h

Volkshuisvesting

5 maart 2015

FALEND BELEID VAN BRABANTWONEN DUPEERT HUURDERS

Foto: SP

In de Sleutel van 4 februari publiceerde BrabantWonen een advertentie over de problemen met de regels rond de eindafrekeningen. De inhoud van die advertentie zou in overleg met vertegenwoordigers van de SP worden vastgesteld. Er is echter door BrabantWonen helemaal niet overlegd; er is slechts inzage verstrekt, daarom deze advertentie met het doel u eenvoudig uit te leggen hoe het zit.

Lees verder
26 februari 2015

Actie leidt tot succes!

Jongeren van het appartementencomplex aan de Prof Regoutstraat hebben met succes actie gevoerd samen met de SP. Toen ze het appartement betrokken moesten ze verplicht een parkeerplaats erbij huren voor €28,--.

Lees verder

SP Oss haalt 70.000 euro bij BrabantWonen 'terug'

Bron: Brabants Dagblad, 6 januari, digitale editie. OSS - Voor verhuizende huurders in Oss die klagen over hoge rekeningen van BrabantWonen, heeft Jo van Dijk (SP) vorig jaar 70.000 euro bij de corporatie 'teruggehaald'. Het geld was volgens hem onterecht in rekening gebracht.
Lees verder
10 juli 2014

Blauwe zone bij winkelcentrum "Ruwert", vervolg

Vanmiddag ( 9 juli 2014) zijn in de stromende regen bij de "Sterrebosflat" handtekeningen overhandigd aan de wethouder van verkeer Mevr de Bruyn.
Een 20 tal bewoners was hierbij aanwezig en vertelden ook aan de wethouder welke parkeerproblemen zij dagelijks ondervinden sinds de invoering van de blauwe zone bij het winkelcentrum de "Ruwert".

Lees verder
3 juli 2014

Blauwe zone bij winkelcentrum de ‘’Ruwert”

Brief aan de Wethouder van Verkeer Oss , Mevrouw de Bruyn. 

Lees verder
10 april 2014

Huurders Brabant Wonen krijgen geld terug

Zoals bekend krijgt een aantal huurders van appartementencomplexen in Oss geld terug van BrabantWonen. De bedragen zijn verschillend maar kunnen oplopen tot ruim 400 euro. Door de vasthoudende inzet van SP-raadslid Jan van der Doelen en SP-lid Jo van Dijk is dit resultaat bereikt.

Lees verder
19 maart 2014

BrabantWonen erkent fouten en stelt beleid bij

BrabantWonen gaat het huurbeleid verbeteren. Jarenlang hielp SP-lid Jo van Dijk huurders van BrabantWonen die in de problemen waren gekomen. Diverse keren kwam er zelfs de rechter aan te pas. Meestal werden de problemen
individueel opgelost. Echter de oorzaak van de problemen bleef bestaan: Het huurbeleid deugde niet. Op het moment dat de SP een
openbare aanklacht wilde indienen, werd er een gesprek geregeld.

Lees verder
12 februari 2014

Gemeente verspilt energie in Herpen

'De gemeente zou zich beter kunnen richten op de ontwikkeling van braakliggende bouwterreinen'Onlangs stond het plan om een zestal woningen aan de Heiweg in Herpen te bouwen op de agenda van de raadscomissie. Het begint er steeds meer op te lijken dat wethouder de Bruijn van de VVD de bouw er kost wat kost probeert door te drukken. Woningen op de verkeerde plek en woningen waaraan geen behoefte is. Immers in het uitbreidingsplan Wilgendaal in Herpen zijn nog volop mogelijkheden om woningen te bouwen.

Lees verder
13 januari 2014

Welstandsbeleid gesloopt

welstand
Straks mag iedereen maar wat aanrommelen...
Precies een jaar heeft VVD-wethouder De Bruijn nodig gehad om het welstandsbeleid in Oss af te breken. In plaats van te bouwen aan een mooier Oss heeft ze 90 tot 95% van de woonwijken in Oss en de dorpen gedegradeerd naar een lager welstandsniveau. Wie wil bouwen of verbouwen mag voortaan vaak maar wat aanrommelen. Althans wat het uiterlijk betreft.

Lees verder
21 juni 2013

Gemeenteraad vindt extra inzet op bouw huurwoningen overbodig

De gemeente Oss is drie jaar lang bezig geweest met het opstellen van een 'woonvisie'. Vervolgens zijn ze nu bezig met een implementatieplan met 8 speerpunten. Dat gaat ook weer een hele tijd duren. Voor de SP heeft al dat praten en studeren niet zoveel zin.

Bouwen

Uit de woonvisie blijkt dat er een tekort is van 1900 huurwoningen. Dus aan de slag zou je zeggen! Zeker nu aannemers en bouwvakkers zitten te springen om werk. En er volop bouwgrond is en de rente ongekend laag is. In plaats van hiervan te profiteren hangen Brabant Wonen en Mooiland aan de rem. De SP wilde graag dat de gemeente deze corporaties opport om actiever aan de slag te gaan. Helaas vonden de meeste andere partijen dat niet nodig. Alleen GroenLinks en Beter Oss waren het met ons eens.

Lees verder

Pagina's

U bent hier