h

Werk en inkomen

31 augustus 2012

FNV:12 september Sociale Woestijn? ... Nee!

Op zaterdag 8 september houdt de FNV in zes steden manifestaties tegen de sociale woestijn.

FNV manifestatie 8 september 2012
Klik op het plaatje voor het filmpje.

Lees verder
7 juni 2012

Nu investeren in Talentencampus is onverantwoord

Paul PetersDe SP is op een uitzondering na niet echt verrast door de Voorjaarsnota 2012 van het Osse college van VDG, VVD, CDA en PvdA. De inhoud ervan ligt geheel in lijn met de neoliberale koers van dit college. Wat de SP wel opvallend vindt is dat het college zich in alle bochten wringt om de realisatie van het Talentencampus te financieren. Dit terwijl een begrotingstekort van € 800.000 structureel op jaarbasis (vanaf 2014) niet wordt afgedekt. Over tien jaar gerekend leidt dit tot een tekort van € 8 miljoen. Daarbij zijn de effecten van de rijksbezuinigingen niet eens meegeteld: die gaan mogelijk leiden tot een tekort van € 4 miljoen op jaarbasis. Over tien jaar betekent dit een tekort van € 40 miljoen. Samen met het huidige tekort gaat het om zo’n € 50 miljoen in tien jaar.

Lees verder
24 april 2012

Oss moet socialer

Onderstaand opiniestuk, geschreven door SP-raadslid Mahmut Erciyas, werd op zaterdag 21 april in het Brabants Dagblad gepubliceerd.

Soms is het moment van een politieke kentering exact te benoemen. Dat geldt zeker voor het Osse sociale beleid. Tot het moment van aantreden van de huidige coalitie van VVD, VDG, CDA en PvdA was het sociale en solidaire karakter van Oss een onderscheidend kenmerk van onze gemeente. Een gemeente met uitstekende sociale voorzieningen voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en minima. Zorgvuldig opgebouwd door de voormalige colleges, met vrijwel unanieme steun van de gemeenteraad.

Lees verder
13 februari 2012

De eurocrisis en onze pensioenen

Tuur Elzinga in OssOp dinsdagavond 7 februari organiseerde de SP in Oss een discussieavond over de eurocrisis en onze pensioenen.
De inleiding van de avond werd verzorgd door SP-Eerste Kamerlid Tuur Elzinga. Hij hield een duidelijk betoog over de samenhang tussen de crisis en de problemen met de pensioenen.

Lees verder
6 februari 2012

Houd regeling "Meedoen Is Belangrijk" op peil

Mahmut Erciyas
Het Osse college van b&w wil een korting toepassen op de tegemoetkomingen aan minima in het kader van de Regeling Meedoen Is Belangrijk (MIB). Het gaat om bijdragen voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten, zwemlessen voor kinderen en schoolkosten. De SP wil, samen met D66 en TROTS, met een motie voorkomen dat de Regeling MIB wordt uitgekleed. De fracties dienen de motie tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2012 in.

Lees verder
12 januari 2012

De eurocrisis en onze pensioenen

VliegenhartOp dinsdagavond 7 februari organiseert de SP in Oss een discussieavond over de eurocrisis en onze pensioenen. De inleiding van de avond wordt verzorgd door SP-Eerste Kamerlid Arjan Vliegenthart.

Lees verder
14 december 2011

"Laat kwetsbaar Oss niet vallen"

FNV avondDe deelnemers aan het forum: Van links naar rechts Willy Hoppenbrouwers. FNV Bondgenoten voorzitter Henk van der Kolk, SP-raadslid Mahmut Erciyas en CDA wethouder Rene Peters.

Mensen in een kwetsbare positie zijn de klos bij de kabinetsplannen. Dat was de conclusie van het door FNV-lokaal georganiseerd forum debat. Dat debat werd dinsdagavond 13 december in Oss gehouden. De nieuwe wet "Werken Naar Vermogen" treft vooral de kwetsbaren in onze samenleving het hardst. De forumleden zijn dan ook verbaasd dat er nog zo weinig verzet is tegen deze plannen. Blij was men met het massale protest afgelopen zaterdag in Den Bosch. Een protest georganiseerd door de FNV, de SP en de PvdA.

Lees verder
11 december 2011

"Laat kwetsbaar Oss niet vallen"

Mahmut ErciyasFNV lokaal Oss organiseert op 13 december een thema avond "Laat kwetsbaar Oss niet vallen".
SP-raadslid Mahmut Erciyas zal in debat gaan met CDA wethouder René Peters en met IBN directeur Ed de Leeuw. De avond staat onder leiding van de voorzitter van FNV-Bondgenoten Henk van der Kolk. Deze laatste zal in een presentatie aangeven hoe kwetsbaar mensen zijn door de voorstellen van dit kabinet (Wet Werken naar Vermogen).

Lees verder
9 december 2011

4,6 miljoen voor Life Sciences Park Oss

Jan ZollDonderdag 8 december heeft de gemeenteraad van Oss besloten om met een bijdrage van 4,6 miljoen euro het Osse Life Sciences Park mogelijk te maken. Op initiatief van onder andere de SP is een deel van de bijdrage van de gemeente Oss omgezet van een gift naar een lening. De fractie van de SP heeft zich bij monde van raadslid Jan Zoll sterk gemaakt om niet een renteloze lening te verstrekken maar een lening met een rente gelijk aan de inflatie over de looptijd. Daarmee blijft deze lening voor de inwoners van Oss waardevast.

Lees verder
5 december 2011

Bijdrage Rijk en MSD aan Life Sciences Park onder de maat!

Jan ZollDe gemeenteraad neemt op 8 december de beslissing over de steun aan het Life Sciences Park Oss. SP-raadslid Jan Zoll hierover:
"Het massaontslag bij MSD veroorzaakte vorig jaar een enorme schok. Niet alleen bij MSD maar ook bij andere bedrijven in Oss kwamen veel banen op het spel te staan. Een golf van protest van onder andere de SP, de bonden, de OR en de Raad van Commissarissen heeft er voor gezorgd dat een deel van het werk behouden blijft bij MSD en dat er een nieuw Life Sciences Park wordt opgericht. In het Life Sciences Park komen kleine, nieuwe bedrijven die nieuwe geneesmiddelen gaan ontwikkelen. De gemeente Oss wil samen met de provincie Noord-Brabant, het Rijk en andere investeerders gaan zorgen dat het Osse Life Sciences Park een goede start kan gaan maken. De bijdrage die van de gemeente Oss wordt gevraagd is fors."

Lees verder

Pagina's

U bent hier