeente Oss wil flink gaan bezuinigen op de thuiszorg en wil de thuiszorg anders gaan organiseren. Dit leidt tot veel onzekerheid en onvrede bij de cliënten en de medewerkers in de thuiszorg. Bijna 100 thuiszorgmedewerkers waren donderdag aanwezig in het gemeentehuis om hun stem voor de thuiszorg te laten horen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier