h
24 oktober 2014

Magneetstickers voor stempas

Oss- Begin volgende week vallen de stempassen bij alle stemgerechtigden in de brievenbus. Als je de pas kwijtraakt mag je 19 november niet stemmen. Dus waar bewaar je die die pas? De SP gaat iedereen een handje helpen. Dit weekend verspreiden 100 vrijwilligers van de osse SP ruim 25.000 briefkaarten met daarop een handige magneetsticker.

Lees verder
24 oktober 2014

Sponzen voor Oss

Amersfoort-Oss- Vandaag zijn er tienduizenden van de bekende SP-schuursponsjes op transport gegaan naar Oss. Vanuit het SP-hoofdkwartier in Amersfoort werden ze in busjes geladen en gingen daarna direct naar het SP-gebouw aan de Linkensweg in Oss.

Lees verder
23 oktober 2014

De stem van Oss

De Osse gemeentewerkers gaan door weer en wind! Afgelopen maandag en dinsdag hebben zij alle 40 verkiezingsborden in onze gemeente geplaatst.

Lees verder
21 oktober 2014

SP met de SoeP-Express in Osse centrum

Lees verder
21 oktober 2014

De Abvakabo/FNV voor Zorg gaan op 8 november naar Den Haag, gaat u mee?

De Abvakabo/FNV voor Zorg gaan op 8 november het eerste deel van de petitie (100.000 handtekeningen) overhandigen aan de Eerste Kamer. Op deze dag staat er ook een demonstratie langs de Tweede Kamer gepland.
De FNV heeft besloten om door het hele land gratis vervoer in te zetten voor iedereen, lid of geen lid.
We willen met een goed gezelschap ons protest tegen de nieuwe wetten (wlz/wmo), de sluiting van 800 zorgcentra, ontslag 100.000 werknemers en 2,9 miljard Euro aan bezuinigingen in de zorg, duidelijk maken.

Lees verder
21 oktober 2014

Schrijnende verhalen thuiszorg in gemeentehuis Oss.

Donderdag 16 oktober organiseerde de SP een hoorzitting met cliënten van de thuiszorg in het gemeentehuis van Oss. 

Lees verder
21 oktober 2014

SP plakt mee onder protest

Op vrijdag 17 oktober werden op de Ir Diddewerf in Oss de verkiezingsborden beplakt. Alle partijen deden dit gezamenlijk. De SP deed onder protest mee. De SP is van mening dat dit geen taak is voor ambtenaren. Dit werk behoren de partijen gewoon zelf te doen.

Lees verder
15 oktober 2014

Actie tegen bezuinigingen jeugdhulpverlening

De jeugdhulpverlening wordt vanaf 1 januari 2015 georganiseerd door de gemeenten. Door de bezuinigingen van rijksoverheid en gemeenten wordt veel goed geschoold personeel ontslagen. Door de bezuinigingen van rijksoverheid en gemeente komen jongeren en gezinnen die nu hulp ontvangen op straat te staan.

Lees verder
15 oktober 2014

SP Oss organiseert eigen cliënten panel van de thuiszorg

Donderdag 16 oktober organiseert de SP een hoorzitting met cliënten van de thuiszorg, voorafgaand aan de commissievergadering Sociaal Bestuurlijk. De gemeente Oss heeft een cliënten panel ingericht om de pilot huishoudelijke verzorging te evalueren. De SP heeft echter een eigen panel van cliënten en medewerkers van de thuiszorg die donderdag hún verhaal zullen vertellen. Wethouders Peters is uitgenodigd om aanwezig te zijn. Tevens zal de SP donderdag een tweede editie van het rapport “Keukentafelgesprekken? Keukentafelmededelingen!” presenteren: een zwartboek van voorbeelden waarin duidelijk wordt wat er op dit moment misgaat in de thuiszorg in Oss.

Lees verder

Pagina's