h

Volkshuisvesting

28 mei 2017

BrabantWonen speelt mooi weer

BrabantWonen heeft een brief geschreven aan het college van Oss. In deze brief speelt de woningcorporatie mooi weer, volgens hen is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. De SP denkt daar anders over: er is juist een structureel probleem.

BrabantWonen doet uit zichzelf niets maar moet steeds door de rechter, de Huurcommissie of door actie van de SP of huurders met de neus op de feiten worden gedrukt en gedwongen worden om tot actie en terugbetaling over te gaan.

Lees verder

Bewoners protesteren tegen hoge parkeerprijs in Oss

Bewoner Harrie Vissers (rechts) en SP-raadslid Martijn Tonies onthullen het protestbord voor de parkeerruimte van appartementencomplex de Posterije in Oss.

Foto: SP

Lees verder
11 mei 2017

Bewoners De Posterije protesteren tegen te dure parkeerplaatsen

Vandaag onthult de SP samen met de Bewonerscommissie van De Posterije een protestbord om bezwaar te maken tegen de verplichte huur van veel te dure parkeerplaatsen. De onthulling vindt plaats om 14:15 uur bij de parkeerplaats van het gebouw De Posterije in Oss.

Aansluitend zullen we gezamenlijk handtekeningen bij BrabantWonen aanbieden. We worden om 15:00 uur verwacht aan de Venusstraat in Oss.

Lees verder
24 april 2017

Bewoners Torenstaete krijgen 1100 euro of meer terug van Brabant Wonen

Foto: SP
Bewoners van de Torenstaete, die met een 50 tal aanwezig waren op een door Jan van der Doelen en Jo van Dijk van de SP Hulpdienst uitgeroepen bijeenkomst, zijn allen akkoord met het voorstel van Brabant Wonen dat Jan en Jo na meer dan een jaar overleg uit het vuur gesleept hebben. Een snelle berekening leert (uitgaande van een één persoons huishouden)  dat het gaat om een bedrag van zo’n 1100,- euro. Voor een tweepersoonshuishouden gaat het om een nog grotere compensatie. Deze regeling geldt voor 74 personen (huishoudens). Lees verder
5 maart 2017

Stopt woningcorporatie Mooiland met investeren in Oss?

Woningcorporatie Mooiland wil woningen verkopen en in de regio Nijmegen gaan investeren omdat er hier geen vraag naar huurwoningen is. Volgens de Osse SP is er in onze gemeente nog genoeg te doen: starterswoningen in Herpen en bestaande woningen verduurzamen. In Oss is al jaren een woning-tekort.

Lees verder
19 januari 2017

Succesvolle actie: nieuwe lift Burchtplein komt.

Foto: SP

Brabant Wonen gaat toch maatregelen nemen aan de lift op het Burchtplein. 

Lees verder
2 januari 2017

Bewoners vast in lift

Wekelijks, soms dagelijks, zijn er incidenten met de lift installatie in de appartementen aan het Burchtplein  aan de zijde van de Singel 40-45. In dit gebouw wonen diverse ouderen die afhankelijk zijn van he gebruik van een rolstoel dan wel een scootmobiel. Soms moeten ze met rolstoel en al omhoog gedragen worden omdat de lift vastzit of, nog erger, ze zitten met rolstoel en al vast in de lift. Menig bewoner durft niet meer in de lift te gaan en moet geholpen worden om een boodschap te doen of van de trap gedragen worden. De SP schreef een brief ,vergezeld van handtekeningen naar Brabant Wonen.

Lees verder
17 september 2016

Capaciteitsprobleem Verdihuis

In het Brabants Dagblad van 15 september 2016 staat een artikel over “wonen in een zorginstelling omdat je geen huis kunt vinden”. De SP is erg geschrokken van dit voorbeeld. Uit ervaring weten wij dat er capaciteitsproblemen zijn bij het Verdihuis. Bij de behandeling van de kadernota in juli 2016 hebben wij als SP daarom ook al een tweetal moties ingediend.

Eén motie voor opvang voor dak en thuislozen en één motie voor crisisopvang eenoudergezinnen met jonge kinderen. Als je voor deze groepen specifieke oplossingen bedenkt, ontstaat er een beter evenwicht in de in- en uitstroom van het Verdihuis.

Tegelijkertijd hebben wij al vaker aangegeven dat er mogelijkheden moeten zijn voor opvang van mensen die na een traject van intensieve hulpverlening in staat zijn om weer een eigen leven op te gaan bouwen.

De SP vraagt aan het college om mee te werken aan oplossingen voor enerzijds de problematiek van in- enuitstroom Verdihuis, anderzijds de problematiek van wachtlijsten door tekort aan betaalbare wooneenheden voor mensen met een laag inkomen. Tevens vragen wij om deze problematiek onder de aandacht te brengen van Minister Blok en staatssecretaris van Rijn.

De SP heeft daarover de de volgende vragen gesteld:

Lees verder
24 juli 2016

Maycrete woningen: gemeentelijk monument

Foto: SP

Oss heeft weinig gebouwen van cultuurhistorische waarden. Vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde zouden de Maycrete woningen op de lijst van gemeentelijke monumenten moeten komen. Daarmee wordt voorkomen dat deze woningen verdwijnen zonder dat het de gemeente geld kost. De SP heeft het college gevraagd om de Maycrete woningen aan te merken als gemeentelijk monument. Nog steeds blijkt dat deze woningen goed bewoonbaar zijn en dat de bewoners er graag wonen. Helaas kreeg ons voorstel geen meerderheid. VDG, CDA en VVD stemden tegen.

Lees verder
12 mei 2016

Brabant Wonen wil dubbel inkomsten voor huismeester

Foto: SP

Brabant Wonen is sinds enige tijd bezig om de bewoners van de Leygraaf en Karel Doormanstraat te laten betalen voor een huismeester. Brabant Wonen heeft geen enkel recht op dat geld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier