h

Jeugd

6 maart 2013

Geslaagd avondspel in speeltuin Elckerlyc


Honderden kinderen waanden zich in de ijstijd tijdens de opening van speeltuin Elckerlyc op zaterdagavond 2 maart. De Winterkoningin huilde ijspegels van verdriet. Haar dochter "Lente" was gekidnapt en opgesloten door een sneeuwspook. Uiteindelijk kwam natuurlijk alles goed en kwam Lente weer vrij.

Lees verder
18 januari 2013

Speeltuin Elckerlyc 20 jaar


elkerlyc
In mei 2013 bestaat Speeltuin Elckerlyc 20 jaar. Voor deze gelegenheid is het bestuur van de speeltuin op zoek naar foto´s voor een tentoonstelling.

We denken dan aan bijzondere gebeurtenissen die in de speeltuin hebben plaats gevonden zoals reünies, huwelijksfeesten, communiefeestjes, kinderfeestjes, buurtfeesten enz. Er is veel gevierd in Speeltuin Elckerlyc sinds haar opening op 15 mei 1993.

Iedereen kan zijn of haar foto onder vermelding van naam, gelegenheid en datum opsturen naar onderstaand adres.

Mari-Anne Marijnissen
Floraliastraat 49
5342 BH Oss

Het 20 jarig jubileum zal gevierd worden op Pinksterzondag 19 mei. Voorafgaand zal er een tentoonstelling over 20 jaar Elckerlyc worden ingericht. Over beide gelegenheden volgt later meer bericht.

Lees verder
28 november 2012

Versnelling decentralisatie jeugdzorg te belangrijk om raad te passeren

mahmut

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad van Oss,

Lees verder
24 november 2012

UITREIKING SP-KINDERLINTJES WEER EEN FEEST

Uitreiking kinderlintjes 2012Op 20 november, de dag van de Rechten van het Kind, werden in de raadzaal van het Osse Gemeentehuis maar liefst tien kinderlintjes uitgereikt. De lintjes werden opgespeld door burgemeester Buijs. De raadzaal zat bomvol met uitgelaten kinderen, hun trotse ouders, opa’s en oma’s en juffen.

Lees verder
8 november 2012

SP verzet zich tegen afbraakbeleid

Paul PetersDonderdag 8 november wordt de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Het college van VDG, VVD, PvdA en CDA stellen forse bezuinigingen in het vooruitzicht. Hoewel de schade voor 2013 nog beperkt blijft, volgen er in de jaren daarna bezuinigingen die oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Dit is een direct gevolg van het beleid van het eerste kabinet Rutte en van het nieuwe landelijke regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarnaast worden er ook door de coalitiepartijen in Oss keuzes gemaakt die veel inwoners van Oss hard zullen raken. Zowel op sociaal als cultureel gebied worden er ingrijpende maatregelen verwacht.
Hieronder kunt u de inbreng lezen van SP fractievoorzitter Paul Peters bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.


Stilte voor de storm. Dat is in de ogen van de SP de beste typering die je de begroting waar wij het vandaag over hebben kunt geven. Vorig jaar bespraken wij een begroting waarin 10 miljoen euro in werd bezuinigd. Toen werd ook concreet voor welke koers dit college koos. Een kille en harde koers. Er werd 2,5 miljoen bezuinigd op groepen inwoners van onze stad die het wat minder getroffen hebben. De cultuursector moest het ontgelden. De koers van dit college is er eentje van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Typisch liberaal jargon waar in Oss helaas ook PvdA, VDG en CDA in meegaan.

Lees verder
31 oktober 2012

Jury leden voor de kinderlintjes bekend.

klint
De SP reikt alweer voor het 6e jaar kinderlintjes uit op de Internationale dag van de rechten van het kind. Op 20 november zal de Burgemeester van Oss in de raadszaal van het gemeentehuis de lintjes uitreiken. Vooraf beslist een jury welke nominaties in aanmerking komen voor een lintje. De SP is blij dat we dit jaar een aantal nieuwe jury leden bereid hebben gevonden om mee te werken aan dit evenement.

Lees verder
4 oktober 2012

Kinderlintjes 2012, vervolg

kinderlintjes
Ans Broersen en Marie Therese Janssen hebben op alle basisscholen en scholen voor speciaal basis onderwijs in de hele gemeente Oss (ook de kernen) de brieven en aanmeldformulieren voor de nominaties afgegeven.
We hebben ze bij de directeuren afgegeven en aandacht gevraagd voor de kinderlintjes.
Alle directeuren op een enkeling na, reageerden erg enthousiast.

We hebben uitgelegd dat de nominaties niet alleen voor heldendaden bestemd zijn, maar ook voor sociaal maatschappelijke activiteiten.
Het is leuk om te ontdekken dat men er niet zo snel bij stilstaat dat heel veel kinderen vaak wel op deze manier in de wijk, binnen de familie en de omgeving bezig zijn.

We hopen dat er veel nominaties binnen komen zodat we een grote groep kinderen op 20 november blij kunnen maken.

Lees verder
24 september 2012

SP-Kinderlintjes 2012

SP-Kinderlintjes 2012
kinderlintjes


Wie zijn de nieuwe helden van Oss?

Dit jaar worden er in Oss al weer voor de zesde keer kinderlintjes uitgereikt. Vorig jaar was het een groot succes en vele kinderen ontvingen uit handen van burgemeester Buijs een lintje.

Kinderlintjes zijn bedacht om kinderen die iets goeds doen voor de Osse samenleving een keer in het zonnetje te zetten! Op dinsdag 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, zullen er in Oss wederom kinderlintjes uitgereikt worden!

Lees verder
19 juni 2012

Motie over kindervakantieweek Berghem

vw
Het vervoer van honderden kinderen per platte kar naar het terrein van de kindervakantieweek in Berghem is al veertig jaar een traditie die een onuitwisbare indruk maakt op de deelnemende kinderen. Wettelijk is het verboden, maar de SP heeft het gevoel dat er onder strikte voorwaarden mogelijkheden zijn om deze traditie in stand te houden. Veiligheid voor de deelnemende kinderen en vrijwiligers staat daarbij natuurlijk voorop. Daarom vraagt de SP het gemeentebestuur om opnieuw in overleg te treden met Stichting Jeugd en Jongeren Berghem om te bezien of een oplossing mogelijk is.

Lees verder
10 mei 2012

MOTIE STAGEPLAATS VOOR KINDEREN ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 mei zal de Paul Peters namens de SP en samen met de fractie van GroenLinks, PvdA en D66 een motie indienen die moet regelen dat de gemeente Oss ook kinderen zonder verblijfsvergunning moet accepteren als stagiaire. De volledige tekst van de motie is:

Lees verder

Pagina's

U bent hier