h

Gemeenteraad

11 februari 2010

Geen definitief besluit Talentencampus


Paul PetersAls je vandaag de Osse media bekijkt zou je de indruk kunnen krijgen dat er gisteravond door de Osse raad een definitief besluit genomen is over de Talentencampus en daarmee ook een besluit over steun aan FC Oss. De werkelijkheid is echt anders.

Lees verder
11 februari 2010

SP-standpunt over TalentencampusWoensdagavond is er in een extra commissievergadering gesproken over de voortgang van de Talentencampus in Oss. De SP is positief over het totale plan, maar heeft nog wel gevraagd om meer duidelijkheid en zekerheden voordat er een definitief besluit genomen gaat worden.

Lees verder
8 november 2009

TERING NAAR DE NERING ZETTEN


Paul Peters
Lees hier de 1ste termijn van fractievoorzitter Paul Peters.
Ook in Oss moet door de crisis de tering naar de nering gezet worden.
Dat bleek 5 november tijdens de behandeling van begroting van de gemeente.

Lees verder
6 november 2009

Begrotingsbehandeling SP 1e termijn 5 november


Paul PetersAan het woord is Paul Peters:
Vorig jaar heeft onze fractie voor de begroting gestemd maar of dat dit weer gaat gebeuren betwijfel ik. In deze begroting heeft u naar onze mening geen geld uitgetrokken voor zaken die wij echt belangrijk vinden.

Lees verder
21 juli 2009

SP wil snel actie in het Woud


De SP wil snel actie in Het Woud. Daarom heeft SP raadslid Albert Arends een brief gestuurd naar het College:

Lees verder
5 juli 2009

Voorjaarsnota 2009

Donderdag werd in de gemeenteraad de voorjaarsnota behandeld. Lees hier onze bijdrage voor de 1e termijn.

Voorzitter, Ter voorbereiding op vandaag heb ik onze algemene beschouwingen van maart er nog eens op nagelezen.
In maart was al duidelijk dat de wereldwijde crisis niet aan Oss voorbij zou gaan en dat dat serieuze aanpassingen van ons beleid zou gaan vragen. In maart zei de SP al dat wij in de kern 4 dingen in Oss moeten doen om op een verstandige manier met de crisis om te gaan.

Lees verder
16 juni 2009

Het Gilde en wijkpark De Strepen


In de raadscommissie is de lokatiekeuze van het Gilde aan de orde geweest. Het Gilde dat nu nog is gevestigd op een tijdelijke lokatie moet vanwege de uitbreiding van de Horzak 2 verhuizen. Een mogelijke nieuwe locatie voor het gilde is De Strepen. Een aktiegroep, bestaande uit bewoners en gebruikers van het park, is hier op tegen. Albert Arends (SP) was in zijn betoog heel duidelijk en zei het te betreuren dat er geen overleg heeft plaatsgevonden tussen de aktiegroep en het Gilde. We zijn ervan overtuigd dat dit de discussie tengoede was gekomen. Jammer. Als SP hebben we gesproken met Het Gilde en met vertegenwoordigers van de aktiegroep.

Lees verder
26 maart 2009

Algemene beschouwingen: maatregelen in crisistijd


Onlangs werden de jaarlijkse algemene beschouwingen van de gemeente Oss gehouden. De SP pleitte bij monde van Paul Peters voor vier speerpunten die in deze crisistijd centraal moeten staan bij het gemeentelijk beleid.


Lees verder
30 januari 2009

Met de Raad aan de praat

Waar moet Oss de komende jaren het 'huishoudgeld' aan besteden? Om daar een goed beeld van te krijgen, werden dinsdagavond inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties uitgenodigd. Zij konden in gesprek gaan met de verschillende fracties uit de Gemeenteraad.

in gesprek

Op de foto de SP fractie in gesprek met bewoners

Lees verder
19 november 2008

Carla vervangt Anne

Carla Steenman
Carla Steenman terug in Oss raad wegens verhuizing Anne Reijs.

Lees verder

Pagina's

U bent hier