h

Werk en inkomen

14 november 2017

Geen bezuiniging op Wajong en Loonkostensubsidie

Motie aangenomen

Vanwege het feit dat het afschaffen van de loonkostensubsidie nog geen wet is, heeft  SP raadslid  Jan van Kreij het college gevraagd zich namens de gemeenteraad  sterk te maken voor het behoud van de loonkostensubsidie.

Lees verder
9 november 2017

Staking Unox voortgezet: personeel strijdbaar

Ook vandaag is bij Unox weer gestaakt voor behoud van werkgelegenheid, goede arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen. André van Duren, regisseur van de Bende van Oss, stak de stakers een hart onder de riem: Laten we staken voor onze rechten.

Foto: SP
Lees verder
7 november 2017

Directie Unox en Zwanenberg blijven halsstarrig. Staking Unox voortgezet.

Vandaag wordt er weer gestaakt bij Unox. De directie van Unox en Zwanenberg bewegen geen millimeter. Het ziet er naar uit dat de estafettestaking nog wel even gaat duren.

Foto: SP

Laurens Gloudemans, kaderlid van de FNV: “ We hebben een kei-eerlijk verhaal. We houden vol  met zijn allen.” De stakingsbereidheid is massaal.

Nu is het  moment om een goede overgang te regelen. Aldo van der Laan van Zwanenberg staat bekend als een harde jongen die het onderste uit de kan wil. Dat betekent slechtere arbeidsvoorwaarden en een slechter pensioen als het personeel overgaat van Unox naar Zwanenberg. Opperbaas Polman heeft sinds zijn indiensttreding bij Unilever in 2009  al 60 miljoen aan salaris, bonussen en pensioenvoorzieningen opgestreken. Dat is idioot en oneerlijk. Het zou hem en Unox sieren als zij respect tonen voor het personeel dat al zo lang bij Unox werkt.

Foto: SP
Lees verder
5 november 2017

Unoxpersoneel staakt voor behoud baan en pensioen

Van de week heeft het personeel van Unox het werk neergelegd voor 24 uur. Per 1 januari wordt het Unoxpersoneel overgenomen door Zwanenberg. Het personeel is zeer verbolgen hoe ze door Unilever worden behandeld na tientallen jaren trouwe dienst. Er wordt gesold met hun belangen. Er is terecht veel wantrouwen tegen Zwanenberg waar Aldo van der Laan de baas is. Deze multimiljonair is steenrijk geworden in  het vlees over de rug van zijn personeel.

Foto: SP

De SP steunt het personeel in haar strijd voor behoud van hun rechten. Unoxmedewerkers zijn geen wegwerpartikelen. Zij verdienen respect.

Lees verder
10 juli 2017

Unox: Werk, arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten moeten behouden blijven

Vorige week deelden SP-leden solidariteitspamfletten uit aan de poort bij Unox. Dit om steun te betuigen aan het personeel. De sluiting van Unox waarvoor werd gevreesd, is er dan wel niet gekomen maar onzekerheid is troef.

Lees verder
21 mei 2017

Project Focus wordt aangepast

Foto: SP

Het re-integratieproject Focus in Oss wordt bijgesteld. In april 2016 bracht de SP een rapport uit met veel kritische vraagtekens bij dit re-integratieproject. Er waren veel klachten binnengekomen. Mede naar aanleiding van dat rapport stelde de gemeente een onderzoek in. De uitslag van dat onderzoek werd donderdag 18 mei in de commissievergadering besproken. De SP is blij dat haar bevindingen terecht zijn gebleken: het project Focus wordt opnieuw bezien.

Lees verder

SP: ‘Haalt IBN uitzendkrachten uit Oost-Europa?’

De SP vraagt zich af of IBN uitzendkrachten uit Oost-Europa haalt voor arbeidsplekken die bedoeld zijn voor mensen met een beperking. De Osse fractie legt deze vraag voor aan het college van B en W naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur over de sociale werkvoorziening.

Lees verder
23 april 2017

Oost europese uitzendkrachten bij IBN?

In een uitzending van Nieuwsuur op 21 april 2017, werd een aantal problemen onder de aandacht gebracht die zich binnen de sociale werkvoorziening voordoen.

Op de eerste plaats wordt er door de rijksoverheid te weinig geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten om de participatiewet goed te kunnen uitvoeren. Mede daardoor komen er te weinig mensen beschikbaar in de sociale werkvoorziening om het daar beschikbare werk uit te voeren.

Lees verder
24 juli 2016

Life Science park

Foto: SP

Het Pivot Park (het life sciences park in Oss) ontwikkelt zich op dit moment prima. De SP is van mening dat er vanuit de gemeente ondersteuning mag komen om het Pivot park wat meer bekendheid te geven.
Oss is vanuit de Organon periode wereldwijd bekend als medicijnen stad waar onder andere de pil is uitgevonden. De SP vraagt de gemeente om dit meer bekendheid te geven. Bij het Pivot park zijn veel ontwikkelingen gaande die goed zijn voor de werkgelegenheid. Ook dit SP voorstel is aangenomen.

Lees hier de motie

Lees verder
1 juni 2016

SP rapport over re-integratieproject Focus leidt tot onderzoek.

Foto: sp

Zowel de SP als de deelnemers van het project Focus zijn blij met de uitkomst van de bespreking van het rapport over Focus. Dit rapport werd door de SP opgesteld nadat er veel klachten waren binnengekomen over het project. Het rapport werd donderdag 26 mei in de commissie besproken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier