h

Ouderen

3 juli 2007

Sterrebosbewoners kunnen weer met de bus


Busroute aangepast, halte dichterbij.

Plotseling stopte de bus niet meer voor de deur van de Sterrebosflat. Voor de bewoners (veelal moeilijk ter been), was de nieuwe bushalte veel te ver. Nu stopt de bus alweer een aantal weken vlakbij de Sterrebosflat. Bij navraag blijkt dit tot tevredenheid van de bewoners te zijn.

Lees verder
14 april 2007

Bushalte Sterrebos weer terug

Actie helpt, de aanhouder wint. Dat blijkt maar weer. De bus gaat weer stoppen voor de Sterrebosflat.

Lees verder
6 april 2007

Bewoners van de Sterrebosflat demonstreren opnieuw op het Provinciehuis

Busstop foto 1

Op 5 april zijn de bewoners van de Sterrebosflat en een delegatie van de SP-afdeling Oss opnieuw gaan demonstreren op het Provinciehuis in Den Bosch. Dhr. E. Janse de Jonge gedeputeerde van het CDA heeft zich niet gehouden aan zijn toezegging van 6 maart j.l.

Lees verder
7 maart 2007

Bushalte recht voor de deur van de Sterrebosflat!!

Het is gelukt! Over twee weken kunnen de 250 bewoners van de Sterrebosflat recht voor hun deur op de bus stappen. Dit is het fantastische resultaat van de actie die de ouderen op dinsdagmiddag 6 maart samen met de SP voerden op het Provinciehuis in Den Bosch.

Lees verder
5 oktober 2006

Ouderenkorting: fopspeen CDA en VVD?

Bij de hulpdienst van de SP komen alarmerende berichten binnen over belastingaanslagen die ouderen met een laag inkomen krijgen. In 2002 is de ouderenkorting ingevoerd om 65-plussers zonder of met een gering pensioen tegemoet te komen vanwege de stijgende kosten voor levensonderhoud.

Lees verder
27 januari 2006

Een koekje bij de koffie

De laatste jaren zijn er binnen de zorg enorme bezuinigingen geweest. Vooral bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn hiervan de dupe geworden. Het personeel in de tehuizen doet hun uiterste best om bewoners een goede verzorging te kunnen geven maar de werkdruk is zo hoog dat men vaak niet meer toe komt aan het welzijn van de mensen.

Lees verder
31 oktober 2005

Ouderen- en minimapas taxihopper blijft

Het college van B&W in Oss heeft besloten de ouderen die vroeger gebruik maakten van de taxi van van Driel en de minima te blijven subsidiëren.

Lees verder
5 oktober 2005

Openingstoespraak Henk van Gerven op de Osse ouderenmarkt

Op woensdag 5 oktober opende SP-wethouder Henk van Gerven de Osse Ouderenmarkt. In zijn openingstoespraak pleitte hij ervoor de ouderen te zien als volwaardige zelfstandige burgers net als iedere andere volwassene. Hij hekelde de bureaucratie in de nieuwe zorgverzekeringswet en zette zich af tegen de oprukkende commercie en marktwerking in de zorg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier