h

Cultuur

19 oktober 2009

Opschoonaktie in het Woud


De SP actie in het Woud levert al haar eerste resultaten op. De gemeente gaat samen met Brabant Wonen, half november met een opschoondag aan de slag wil. Als ook de bewoners hieraan mee willen werken. Binnenkort worden de bewoners van het Woud via een brief op de hoogte gebracht.

Lees verder
28 november 2008

Hoessenbosch overkappen?


Afgelopen commissievergadering kwam het voorstel aan de orde om theater Hoessenbosch te overkappen,.
Hoessenbosch is een natuurtheater. Er wordt gespeeld in de open lucht.

Lees verder
28 november 2008

Cultuurcoordinator


Afgelopen commissievergadering pleitte SP raadslid Mari-Anne Marijnissen voor het aanstellen van een cultuurcoordinator. Er kan in Oss nog veel verbeterd worden.Lees verder
2 november 2008

Legezalenlijst

Veel verenigingen zoeken een ruimte om op te treden. Aangezien niet iedereen in de Lievekamp hoeft op te treden ,wil men wel graag laten zien wat men in huis heeft .Het betreft koren, toneelverenigingen,muziekgezelschappen ,bandjes enz.

Lees verder
5 juni 2008

Osse Canon

In het stadsarchief in de binnenstad van Oss vond de presentatie van de (voorlopige) Osse canon plaats. Een canon laat de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis zien die iedereen zou moeten kennen. In oktober 2006 heeft SP raadslid Lilian Marijnissen voorgesteld om, in navolging van de landelijke en de Brabantse canon, ook een Osse canon te maken. De belangrijkste historische momenten van Oss op een rijtje.

Lees verder
17 april 2008

SP start enquete Eikenboomgaard

De SP start a.s. zaterdag een enquête naar de plannen van het college van BenW om de bomen die nu het Eikenboomgaardplein doorsnijden te vervangen door bomen aan de rand van het plein. De SP vindt dat het college niet over een nacht ijs is gegaan en op basis van onderzoek door een landschapsarchitect een gedegen afweging heeft gemaakt om tot die keuze te komen. De handtekeningenactie van Groen Links zou de indruk kunnen wekken dat de inwoners van Oss daar anders over denken. De SP gaat dus geen handtekeningenactie voeren voor of tegen het wijzigen van de Eikenboomgaard, maar de mensen informeren over de inhoud van de plannen en hen naar hun mening vragen.

Lees verder
17 april 2008

Wethouder “groene stad” Iding:

"Inrichting Eikenboomgaardplein verantwoorde beslissing”

Lees verder
28 januari 2008

Parkeerproblemen poppentheater Marag

Marag
Moeders die groepjes leerlingen naar Poppentheater Marag brengen worden bekeurd omdat ze “even”niet goed geparkeerd staan. Vandaar deze brief naar het college.


Geacht college,

Lees verder
1 september 2007

Zachte g trekt vol kerkplein

Het 4e Beeld

Het plein bij de Grote Kerk in Oss was woensdagavond met bijna 1000 mensen afgeladen vol voor de 9e editie van Het Vierde Beeld, een initiatief van de SP-afdeling Oss. Dit jaarlijkse cultuurspektakel stond dit jaar in het teken van Limburg.

Lees verder
11 augustus 2007

Een kleurtje voor Marag

Marag 1

Dit jaar bestaat Poppentheater Marag al weer 35 jaar. Een uniek theatertje opgezet door Margriet Pullens en Agnes Huygen. Vele kinderen uit Oss en daarbuiten hebben het theater in al die jaren bezocht. Ook peuterspeelzalen en basisscholen brengen jaarlijks een bezoek. Van binnen een fantastisch theater maar de buitenkant liet te wensen over.

Lees verder

Pagina's

U bent hier