h

Volkshuisvesting

23 april 2016

Alle bewoners Sterrebos krijgen geld terug

Foto: sp

Dat actievoeren zin heeft, wordt alweer bewezen in de serviceflat Sterrebos. BrabantWonen heeft besloten alle huurders van de serviceflat Sterrebos geld terug te betalen. Eind maart werd een huurder door de huurcommissie in het gelijk gesteld. Hij had protest aangetekend tegen te hoge afrekeningen voor afval, elektra en water. En met succes. BrabantWonen moest het teveel betaalde terugstorten. Daarop verspreidde de SP een pamflet in de flat met de oproep aan alle bewoners om ook bij BrabantWonen geld terug te vragen.

Lees verder
14 april 2016

Dreigend tekort aan seniorenwoningen in Oss?

Volgens ouderen organisatie ANBO dreigt er een tekort aan seniorenwoningen, vooral in gemeentes met minder dan 100.000 inwoners en al helemaal in de bijhorende dorpen. Oss heeft 22 dorpen en kernen rondom de stad en is daarmee een risico gemeente.
SP-raadsleden Martijn Tonies en Marie-Therese Janssen willen graag van Burgemeester en Wethouders weten hoe het er in Oss voor staat en stellen daarom schriftelijke vragen.

Is het Osse bestuur bekend met het onderzoek? Is er een dreigend tekort in Oss? Hoe ernstig is dat tekort? En natuurlijk net zo belangrijk: wat gaat het gemeentebestuur er aan doen?

Afgelopen donderdag tijdens de Gemeenteraadsvergadering is het SP-voorstel om permanent en duurzaam aandacht te vragen voor woningproblematiek in Oss unaniem aangenomen. De SP vindt dat er onder de  huur- en koopwoningen een voldoende betaalbaar woningaanbod moet zijn voor alle leeftijden. De gemeente moet de woningmarkt in de gaten houden en de dynamiek van vernieuwing en doorstroming stimuleren: wonen moet kunnen!

lees verder voor de gestelde vragen.

Lees verder
10 april 2016

Wonen moet kunnen

Foto: sp

Oss wil tot de drie duurzaamste gemeenten van Brabant horen. Om dat te bereiken heeft de gemeente de ‘duurzaamheidscirkel’ opgesteld, elf speerpunten waaraan de gemeente de komende tijd extra aandacht gaat besteden. De SP is van mening dat ook ‘wonen’ daar bij hoort. Immers, passende en betaalbare woonruimte is een van de eerste levensbehoeften, en dus essentieel in een duurzame samenleving.

Lees verder
28 maart 2016

Huurcommissie geeft huurders Sterrebos gelijk

Verschillende bewoners zijn het niet eens met de hoge en onduidelijke afrekeningen van BrabantWonen. Onlangs is een bewoner, dhr. R. Bozelie, hiermee naar de huuradvies commissie gestapt en in het gelijk gesteld. Het protest ging over de afvalkosten, elektra, water en de kosten voor receptie en coördinatie. De huuradvies commissie heeft hiervoor een rapporteur gestuurd die de berekeningen van BrabantWonen aan de hand van de werkelijke kosten heeft nagerekend en kwam tot de conclusie dat Brabant Wonen te hoge kosten heeft berekend voor afval, elektra en water.

Lees verder
19 november 2015

Wonen moet kunnen

Foto: oss-spectrum-nl

Er is al jaren een groot tekort aan betaalbare woningen. Vooral de bouw van sociale huurwoningen stokt. Veel mensen staan jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Het kabinetsbeleid heeft de sociale huurmarkt meer kwaad dan goed gedaan. Er zijn daardoor te weinig alternatieven voor huurders die in een iets duurder huis willen gaan wonen.

Lees verder
7 oktober 2015

BrabantWonen geeft fouten toe

De SP heeft er voor gezorgd dat de Gemeenteraad van Oss BrabantWonen heeft opgeroepen de door hen gemaakte fouten recht te zetten. Inmiddels is de wethouder op gesprek geweest en heeft BrabantWonen toegegeven grove fouten te hebben gemaakt. Ze stuurden hierover een brief aan de Raad.

Lees verder

Beerput bij BrabantWonen in Oss pas paar centimeter open

De SP heeft er voor gezorgd dat de Gemeenteraad van Oss  BrabantWonen heeft opgeroepen de door hen gemaakte fouten recht te zetten.

Lees verder

Brabant Wonen krijgt adressen van ex-huurders van Gemeente Oss

De SP heeft er voor gezorgd dat de Gemeenteraad van Oss BrabantWonen heeft opgeroepen de door hen gemaakte fouten recht te zetten.

Lees verder
13 juni 2015

Raad Oss doet oproep aan BrabantWonen

Begin dit jaar heeft BrabantWonen eindelijk toegegeven fouten te hebben gemaakt bij de eindafrekeningen. Ze roept inmiddels mensen op om zich te melden. In die oproep zijn aardig wat drempels opgeworpen en veel mensen weten niet wat er fout is aan hun eindafrekening.

Lees verder

Brabant Wonen versus SP Oss

Onze strijd voor de huurders van Brabant Wonen blijft niet onopgemerkt. Het Brabants Dagblad schreef vandaag over de laatste ontwikkelingen: 

"Dat de maat van de SP vol is, was al duidelijk. BrabantWonen heeft het definitief verpest bij de partij. Het spreekuur van dinsdagavond leert dat de SP niet de enige is die het vertrouwen in de woningcorporatie heeft verloren."

lees het hele artikel op de site van het Brabants Dagblad

Lees verder

Pagina's

U bent hier