h
30 april 2014

SP maakt zich zorgen over ontslagen bij Pantein.

thuiszorgmedewerkster overhandigen emotionele oproepen van cliënten  aan wethouder OSS - De SP maakt zich ernstig zorgen over de bezuinigingen en ontslagen die zorginstelling Pantein heeft aangekondigd. Dus voelt de partij het college van B en W van Oss aan de tand met schriftelijke vragen.

Lees verder
26 april 2014

Binnenkort een gesprek over huishoudelijke hulp? Laat u niet verrassen!

De SP heeft de afgelopen weken veel klachten ontvangen over de zogenaamde keukentafelgesprekken. Op dit moment worden in Oss en omgeving gesprekken gevoerd met ouderen en mensen met een beperking over de omvang van de hulp bij het huishouden die ze krijgen. Zij krijgen bezoek of worden telefonisch benaderd. De bedoeling is dat er meer werk wordt overgenomen door familieleden of buren. Dit is een direct gevolg van  het gemeentelijk beleid dat zich laat leiden door de liberale gedachte van de  participatiemaatschappij. Maar het gaat natuurlijk gewoon om bezuinigingen.

Lees verder
24 april 2014

Afbraak van de Osse thuiszorg landelijk nieuws

Oss loopt vooruit op de landelijke bezuinigingen in de thuiszorg. Waar er op dit moment in politiek Den Haag nog volop wordt gesproken over de
toekomst van de thuiszorg, heeft het Osse college van B&W al besloten dat de thuiszorg in Oss anders georganiseerd moet worden. De SP heeft
hier in de gemeenteraadsvergadering van 6 februari ernstig bezwaar tegengemaakt. Het Osse college is zó enthousiast met de bezuinigingsplannen van het kabinet aan de slag gegaan, dat hiermee vandaag nu zelfs het
landelijke journaal is gehaald.

Lees verder
24 april 2014

SP tegen afbraakplannen thuiszorg

Geachte heer Peters,
Vandaag was het Osse thuiszorgbeleid te zien in het landelijke NOS journaal. Ook de NOS is het opgevallen dat de gemeente Oss vooruitloopt op de kabinetsplannen om de thuiszorg flink te hervormen. Zoals u weet is de SP hier niet over te spreken. In de gemeenteraadsvergadering van 6 februari hebben we hier uitvoerig over gedebatteerd. Een van de uitkomsten van dit debat was dat u klip en klaar aangaf dat er dit jaar nog geen eurocent bezuinigd zou worden op de thuiszorg (huishoudelijke verzorging) in Oss. Dit hoeft ook niet aangezien de gemeente Oss dit jaar sowieso nog 100% budget krijgt om deze zorgtaak uit te voeren.

Lees verder
21 april 2014

SP langs de deuren in Dichterswijk

De SP is al een paar keer met een aantal mensen op onderzoek gegaan in de Dichterswijk in Oss. Wat vinden de mensen van de opknapbeurt die onlangs heeft plaatsgevonden? Heeft u een mening over de toekomst van D’n Iemhof?

Lees verder
10 april 2014

Huurders Brabant Wonen krijgen geld terug

Zoals bekend krijgt een aantal huurders van appartementencomplexen in Oss geld terug van BrabantWonen. De bedragen zijn verschillend maar kunnen oplopen tot ruim 400 euro. Door de vasthoudende inzet van SP-raadslid Jan van der Doelen en SP-lid Jo van Dijk is dit resultaat bereikt.

Lees verder
7 april 2014

Geen nachtapotheek èn geen koeriersdienst.....

SP teleurgesteld
over besluit apothekers, CZ en VGZ: Woensdag 2 april was er een gesprek tussen de Osse apothekers, de zorgverzekeraars CZ en VGZen de SP.

Lees verder
7 april 2014

Sluiten van de verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

Sluiting verzorgingshuizen.

Lees verder
7 april 2014

Forse verbeterstappen gezet bij ''De Rotonde''

Eind 2013 heeft de SP een kritisch rapport over de re-integratievoorziening De Rotonde gepubliceerd, mede op basis van gesprekken met bijstandsgerechtigden die er werken. Het college van B&W heeft daarop - onder druk van de SP - verbetermaatregelen aangekondigd en voor een deel al ingevoerd. De SP is blij met deze stappen, maar blijft de vinger aan de pols houden. 

Lees verder
2 april 2014

In memoriam

In Memoriam: Helga van Schijndel

Lees verder

Pagina's