h

SP-leden

6 september 2006

Osse afdelingsbestuur zeer content met SP-verkiezingsprogramma

Op 31 augustus is het concept-verkiezingsprogramma van de SP gepresenteerd. Tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering heeft de Osse afdeling het programma besproken en bediscussieerd.

Lees verder
30 augustus 2006

Osse SP-leden praten mee over verkiezingsprogramma en lijst

Op dinsdagavond 5 september houdt de SP-afdeling Oss haar algemene ledenvergadering. Hierop wordt het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen besproken. Alle SP-leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Lees verder
18 mei 2006

Scholingsavond over geschiedenis Socialisme en SP

Woensdagavond 17 mei was SP-Eerste Kamerlid Tiny Kox te gast in Oss. Voor ongeveer 30 geïnteresseerden gaf Kox uitleg over de geschiedenis van het socialisme en de SP. Het was een leerzame en geanimeerde bijeenkomst.

Lees verder
3 april 2006

Osse SP-leden kiezen nieuw bestuur en voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Osse SP hebben de leden maandagavond 3 april een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit 27 mensen, 9 meer dan in het oude bestuur. Ook een behoorlijk aantal jongeren is nu lid van het Osse afdelingsbestuur.

Lees verder
7 januari 2006

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de SP afdeling Oss trok zaterdag 7 januari bijna 100 bezoekers. Het was een gezellige bijeenkomst in het SP-gebouw aan de Linkensweg.

Lees verder
8 december 2005

Zaterdag 7 januari nieuwjaarsreceptie SP

Zaterdagmiddag 7 januari 2006 houd de SP haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Wij willen met u even terugkijken op 2005 en alvast vooruitkijken naar het belangrijke jaar 2006.

Lees verder
4 november 2005

1 december ledenvergadering

Donderdagavond 1 december wordt er een algemene ledenvergadering van de SP-afdeling Oss gehouden. Belangrijkste punten zijn het vaststellen van de lijst en het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder
30 juni 2005

Ledenwerfcampagne van start

Nog net voor de vakantieperiode is de SP een grote ledenwerfcampagne gestart. Aanleiding is de grote sympathie die er voor de SP is na het grondwet referendum.

Lees verder
4 april 2005

Henk van Gerven gekozen als regiobestuurder

Zaterdag 2 april is het Osse SP-bestuurslid Henk van Gerven gekozen tot regiobestuurder voor de SP voor de regio Brabant Noord-Oost. Dat gebeurde 2 april tijdens een bijeenkomst van SP-leden uit heel Brabant die gehouden werd in Eindhoven.

Lees verder
12 maart 2005

Extra ledenvergadering over congres en Europa

Woensdagavond 16 maart wordt er in Oss een extra ledenvergadering gehouden. De onderwerpen die aan de orde komen zijn het verzet tegen de Europese dienstenrichtlijn en het referendum ivm de Europese grondwet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier