h
26 januari 2015

Zout over geld, thuiszorg en veranderend Nederland

Met Han Lorzing reist Zout aanstaande zondag door veranderend Nederland. Lorzing schreef er het boek -Jaren van verandering- over. Het is een reis door het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Hij verhaalt over de tijden dat je in de bioscoop nog mocht roken en met een flinke borrel op nog achter het stuur mocht. Waarin vrouwen niet zelfstandig een handtekening onder een contract mochten zetten, de lucht nog schoon en seks nog vies was. Maar ook over de mislukte privatisering van de Nederlandse spoorwegen en de ontmanteling van de PTT.

Lees verder
26 januari 2015

Wethouder Peters zwaar onder vuur over thuiszorg

Foto: Mari-Anne Marijnissen / Gmail
Woensdag 21 januari werd er een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Peterts in een speciaal bijeengeroepen extra raadsvergadering. Alles draaide om een brief die Peters op 7 november kreeg van zorgaanbieder Pantein. Daarin stond dat de organisatie in zwaar weer verkeerde. Deze informatie is niet gedeeld met de raad.Lees verder
21 januari 2015

Aanmelden bijwonen debat Tweede Kamer over failissementen thuiszorgorganisaties

Foto: SP

Morgen, 22 janauri, vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de faillissementen van  thuiszorgorganisaties Thebe, Pantein-Vivent en de slechte situatie bij Verian. Samen met de vakbonden FNV AbvaKabo en CNV organiseert de SP bussen om zoveel mogelijk mensen bij dit debat aanwezig te laten zijn.

Lees verder
12 januari 2015

Den Brok in Zout over coalitie met de SP: “de echte politieke wil ontbrak”

Foto: Paul Peters / Paul Peters

Zondag 11 januari vond in politiek café Zout een debat plaats tussen Frank den Brok (onderhandelaar namens de VDG),  Lilian Marijnissen (onderhandelaar namens de SP) en Dolf Warris (lijsttrekker van Groen Links). Onderwerp van de discussie: Is de SP doelbewust buitenspel gezet bij de coalitievorming in Oss?

Lees verder
12 januari 2015

SP haalt 2 ton terug voor huurders Brabant Wonen

Foto: SP

Door het optreden van de S.P door Jo van Dijk en Jan van der Doelen is er afgelopen jaar bijna 2 ton terug gehaald voor de huurders van Brabant Wonen in Oss. Bij appartementen complexen ging het om ten onrechte in rekening gebrachte rekeningen voor groen onderhoud .

Lees verder

SP Oss haalt 70.000 euro bij BrabantWonen 'terug'

Bron: Brabants Dagblad, 6 januari, digitale editie. OSS - Voor verhuizende huurders in Oss die klagen over hoge rekeningen van BrabantWonen, heeft Jo van Dijk (SP) vorig jaar 70.000 euro bij de corporatie 'teruggehaald'. Het geld was volgens hem onterecht in rekening gebracht.
Lees verder
5 januari 2015

Bisschop de Korte , SP Tweede Kamerlid Renske Leijten en Osse politiek in Zout

Aaanstaande zondag 11 januari is Gerard de Kort, bisschop van het bisdom Groningen – Leeuwarden de hoofgast in politiek cafe Zout. De Korte onderscheidt zich doordat hij een bisschop onder de mensen wil zijn en vrijmoedige kritiek niet schuwt. Zo nam hij het op voor degenen die in zijn bisdom bewust de liederen van Huub Oosterhuis wilden blijven zingen.

Lees verder
5 januari 2015

Nieuwe raadsleden geinstalleerd

Foto: SP
Vrijdag 2 januari werden in de gemeenteraad van Oss de nieuw gekozen raadsleden geïnstalleerd.
De SP-fractie blijft uit negen personen bestaan: vijf oudgedienden en vier nieuwe gezichten. Ook de nieuwe commissieleden, tegenwoordig burgerleden geheten, legden hun belofte dan wel eed af. Tevens werden de nieuwe wethouders voorgedragen en door de nieuwe raad gekozen. De SP heeft tegen deze voordracht gestemd.Lees verder
24 december 2014

Nieuw college: veel rechts en liberaal, en weinig sociaal

Vandaag presenteerde het nieuwe stadsbestuur van Oss haar plannen voor de komende jaren. De SP is teleurgesteld over de visieloosheid hiervan. Het nieuwe college stelt ‘realistisch’ te willen zijn. De SP stelt vast dat dit nieuwe college de realiteit neer zet als een objectief gegeven, terwijl hier altijd politieke keuzes aan ten grondslag liggen. We hebben natuurlijk te maken met landelijk beleid, maar lokaal staat het de gemeenten vrij eigen keuzes te maken. De keuzes die dit college voor Oss maakt zijn vooral rechts en liberaal. Het motto lijkt: Lost u het zelf maar op. De SP vindt dat het college daarmee de belangen van de mensenrealiteit negeert. Te denken valt aan de Ossenaren die geen werk kunnen vinden, omdat de werkloosheid oploopt en aan de Ossenaren die in de knel komen omdat ze minder zorg krijgen.

Lees verder
23 december 2014

Treinstation in Berghem?

Foto: Adrie Geerts / Adrie Geerts

Op 3 december heeft de SP het gemeentebestuur van Oss gevraagd te gaan werken aan de komst van een treinstation in Berghem. Op 19 december hebben we antwoord gehad. De gemeente maakt zich er makkelijk vanaf: je laat een ambtenaar bellen met NS.

Lees verder

Pagina's