h
21 maart 2014

Forse winst voor de SP!

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de SP erg succesvol verlopen. De SP-afdeling Oss feliciteert de buren met de klinkende resultaten.
In Bernheze gaat de SP van 3 naar 4 zetels,  Uden stijgt met twee zetels van vijf naar zeven en in Veghel komt de SP terug met drie zetels in de raad.

Lees verder
21 maart 2014

SP pleit voor nachtelijke medicijnvoorziening.

De SP wil de nachtapotheek voor de inwoners van Oss behouden. Daarvoor werden de afgelopen maanden handtekeningen opgehaald. De eerste 750 handtekeningen zijn in januari aangeboden aan de heer Sterenborg  van de Molenstraat Apotheek. Binnenkort  zal de SP de tweede helft van de handtekeningen tegen de sluiting van de nachtapotheek in Oss aanbieden aan de apothekers Gilissen en Mourad. Mocht een fysieke nachtapotheek in Oss onhaalbaar blijken dan wil de SP als alternatief dat de medicijnen in de nacht ook door een koerier kunnen worden bezorgd.

Lees verder
19 maart 2014

BrabantWonen erkent fouten en stelt beleid bij

BrabantWonen gaat het huurbeleid verbeteren. Jarenlang hielp SP-lid Jo van Dijk huurders van BrabantWonen die in de problemen waren gekomen. Diverse keren kwam er zelfs de rechter aan te pas. Meestal werden de problemen
individueel opgelost. Echter de oorzaak van de problemen bleef bestaan: Het huurbeleid deugde niet. Op het moment dat de SP een
openbare aanklacht wilde indienen, werd er een gesprek geregeld.

Lees verder
19 maart 2014

Burenhulp

Op de zaterdag vòòr de verkiezingen schoot een deel van de SP-afdeling Oss de SP-afdeling van Bernheze te hulp. Omdat de verkiezingen in Oss pas in november
plaatsvinden in verband met de gemeentelijke herindeling, konden de
Osse SP-ers hun energie kwijt in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther.
Met zo’n grote groep van de SP werd het een gezellige dag en zal de opbrengst hopelijk extra groot zijn!

Lees verder
5 maart 2014

Winteropening Elckerlyc met spektakel!

De eerste zonnestralen en krokussen zijn gesignaleerd, dat maakt dat kinderen naar buiten willen!

Lees verder
21 februari 2014

Sluiting loket sociaal raadslieden

SP stelt vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders vanwege de sluiting Loket Sociale Raadslieden. Onlangs is bekend geworden dat het loket Sociaal Raadsliedenwerk op het Zorgplein in het gemeentehuis van Oss gesloten blijft.

Lees verder
21 februari 2014

SP stelt vragen over sluiting nachtapotheek

De SP stelt vragen aan het collge van B&W in Oss over de sluiting van de nachtapotheek in Oss. Veel Ossenaren zijn boos. Zij geven allemaal aan dat het in een stad met 85.000 inwoners toch mogelijk moet zijn om een nachtapotheek te hebben. Bij velen komt de pijn en boosheid over het verlies van het ziekenhuis, het verlies van de huisartsenpost na 23.00 uur naar boven. “En dan ook nu nog de nachtapotheek weg? ”, is de reactie van velen.

Lees verder
12 februari 2014

SP stelt vragen over vervoer gevaarlijke stoffen

De aansluiting op het hoofdspoor is  een van de risicoplekken Terwijl Prorail vorig jaar nog schreef dat het niet de bedoeling is dat er gevaarlijke stoffen over het goederenspoor richting Elzenburg worden vervoerd blijken er nog geen jaar later toch tankwagons te rijden. Normaal kan dit alleen wanneer er vergunning voor is en wanneer de veiligheid gewaarborgd is.  De SP wil weten hoe het zit en heeft de gemeente om uitleg gevraagd. Er zijn vier onbewaakte spoorwegovergangen en de lijn doorkruist de risicocontouren van het Tango-tankstation, van Unipol en van MSD op de Geer. Ook de aansluiting op het hoofdspoor is een risicoplek. Omdat er geen automatische treinbeveiliging is op het goederenspoor kan een menselijke fout daar grote gevolgen hebben.

Lees verder
12 februari 2014

Gemeente verspilt energie in Herpen

'De gemeente zou zich beter kunnen richten op de ontwikkeling van braakliggende bouwterreinen'Onlangs stond het plan om een zestal woningen aan de Heiweg in Herpen te bouwen op de agenda van de raadscomissie. Het begint er steeds meer op te lijken dat wethouder de Bruijn van de VVD de bouw er kost wat kost probeert door te drukken. Woningen op de verkeerde plek en woningen waaraan geen behoefte is. Immers in het uitbreidingsplan Wilgendaal in Herpen zijn nog volop mogelijkheden om woningen te bouwen.

Lees verder
7 februari 2014

Luidklinkend protest thuiszorg in gemeentehuis Oss

Op donderdag 6 februari klonken er vrolijke noten in het gemeentehuis, maar wel met een droevig slotakkoord.

Wethouder Peters drinkt koffie tijdens het werken

In de hal van het gemeentehuis was voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering een manifestatie van medewerkers en cliënten van de Thuiszorg, met muzikale omlijsting. In de
gemeenteraad werd die avond namelijk gesproken over de thuiszorg. 

Lees verder

Pagina's