h
12 februari 2014

Gemeente verspilt energie in Herpen

'De gemeente zou zich beter kunnen richten op de ontwikkeling van braakliggende bouwterreinen'Onlangs stond het plan om een zestal woningen aan de Heiweg in Herpen te bouwen op de agenda van de raadscomissie. Het begint er steeds meer op te lijken dat wethouder de Bruijn van de VVD de bouw er kost wat kost probeert door te drukken. Woningen op de verkeerde plek en woningen waaraan geen behoefte is. Immers in het uitbreidingsplan Wilgendaal in Herpen zijn nog volop mogelijkheden om woningen te bouwen.

Lees verder
7 februari 2014

Luidklinkend protest thuiszorg in gemeentehuis Oss

Op donderdag 6 februari klonken er vrolijke noten in het gemeentehuis, maar wel met een droevig slotakkoord.

Wethouder Peters drinkt koffie tijdens het werken

In de hal van het gemeentehuis was voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering een manifestatie van medewerkers en cliënten van de Thuiszorg, met muzikale omlijsting. In de
gemeenteraad werd die avond namelijk gesproken over de thuiszorg. 

Lees verder
5 februari 2014

SP Europarlementarier Dennis de Jong zondag in Zout

Dennis de Jong Hoofdgast in Zout aanstaande zondag is journalist Jan Tromp, voormalig correspondent voor de Volkskrant in New York en redacteur in Den Haag. De Volkskrant stuurde hem voor een poos naar Brussel met maar een vraag: hoe is het daar nou? Een onthullend verhaal over de cultuur van politici, ambtenaren en lobbyisten van de Europese Unie.

Lees verder
31 januari 2014

Meer geld voor Museum Jan Cunen?

In de commissievergadering van 30 januari werd er wederom gesproken over hoe het verder moet met de cultuur in Oss. De SP heeft als standpunt dat er te rigoureus bezuinigd wordt op Museum en Stadsarchief. Nu het museum naast haar educatieve taak ook nog tentoonstellingen mag houden (iets waar de wethouder op terug is gekomen) en het gebouw niet wordt verkocht (ook onder druk van actie) is wel duidelijk dat dit niet voor hetzelfde geld kan.

Lees verder
29 januari 2014

Kom 6 februari naar de manifestatie voor zorg!

Thuiszorgmedewerkers in het gemeentehuis. Foto: Ruud Rogier

Lees verder
25 januari 2014

Nieuw Elan in Osse Cultuur

Jules IdingVorig jaar ontstond er grote commotie in Oss toen het college van B en W besloot om 500.000 euro te bezuinigen op Museum Jan Cunen&Stadsarchief en de museumvilla te verkopen. Het personeel was de wacht al aangezegd en de schilderijen konden naar het depot. Al snel werd dat voornemen tot sluiting als gevolg van protesten ingetrokken. Er zou eerst een visie op kunst en cultuur worden gemaakt voordat tot de bezuinigingsactie zou worden overgegaan. Eerst besluiten en dan nadenken dus, het zij zo.

Inmiddels ligt de visie er en er staat een aantal behartigenswaardige zaken in. De beloofde argumentatie waarom er zo rigoureus bezuinigd moet worden specifiek op museum en stadsarchief ontbreekt. Waarom? Daarom, dus. Moet er dan niets veranderen in de wereld van kunst en cultuur?

Lees verder
24 januari 2014

Thuiszorgmedewerkers laten massaal hun zorgen blijken

Thuiszorgmedewerkers in het gemeentehuis. Foto: Ruud Rogier

Donderdag 23 januari stond de toekomst van de thuiszorg in Oss op de agenda van de commissievergadering. De gemeente Oss wil flink gaan bezuinigen op de thuiszorg en wil de thuiszorg anders gaan organiseren. Dit leidt tot veel onzekerheid en onvrede bij de cliënten en de medewerkers in de thuiszorg. Bijna 100 thuiszorgmedewerkers waren donderdag aanwezig in het gemeentehuis om hun stem voor de thuiszorg te laten horen.

Lees verder
24 januari 2014

Openbare aanklacht tegen Brabant Wonen

Jo van DijkDe SP klaagt BrabantWonen openbaar aan. Zij handelt al 10 jaar in strijd met de woningwet. Steeds wordt er beterschap beloofd, maar de klachten blijven voortduren. Mismanagement, onwil en onvermogen zijn de oorzaak.

Lees verder
22 januari 2014

Protest verontruste thuiszorgmedewerkers

Op donderdag 23 januari staat op de agenda van de raadscommissie sociaal bestuurlijk het onderwerp “pilot Huishoudelijke Hulp ” op de agenda.

Er zijn de afgelopen periode bij de SP veel verontruste berichten van thuiszorgmedewerkers binnengekomen. Medewerkers melden dat er bij cliënten en medewerkers veel onrust is ontstaan over de nieuwe werkwijze en de aangekondigde bezuinigen op de thuiszorg. De SP is tegen de bezuinigingen op de zorg en staat achter de protesterende thuiszorgmedewerkers.

Lees verder
17 januari 2014

Eindelijk extra fietsenstalling op de Spoorlaan

SP raadslid Albert Arends vraagt al jaren aandacht voor de fietsenproblematiek rondom het station.
Belangrijkste punt was de beperkte ruimte in de stalling, getuige de gigantische puinhoop voor het station. Eind november 2013 verzocht Albert Arends  verantwoordelijk wethouder de Bruijn om serieus de mogelijkheid te bekijken om de oude fietsenstalling tegenover het station (voorheen Kladt) weer in gebruik te nemen.
Lees verder

Pagina's