h

Natuur en Milieu

27 januari 2021

SP: Geen windmolens nodig om aan de Osse energie-opgave te voldoen

Foto: SP

De windmolenplannen van de gemeente Oss zorgen voor veel beroering. Vooral bij de inwoners van Geffen en de voormalige gemeente Lith. Maar ook in de stad maken mensen zich zorgen. Volgens wethouder Van der Schoot zijn windmolens in de Geffense en Lithse polder noodzakelijk om aan de verplichtingen te voldoen die voortkomen uit het klimaatakkoord. De Osse SP betwijfelt dat en heeft uitgerekend dat ook met extra zonnepanelen aan de verplichtingen kan worden voldaan.

Lees verder
27 januari 2021

SP wil referendum over de windmolenplannen van de gemeente

Foto: SP

De windmolenplannen van de gemeente Oss zorgen voor veel beroering. Vooral bij de inwoners van Geffen en de voormalige gemeente Lith. Maar ook in de stad maken mensen zich zorgen. Mochten de plannen doorgaan, dan gaat het landschap tussen Oss en Den Bosch ingrijpend veranderen. Vanuit heel Oss zullen de hoge masten straks te zien zijn. De SP vind dat zulke ingrijpende plannen eerst moeten worden voorgelegd aan de Osse inwoners.

Lees verder
25 januari 2021

Ralph Buij: Windmolens verantwoordelijk voor toename vogel sterfte

Foto: SP

Dr. Ralph Buij is onderzoeker aan het universitair onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research, bij het team Dierecologie. Hij is medeauteur van een wetenschappelijk artikel uit 2020 waarin gesteld wordt dat de impact van windmolens op vogels vaak wordt onderschat. Wij vroegen hem naar de gevolgen van windmolens op de vogelstand.

Lees verder
12 januari 2021

Joep Kemkens over “duurzame energie”

Foto: SP

Als eigenaar van Kemkens is hij goed thuis in duurzame energie. Tevens is hij voorzitter van de Osse Industriële Kring waar de energietransitie ook zeker op de agenda staat.

Lees verder
15 december 2020

Geen windenergiepark in Lithse polder

Foto: SP

Alette Samuels en Anneliek Keurentjes wonen in dezelfde straat in Lith met uitzicht op de polder, in een mooi, oud gebied op een terp waar ooit een kerkpad liep. In dit interview lichten zij hun visie op het scenario van een windenergiepark in de Lithse polder toe.

Lees verder
3 december 2020

SP: voorlopig geen extra windmolens nodig

Foto: SP

Al jaren wordt in Oss gediscussieerd over de noodzaak van windmolens in de Lithse en Geffense polder. Voorstanders zeggen dat windmolens noodzakelijk zijn om aan de klimaatopgave te voldoen. Tegenstanders zeggen dat ze schadelijk zijn voor de weidevogels, een bedreiging voor de volksgezondheid en funest voor het landschap. Raadslid Adrie Geerts van de SP is aan het rekenen geslagen en komt tot de conclusie dat de windmolens niet nodig zijn om aan de Osse verplichtingen richting het Rijk te voldoen.

Lees verder
12 november 2020

SP op de bres voor mensen met de smalle beurs, de natuur en BOA’s

Foto: SP

Donderdag 12 november wordt in de gemeenteraad beslist over de begroting voor het jaar 2021. De SP dient verschillende moties met voorstellen tot verbetering.

Lees verder
22 oktober 2020

Vragen over zonnevelden

Foto: SP

De SP is voorstander van zonnevelden op niet-agrarische grond. Daarnaast zijn wij voorstander van een actieve betrokkenheid van de gemeente omdat dan beter kan worden geborgd dat niet alleen de lasten, maar ook een groter deel van de lusten terecht kan komen bij de inwoners van Oss. SP raadsleden Ans Broersen en Adrie Geerts hebben daarover vragen gesteld aan de wethouder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier