h

Werk en inkomen

7 april 2014

Forse verbeterstappen gezet bij ''De Rotonde''

Eind 2013 heeft de SP een kritisch rapport over de re-integratievoorziening De Rotonde gepubliceerd, mede op basis van gesprekken met bijstandsgerechtigden die er werken. Het college van B&W heeft daarop - onder druk van de SP - verbetermaatregelen aangekondigd en voor een deel al ingevoerd. De SP is blij met deze stappen, maar blijft de vinger aan de pols houden. 

Lees verder
16 december 2013

COLLEGE NEEMT AANBEVELINGEN SP INZAKE RE-INTEGRATIECENTRUM DE ROTONDE OVER

Mahmut ErciyasIn november publiceerde de SP een kritisch rapport over re-integratiecentrum De Rotonde, met de titel Werkers van De Rotonde aan het woord. De SP deed daarin tal van aanbevelingen om onder meer de arbeidsomstandigheden en de communicatie met en bejegening van bijstandsgerechtigden te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders neemt nu vrijwel alle aanbevelingen van de SP over.

Lees verder
5 december 2013

SP kamerlid Henk van Gerwen in Utrecht

HvG
SP-Kamerlid Henk van Gerven tijdens de protestmars van de FNV voor behoud van koopkracht en banen in Utrecht. Henk van Gerven: "Het was een indrukwekkende en strijdbare bijeenkomst van bijna 10.000 mensen. Dit kabinet bezuinigt de economie en banen kapot, terwijl we juist moeten investeren om uit de crisis te komen. Vanuit Oss waren ook 2 bussen met demonstranten present. Zij hebben het goed begrepen."

Lees verder
1 december 2013

FNV manifestatie Utrecht

FNV
Zaterdag vertrokken er 2 volle bussen vanuit Oss naar de FNV manifestatie en demonstratie in Utrecht. Daargekomen kwamen we 10.000 gelijkgezinde tegen. Werkers uit de zorg, vervoer, onderwijs, ambtenaren, schoonmaak en meer. Allen voor behoud van banen. Ton Heerts kon op luid applaus rekenen en Lodewijk Ascher ontving een fluitconcert.

Lees verder
16 november 2013

STEUN HET FNV-PROTEST OP 30 NOVEMBER

Onder het motto ‘Koopkracht en echte banen’ start de FNV op zaterdag 30 november een grote campagne (van 11 tot 15 uur, Jaarbeurs Utrecht). Door de bezuinigingen dreigen tienduizenden werknemers in de zorg, kinderopvang en bouw hun baan kwijt te raken. Ook zullen leraren, politie en vuilnismannen er opnieuw geen cent bij krijgen. En als je werkloos raakt, krijg je geen begeleiding naar ander werk.
Als SP ondersteunen we dat protest natuurlijk voluit. De FNV regelt bussen, waarmee ook niet FNV-leden naar Utrecht kunnen reizen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de FNV. Je kunt je opgeven voor het busvervoer via de website van de FNV. of, voor 24 november door middel van een email naar SP afdeling Oss.

Lees verder
11 november 2013

SP eist daadkrachtige en transparante verbeteraanpak bij De Rotonde

Mahmut ErciyasDe SP afdeling Oss heeft het afgelopen half jaar via verschillende kanalen klachten ontvangen over de belangrijkste re-integratievoorziening van de gemeente Oss: De Rotonde, gevestigd aan de Oude Molenstraat 27. Deze betroffen verschillende aspecten van de trajecten die bij De Rotonde worden uitgevoerd, zoals de bejegening van de aldaar werkzame bijstandsgerechtigden en de arbeidsomstandigheden.
Op basis van deze signalen heeft de SP besloten een onderzoek in te stellen naar De Rotonde. Het eindproduct daarvan, het rapport Werkers van De Rotonde aan het woord, kunt u hier downloaden. Voor dit onderzoek is gebruik maakt van diepte-interviews met 10 bijstandsgerechtigden, een gepensioneerd huisarts en kaderleden van de lokale FNV. Tevens is gebruik gemaakt van interne documenten van de gemeente en De Rotonde zelf.

Lees verder
28 mei 2013

Tegenover werk moet loon staan, geen uitkering


Mahmut ErciyasOp 23 mei jl. nam SP-raadslid Mahmut Erciyas deel aan een paneldiscussie over 'Werken met behoud van een uitkering', georganiseerd door de Osse afdeling van de FNV. Erciyas benadrukte dat tegenover werk gewoon eerlijk loon moet staan en niet een uitkering. "Alleen onder strikte voorwaarden en in bijzondere situaties is werken met behoud van een uitkering geoorloofd", betoogde Erciyas.

Lees verder
3 februari 2013

Behandel werklozen met respect


Mahmut ErciyasTijdens de bespreking van de Regionale visie Werk en Inkomen en Wet sociale werkvoorziening in de opiniërende raadscommissie, heeft SP-raadslid Mahmut Erciyas gepleit voor een respectvolle behandeling van uitkeringsgerechtigden door de gemeente. Tevens leverde hij kritiek op de zogenaamde tegenprestatie.

Erciyas betoogde dat de aanstaande Participatiewet van het huidige kabinet-Rutte II (PvdA-VVD) opvallend veel overeenkomsten vertoont met zijn voorganger: de Wet Werken naar vermogen. Deze laatste wet was eerder opgesteld door het eerste kabinet-Rutte en werd zowel door de SP als de PvdA hevig bekritiseerd. Maar de opvolger van de Wet Werken naar vermogen - de Participatiewet - blijft het werken onder het minimumloon mogelijk maken, gaat de ‘tegenprestatie’ voor een uitkering aanscherpen en is net als de eerder voorgestelde wet gericht op de ontmanteling van de sociale werkvoorziening.

Lees verder
27 november 2012

Sta op de Beslagvrije Voet

Marie Therese JanssenDe landelijke ombudsman Alex Brennikmeijer vertelde in het programma Kassa dat hij een actie is begonnen: “Sta op de Beslagvrije Voet”.
Bij huishoudens met schulden die minder inkomen hebben dan 90% van het bijstandsinkomen aangevuld met een tegemoetkoming voor woonlasten. Dit is de beslagvrije voet. De SP vraagt aan het college of zij op de hoogte is van de beslagvrije voet. Tevens vraagt de SP of de mensen die het aangaat op de hoogte gebracht worden van deze maatregel.Ook is er een vraag of de schuldhulpverlening in het traject van aflossing hier ook rekening mee houdt met deze. De SP vraagt om een plan van aanpak voor de minima met schulden in Oss om hun recht op de beslagvrije voet te realiseren.

De volledige tekst van de gestelde vragen is:

Lees verder
8 november 2012

SP verzet zich tegen afbraakbeleid

Paul PetersDonderdag 8 november wordt de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Het college van VDG, VVD, PvdA en CDA stellen forse bezuinigingen in het vooruitzicht. Hoewel de schade voor 2013 nog beperkt blijft, volgen er in de jaren daarna bezuinigingen die oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Dit is een direct gevolg van het beleid van het eerste kabinet Rutte en van het nieuwe landelijke regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarnaast worden er ook door de coalitiepartijen in Oss keuzes gemaakt die veel inwoners van Oss hard zullen raken. Zowel op sociaal als cultureel gebied worden er ingrijpende maatregelen verwacht.
Hieronder kunt u de inbreng lezen van SP fractievoorzitter Paul Peters bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.


Stilte voor de storm. Dat is in de ogen van de SP de beste typering die je de begroting waar wij het vandaag over hebben kunt geven. Vorig jaar bespraken wij een begroting waarin 10 miljoen euro in werd bezuinigd. Toen werd ook concreet voor welke koers dit college koos. Een kille en harde koers. Er werd 2,5 miljoen bezuinigd op groepen inwoners van onze stad die het wat minder getroffen hebben. De cultuursector moest het ontgelden. De koers van dit college is er eentje van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Typisch liberaal jargon waar in Oss helaas ook PvdA, VDG en CDA in meegaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier