h
21 februari 2014

Sluiting loket sociaal raadslieden

SP stelt vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders vanwege de sluiting Loket Sociale Raadslieden. Onlangs is bekend geworden dat het loket Sociaal Raadsliedenwerk op het Zorgplein in het gemeentehuis van Oss gesloten blijft.

Lees verder
21 februari 2014

SP stelt vragen over sluiting nachtapotheek

De SP stelt vragen aan het collge van B&W in Oss over de sluiting van de nachtapotheek in Oss. Veel Ossenaren zijn boos. Zij geven allemaal aan dat het in een stad met 85.000 inwoners toch mogelijk moet zijn om een nachtapotheek te hebben. Bij velen komt de pijn en boosheid over het verlies van het ziekenhuis, het verlies van de huisartsenpost na 23.00 uur naar boven. “En dan ook nu nog de nachtapotheek weg? ”, is de reactie van velen.

Lees verder
12 februari 2014

SP stelt vragen over vervoer gevaarlijke stoffen

De aansluiting op het hoofdspoor is  een van de risicoplekken Terwijl Prorail vorig jaar nog schreef dat het niet de bedoeling is dat er gevaarlijke stoffen over het goederenspoor richting Elzenburg worden vervoerd blijken er nog geen jaar later toch tankwagons te rijden. Normaal kan dit alleen wanneer er vergunning voor is en wanneer de veiligheid gewaarborgd is.  De SP wil weten hoe het zit en heeft de gemeente om uitleg gevraagd. Er zijn vier onbewaakte spoorwegovergangen en de lijn doorkruist de risicocontouren van het Tango-tankstation, van Unipol en van MSD op de Geer. Ook de aansluiting op het hoofdspoor is een risicoplek. Omdat er geen automatische treinbeveiliging is op het goederenspoor kan een menselijke fout daar grote gevolgen hebben.

Lees verder
12 februari 2014

Gemeente verspilt energie in Herpen

'De gemeente zou zich beter kunnen richten op de ontwikkeling van braakliggende bouwterreinen'Onlangs stond het plan om een zestal woningen aan de Heiweg in Herpen te bouwen op de agenda van de raadscomissie. Het begint er steeds meer op te lijken dat wethouder de Bruijn van de VVD de bouw er kost wat kost probeert door te drukken. Woningen op de verkeerde plek en woningen waaraan geen behoefte is. Immers in het uitbreidingsplan Wilgendaal in Herpen zijn nog volop mogelijkheden om woningen te bouwen.

Lees verder
7 februari 2014

Luidklinkend protest thuiszorg in gemeentehuis Oss

Op donderdag 6 februari klonken er vrolijke noten in het gemeentehuis, maar wel met een droevig slotakkoord.

Wethouder Peters drinkt koffie tijdens het werken

In de hal van het gemeentehuis was voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering een manifestatie van medewerkers en cliënten van de Thuiszorg, met muzikale omlijsting. In de
gemeenteraad werd die avond namelijk gesproken over de thuiszorg. 

Lees verder
5 februari 2014

SP Europarlementarier Dennis de Jong zondag in Zout

Dennis de Jong Hoofdgast in Zout aanstaande zondag is journalist Jan Tromp, voormalig correspondent voor de Volkskrant in New York en redacteur in Den Haag. De Volkskrant stuurde hem voor een poos naar Brussel met maar een vraag: hoe is het daar nou? Een onthullend verhaal over de cultuur van politici, ambtenaren en lobbyisten van de Europese Unie.

Lees verder
31 januari 2014

Meer geld voor Museum Jan Cunen?

In de commissievergadering van 30 januari werd er wederom gesproken over hoe het verder moet met de cultuur in Oss. De SP heeft als standpunt dat er te rigoureus bezuinigd wordt op Museum en Stadsarchief. Nu het museum naast haar educatieve taak ook nog tentoonstellingen mag houden (iets waar de wethouder op terug is gekomen) en het gebouw niet wordt verkocht (ook onder druk van actie) is wel duidelijk dat dit niet voor hetzelfde geld kan.

Lees verder
29 januari 2014

Kom 6 februari naar de manifestatie voor zorg!

Thuiszorgmedewerkers in het gemeentehuis. Foto: Ruud Rogier

Lees verder
25 januari 2014

Nieuw Elan in Osse Cultuur

Jules IdingVorig jaar ontstond er grote commotie in Oss toen het college van B en W besloot om 500.000 euro te bezuinigen op Museum Jan Cunen&Stadsarchief en de museumvilla te verkopen. Het personeel was de wacht al aangezegd en de schilderijen konden naar het depot. Al snel werd dat voornemen tot sluiting als gevolg van protesten ingetrokken. Er zou eerst een visie op kunst en cultuur worden gemaakt voordat tot de bezuinigingsactie zou worden overgegaan. Eerst besluiten en dan nadenken dus, het zij zo.

Inmiddels ligt de visie er en er staat een aantal behartigenswaardige zaken in. De beloofde argumentatie waarom er zo rigoureus bezuinigd moet worden specifiek op museum en stadsarchief ontbreekt. Waarom? Daarom, dus. Moet er dan niets veranderen in de wereld van kunst en cultuur?

Lees verder
24 januari 2014

Thuiszorgmedewerkers laten massaal hun zorgen blijken

Thuiszorgmedewerkers in het gemeentehuis. Foto: Ruud Rogier

Donderdag 23 januari stond de toekomst van de thuiszorg in Oss op de agenda van de commissievergadering. De gemeente Oss wil flink gaan bezuinigen op de thuiszorg en wil de thuiszorg anders gaan organiseren. Dit leidt tot veel onzekerheid en onvrede bij de cliënten en de medewerkers in de thuiszorg. Bijna 100 thuiszorgmedewerkers waren donderdag aanwezig in het gemeentehuis om hun stem voor de thuiszorg te laten horen.

Lees verder

Pagina's