h

Werk en inkomen

Klachten reïntegratieproject Focus

Onlangs heeft SP raadslid Marie Therese Janssen een rapport over het reintegratieproject "Focus" aan wethouder van Geffen overhandigd.

De afgelopen weken heeft de SP gesproken met een aantal deelnemers aan het project Focus. Zij gaven in de gesprekken aan dat zij de werkwijze bij Focus als zeer vervelend ervaren. Er is een sfeer van onbegrip van de leidinggevenden naar de deelnemers. De indrukwekkende gesprekken waren voor de SP aanleiding om dit in een rapport te verwerken.

Lees verder
30 april 2016

Deelnemers re-integratieproject Focus ontevreden

Foto: SP

Onlangs heeft SP raadslid Marie Therese Janssen een rapport over het re-integratieproject  "Focus" aan wethouder van Geffen overhandigd.

De afgelopen weken heeft de SP gesproken met een aantal deelnemers aan het project Focus. Zij gaven in de gesprekken aan dat zij de werkwijze bij Focus als zeer vervelend ervaren. Er is een sfeer van onbegrip van de leidinggevenden naar de deelnemers. De indrukwekkende gesprekken waren voor de SP aanleiding om dit in een rapport te verwerken.

Lees verder
19 november 2015

SP: Oss schaft het jeugdloon af

Foto: SP / lokaleomroeplandsmeer.nl

De SP heeft in de gemeenteraad het voorstel gedaan om het jeugdloon in Oss af te schaffen. Als je 18 jaar bent, mag je trouwen, stemmen en moet je iedere maand je zorgverzekering betalen. Je hebt alle kosten van een volwassene. Toch krijg je in Nederland tot je 23ste maar een half loon. Verschillende gemeenten hebben het jeugdloon al afgeschaft, zoals Den Haag, Zwolle, Amsterdam en Nijmegen. Met alleen de VVD tegen stemden de gemeenteraad van Oss voor ons voorstel. Oss is daarmee de eerste gemeente in Brabant die het jeugdloon afschaft.

Lees verder
20 juli 2015

SP voorstel toerisme en recreatie aangenomen

De gemeenteraad in Oss heeft het voorstel van de SP om een nieuw plan voor toerisme en in de gemeente Oss te maken aangenomen. Het voorstel voor een versterking van de vrijetijdseconomie werd ondersteund door de PvdA en VDG. Alle partijen in de gemeenteraad stemden voor ons voorstel.

Lees verder
20 juli 2015

SP- voorstel economische samenwerking met regio Eindhoven aangenomen.

Foto: SP

De gemeenteraad in Oss heeft het voorstel van de SP om meer samenwerking te zoeken met de hightech industrie in de regio Eindhoven. Met het voorstel wil de SP bevorderen dat Osse bedrijven meer als toeleveranciers gaan dienen voor de hightech industrie.

Lees verder
4 juli 2015

SP vóór miljonairstax

Foto: SP

Nederland is een prachtig land. Zelfs welvarend als je het vergelijkt met tal van andere landen. Maar het kan nog beter. De rijkdom is niet goed verdeeld. Al jaren aan een stuk geldt: de rijken worden rijker en de armen worden armer. De SP voert actie om aandacht te vragen voor dit enorme onrecht onder de noemer “Er is genoeg voor iedereen”.

Lees verder
24 april 2015

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN

Woensdag 22 april was er een ledenavond over de campagne ‘Er is genoeg voor iedereen’.

Manja Smits, campagneleider van het landelijke team, was naar Oss gekomen om uit te leggen hoe het er in Nederland voorstaat met de kloof tussen arm en rijk. Om vervolgens uit de doeken te doen wat de SP in petto heeft om een tegenbeweging op gang te brengen.

Foto: SP
Lees verder
31 januari 2015

Stop de uitverkoop van werknemers

Foto: SP

Prijzencircus bij de V&D?

Lees verder
5 september 2014

8 september Informatieavond over Sociale Zekerheid

Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid komt naar Oss voor een informatieavond over Sociale Zekerheid. De nieuwe Participatiewet heeft voor veel veranderingen gezorgd. Iedereen die daar belangstelling voor heeft wordt van harte uitgenodigd om bij deze informatieavond aanwezig te zijn.

Lees verder
10 juli 2014

Avond voor medewerkers Pantein

Beste Pantein medewerkers. De afgelopen weken zijn voor velen van jullie vervelende weken geweest. Bij de SP zijn er veel vragen en onduidelijkheden binnengekomen rondom het sociaal plan. En wat te doen met de keuzes die aan jullie voorgelegd worden. Maar ook vragen over hoe kunnen we ons protest laten horen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier