h

Natuur en Milieu

8 oktober 2007

Herperduin

Afgelopen raadsvergadering heeft de SP ingestemd met het collegevoorstel met betrekking tot Herperduin. Leest u de tekst van SP raadslid Jan Zoll.

Lees verder
30 september 2007

De Heus

De SP-Statenfractie Noord-Brabant stelt vragen aan het college van GS betreffende het veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein.

Lees verder
20 september 2007

Opknappen vijvers

De SP heeft natuur hoog in het vaandel. Het is een van haar punten uit het verkiezingsprogramma. De wijken moeten groen maar ook mooi groen zijn. Zodat er iets te genieten valt.

Lees verder
16 september 2007

SP vraagt aandacht voor geurhinder veehouderij

Op 1 januari 2007 is de Wet Geurhinder veehouderij in werking getreden. Deze wet legt meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten. De gemeente kan er voor kiezen om inwoners op bepaalde plaatsen extra te beschermen, maar ook gebieden aanwijzen waar wat meer geuroverlast acceptabel is, bijvoorbeeld in het buitengebied. De wet biedt ook mogelijkheden om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Diverse gemeenten hebben inmiddels al een 'gebiedsgericht geurbeleid' vastgesteld of hebben de situatie in kaart gebracht.

Lees verder
16 september 2007

Compromis Herperduin

Jules Iding
De dorpsraden van Herpen en Berghem en het college van BenW zijn het eens geworden over de verdere aanpak van de bosomvorming op Herperduin. De aanpak heeft de instemming van de meerderheid van de gemeenteraad en de Osse milieugroepen. Bos en Mens bleek niet bereid een compromis te sluiten.

Lees verder
9 september 2007

SP wil maatregelen op verontreinigde vuilstort Oijen

De voormalige vuilstort aan de Oijense Bovendijk is de laatste weken het toneel van veel onrust. Omwonenden maakten melding van verstoring van de beschermende deklaag, het opwerpen van een aarden wal, verontreinigd slootwater en stank.

Lees verder
6 juli 2007

Teleurstelling bij wethouder Jules Iding over gemist akkoord.'Compromis goed uitgangspunt verdere discussie'

Lees verder
17 februari 2007

Motie van SP, PvdA en VDG ivm Herperduin met ruime meerderheid aangenomen in Osse raad.

Oss, 15-2-2007 Alle partijen in de Osse gemeenteraad, met uitzondering van CDA en VVD, hebben tijdens de raadsvergadering een motie aangenomen die was ingediend door de SP samen met VDG en PvdA. De motie ging over de uitvoering van het bosomvormingsbeleid in Herperduin.

Lees verder
6 februari 2007

Jules Iding neemt protest bosomvorming serieus

Oss- Dinsdagavond 6 februari werd de tweede hoorzitting gehouden ivm de bosomvorming in Herperduin. Nadat vorige week de gebruikers en de deskundigen aan het woord kwamen was het gisteravond de beurt aan wethouder Jules Iding en enkele ambtenaren om vragen van raadsleden te beantwoorden.

Lees verder
17 januari 2007

Werkgroep Herperduin

Sjoerd Veerkamp, één van de actievoerders tegen de bosomvorming in Herperduin, heeft van wethouder Jules Iding de opdracht gekregen om vier leden van de toekomstige werkgroep Herperduin te kiezen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier