h

Volkshuisvesting

21 maart 2007

Brabantstraat

Het Masterplan Brabantstraat, waarin opgenomen de bouw van een appartementencomplex op de hoek Zaltbommelseweg en de Brabantstraat, is in de raadscommissie positief ontvangen. Een opmerking dat er door de parkeerdruk in de wijk een parkeerkelder gebouwd moest worden, werd o.a. door de SP tegensproken. Dit omdat anders de kosten zodanig zouden stijgen, dat de doelgroep voor deze sociale woningbouw hier niet meer voor in aanmerking kan komen. Een parkeerplaats onder het maaiveld kost ongeveer 15.000 euro. Tel uit wat dat kost bij 60 appartementen.

Lees verder
8 september 2005

222.809 euro per jaar voor directeur woonmaatschappij Maasland

Directeur Ben Wouters van Maasland, een woningcorporatie die ook veel woningen in de gemeente Oss heeft, verdiende in 2004 222.809 euro per jaar. Dat is 27 % meer dan het jaar daarvoor.

Lees verder
20 augustus 2005

Vragen over huisvesting Poolse arbeiders

SP-raadslid Wim van Dorst heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de toename van het aantal buitenlandse arbeiders dat wordt gehuisvest op campings.

Lees verder
7 juni 2005

“De huren zijn al hoog genoeg, geen huurverhogingen in Oss”

Op maandag 6 juni is tijdens een forumdebat de uitslag van de door de SP gehouden huur-enquête bekent gemaakt. Veel huurders hebben aan de enquête deelgenomen, door op de website van de SP de enquête in te vullen en door mee te doen als de SP-ers aan huis kwamen.

Lees verder
5 juni 2005

Forumdebat over de uitslag van de SP huurder-enquête

Op maandagavond 6 juni zal in het waterschapsgebouw, Raadhuislaan 30 in Oss, een debat plaats vinden over de plannen voor toekomstige huurverhogingen en de al doorgevoerde huurharmonisatie, wat in gewoon Nederlands een eenmalige forse huurverhoging is.
Aanleiding voor het debat is vooral ook de door de SP gehouden huurderenquête waarvan de uitslag op die avond zal worden gepresenteerd en besproken.

Lees verder
27 februari 2005

Huurexplosie ook in Oss?

Ondanks de kou en de sneeuw is de SP enquête over de huren in Oss voortvarend van start gegaan. De bereidheid van de bewoners om de enquête in te vullen is bijna 100%! Een teken dat er grote ongerustheid is over de ontwikkeling van de huurprijzen.

Lees verder
16 februari 2005

Doe mee met de SP-enquete over de huren!

Er is onzekerheid over de hoogte van de huren in Oss. Allerlei berichten in de kranten en op de TV over de plannen van de minister voor het liberaliseren – lees: “vrijgeven” van de huren, zorgen voor onzekerheid bij de huurders. Is de huur straks nog wel op te brengen? Gaan al die plannen door? .

Lees verder

Pagina's

U bent hier