h
24 januari 2014

Thuiszorgmedewerkers laten massaal hun zorgen blijken

Thuiszorgmedewerkers in het gemeentehuis. Foto: Ruud Rogier

Donderdag 23 januari stond de toekomst van de thuiszorg in Oss op de agenda van de commissievergadering. De gemeente Oss wil flink gaan bezuinigen op de thuiszorg en wil de thuiszorg anders gaan organiseren. Dit leidt tot veel onzekerheid en onvrede bij de cliënten en de medewerkers in de thuiszorg. Bijna 100 thuiszorgmedewerkers waren donderdag aanwezig in het gemeentehuis om hun stem voor de thuiszorg te laten horen.

Lees verder
24 januari 2014

Openbare aanklacht tegen Brabant Wonen

Jo van DijkDe SP klaagt BrabantWonen openbaar aan. Zij handelt al 10 jaar in strijd met de woningwet. Steeds wordt er beterschap beloofd, maar de klachten blijven voortduren. Mismanagement, onwil en onvermogen zijn de oorzaak.

Lees verder
22 januari 2014

Protest verontruste thuiszorgmedewerkers

Op donderdag 23 januari staat op de agenda van de raadscommissie sociaal bestuurlijk het onderwerp “pilot Huishoudelijke Hulp ” op de agenda.

Er zijn de afgelopen periode bij de SP veel verontruste berichten van thuiszorgmedewerkers binnengekomen. Medewerkers melden dat er bij cliënten en medewerkers veel onrust is ontstaan over de nieuwe werkwijze en de aangekondigde bezuinigen op de thuiszorg. De SP is tegen de bezuinigingen op de zorg en staat achter de protesterende thuiszorgmedewerkers.

Lees verder
17 januari 2014

Eindelijk extra fietsenstalling op de Spoorlaan

SP raadslid Albert Arends vraagt al jaren aandacht voor de fietsenproblematiek rondom het station.
Belangrijkste punt was de beperkte ruimte in de stalling, getuige de gigantische puinhoop voor het station. Eind november 2013 verzocht Albert Arends  verantwoordelijk wethouder de Bruijn om serieus de mogelijkheid te bekijken om de oude fietsenstalling tegenover het station (voorheen Kladt) weer in gebruik te nemen.
Lees verder
17 januari 2014

Handtekeningenactie voor behoud nachtapotheek

Vanaf 1 januari 2014 is er geen apotheek meer open in Oss tussen 23.00 uur en 08.00 uur. Als je ’s nachts med​icijnen nodig hebt, moet je naar de Regioapotheek Bernhoven in Uden toe. De SP vindt dat een verschraling van de zorg. Wat nu als je niet beschikt over een auto? Wat nu als je je doodzieke kind zo lang alleen moet laten omdat je helemaal naar Uden moet?

In een stad met 85.000 inwoners zou toch één apotheek open moeten zijn!

De SP heeft een handtekeningenactie op touw gezet. De eerste reacties zijn heel positief. Meer dan negentig procent tekent. Enkele reacties: “We moeten steeds meer betalen voor de zorg, maar we krijgen er minder voor terug”, “Eén voor één verdwijnen er allerlei faciliteiten uit Oss”, “Ik hoop dat door jullie actie deze maatregel weer snel wordt teruggedraaid”.

Wilt u ook uw handtekening plaatsen? Wellicht komt u iemand van de SP bij de supermarkt of in de stad tegen.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!!

Lees verder

Pagina's