h

Minimabeleid

14 december 2011

"Laat kwetsbaar Oss niet vallen"

FNV avondDe deelnemers aan het forum: Van links naar rechts Willy Hoppenbrouwers. FNV Bondgenoten voorzitter Henk van der Kolk, SP-raadslid Mahmut Erciyas en CDA wethouder Rene Peters.

Mensen in een kwetsbare positie zijn de klos bij de kabinetsplannen. Dat was de conclusie van het door FNV-lokaal georganiseerd forum debat. Dat debat werd dinsdagavond 13 december in Oss gehouden. De nieuwe wet "Werken Naar Vermogen" treft vooral de kwetsbaren in onze samenleving het hardst. De forumleden zijn dan ook verbaasd dat er nog zo weinig verzet is tegen deze plannen. Blij was men met het massale protest afgelopen zaterdag in Den Bosch. Een protest georganiseerd door de FNV, de SP en de PvdA.

Lees verder
11 december 2011

"Laat kwetsbaar Oss niet vallen"

Mahmut ErciyasFNV lokaal Oss organiseert op 13 december een thema avond "Laat kwetsbaar Oss niet vallen".
SP-raadslid Mahmut Erciyas zal in debat gaan met CDA wethouder René Peters en met IBN directeur Ed de Leeuw. De avond staat onder leiding van de voorzitter van FNV-Bondgenoten Henk van der Kolk. Deze laatste zal in een presentatie aangeven hoe kwetsbaar mensen zijn door de voorstellen van dit kabinet (Wet Werken naar Vermogen).

Lees verder
10 november 2011

SP biedt gemeenteraad sociaal altenatief

kaartjes met handtekeningen worden opgehangen voor het gemeentehuisDe handtekeningenkaartjes worden bevestigd aan het gemeentehuis

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Oss heeft Paul Peters, fractievoorzitter van de SP, het sociaal alternatief gepresenteerd.

Hier vind u de bijdrage van Paul Peters.

Lees verder
7 november 2011

3000 Ossenaren roepen politiek op om socialer te kiezen

kaartjes met handtekeningen worden opgehangen voor het gemeentehuisDe handtekeningenkaartjes worden bevestigd aan het gemeentehuis

De afgelopen weken zijn er op verschillende plaatsen in Oss protestkaarten verzameld tegen de begrotingsplannen van het college van B&W. Ruim 3000 ossenaren hebben een kaart ingevuld om te protesteren tegen de dreigende bezuinigingen op zowel de zorg en het sociale beleid als op het Osse culturele leven. De actie was een initiatief van de Osse SP en is opgepikt door organisaties en verenigingen in Oss die zich zorgen maken over de drastische plannen van het college.

Lees verder
14 september 2011

Afschaffen kerstpakketten voor minima is schandalig

Met verbijstering heeft de SP kennis genomen van het besluit van het osse college van B&W om te stoppen met jaarlijks geven van een kerstpakket aan de groepen mensen in Oss die het toevallig wat minder hebben getroffen in het leven. Al jarenlang krijgt een groep van ca. 2000 mensen in december een kerstpakket van de gemeente. Daarmee wil Oss laten zien dat zij deze groep mensen niet vergeet. Volgens de SP is deze daad van solidariteit iets waar met elkaar in Oss trots op mogen zijn. Het is een van die kleine dingen die Oss jarenlang tot een sociale gemeente heeft gemaakt.

Lees verder
6 januari 2011

Armoede- en minimabeleid nu én in de toekomst handhaven


Armoede- en minimabeleid nu én in de toekomst handhaven. De SP heeft hierover een open brief gestuurd naar informateur Schoots.

Lees hier de inhoud:

Geachte heer Schoots,

Momenteel bent u in gesprek om de basis te leggen voor de formatie van een college voor de nieuwe gemeente Oss. In het verslag van het tweede informatieoverleg van 30 december 2010 lezen wij dat de beoogde coalitiepartners het beleid op het gebied van armoede, minima en schuldhulpverlening niet gaan aanpassen.

Lees verder
11 november 2009

Kerstpakketten voor minima


Een SP voorstel dat ieder jaar opnieuw weer een klein steentje bijdraagt aan het kerstgevoel van mensen die het niet al te breed hebben.

Lees verder
22 april 2008

Voedselbank oké, maar het kan zoveel beter

Als het Rode Kruis in Darfur voedselhulp verleent, dan is dat geen schande. Zoals het ook geen schande is dat de Learn4Future Foundation hier uit Oss een basisschool bouwt in Bangladesh. Klinieken voor zorg aan verslaafden zijn ook geen schande, net zo min als het bestaan van een afdeling schuldhulpverlening bij de gemeente. De oprichting onlangs in Oss van een Stichting Leergeld, was mij betreft geen schande. Zo is ook het bestaan van PROTA en haar Voedselbank geen schande. Integendeel, allemaal lovenswaardige initiatieven waar ik niets op af zou willen doen.

Lees verder
16 december 2007

Subsidiëring Ouderen- en minimapas 2008


Dit voorstel van SP wethouder Chris Ermers is aangenomen in het college van B en W.
De prijs voor de taxihopper is 1,55 euro. De ouderen en minima in Oss gaan 0,82 euro betalen per zone.

Lees verder

Pagina's

U bent hier