h

Verkeer en vervoer

10 juli 2014

Blauwe zone bij winkelcentrum "Ruwert", vervolg

Vanmiddag ( 9 juli 2014) zijn in de stromende regen bij de "Sterrebosflat" handtekeningen overhandigd aan de wethouder van verkeer Mevr de Bruyn.
Een 20 tal bewoners was hierbij aanwezig en vertelden ook aan de wethouder welke parkeerproblemen zij dagelijks ondervinden sinds de invoering van de blauwe zone bij het winkelcentrum de "Ruwert".

Lees verder
3 juli 2014

Blauwe zone bij winkelcentrum de ‘’Ruwert”

Brief aan de Wethouder van Verkeer Oss , Mevrouw de Bruyn. 

Lees verder
18 juni 2014

Rotonde Singel 40-45/Koornstraat

Afgelopen week werd in een bijeenkomst op het gemeentehuis bekend gemaakt dat het plan om de rotonde bij de Koornstraat om te bouwen naar een kruispunt niet doorgaat. Voor SP-raadslid Albert Arends kwam dit niet als een verrassing. Vanaf het moment dat dit plan op tafel kwam was de SP al tegen dit plan.

Lees verder
14 december 2013

De aanhouder wint: Oversteek Singel 40-45 blijft open

Jan van der DoelenDe Singel 40-45 is een echte hindernis voor de bewoners van de Pastoor Vissersstraat en omgeving. Om te voet de Singel over te steken hebben ze de mogelijkheid om helemaal om te lopen via de Prof Regoutstraat of gebruik te maken van de gevaarlijke oversteek bij de Koornstraat. Er is al lang grote behoefte aan een veilige oversteek ter hoogte van het Burchtplein, maar de gemeente wilde daar nooit aan meewerken. Verschillende acties van buurtbewoners hebben nu toch enig resultaat opgeleverd.

Lees verder
11 oktober 2013

De aanhouder wint: vrij liggende fietspaden Gasstraat

Albert ArendsDe Gasstraat is één van de gevaarlijkste wegen voor fietsers in Oss. De aanleg van vrij liggende fietspaden staat hoog op de agenda van de SP. Daarom worden daarover bij elke mogelijke gelegenheid vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder, Reina de Bruijn.
Na de commissievergadering van donderdag 10 oktober vroeg SP-raadslid Albert Arends aan de wethouder of er in het contact met de NS en ProRail over de uitbreiding van de fietsstalling ook gesproken is over de aankoop van gronden aan de Gasstraat.

Lees verder
9 oktober 2013

RUIMTE VOOR DE FIETS

fietsen

Na jarenlang de aandacht te hebben gevraagd, d.m.v. diverse acties, voor de problematiek in de fietsenstalling bij het station, komt er nu eindelijk een oplossing. De gemeente en Prorail zijn het er over eens dat er aan de achterzijde van het station een uitbreiding van de stalling zal komen.

Lees verder
11 april 2013

Artikel 41 vragen van de SP over OV

AA
Geacht college,

Lees verder
12 maart 2013

Handtekeningen voor veilige oversteek


Vanmiddag om 16.00 uur zijn de handtekeningen voor een veilige oversteek van de pastoor Visserstraat naar het Burchtplein aangeboden aan wethouder De Bruyn. De delegatie bestond uit buurtbewoners en afgevaardigden van de SP, die ook de handtekeningen actie gezamenlijk hebben gevoerd.

aanbieden handtekeningen
Buurtbewoner Jan van Dinther biedt samen met SP-vertegenwoordigers de handtekeningen aan

Lees verder
6 maart 2013

SP wil veilige oversteek Singel 40-45


Samen met buurtbewoners haalde de SP binnen 24 uur 239 handtekeningen op voor het realiseren van een veilige oversteek op de Singel 1940-1945.

Ten hoogte van de Pastoor Vissersstraat wordt al jaren overgestoken op door vele voetgangers. Deze plek is daar niet goed voor ingericht en dat levert een onveilige situatie op voor zowel voetgangers als voor de weggebruikers.

onveilig oversteken
onveilige oversteek

Lees verder
6 februari 2013

Hoe komen we bij het ziekenhuis?


Binnenkort gaat het ziekenhuis naar Uden. Hoe gaan we daar komen? Op dit moment is het openbaar vervoer naar het ziekenhuis nog niet goed geregeld. Daarom stelde SP-raadslid Jan van der Doelen vorige week donderdag de volgende vragen aan het college in Oss:

Kunt u zeggen hoe het staat met de busverbinding tussen Oss en het nieuwe ziekenhuis in Uden? Het is kort dag en we weten nog steeds niet wat er is geregeld. Wat voor dienstregeling komt er, dus hoe vaak gaat de bus rijden. En wie gaat dat betalen?"

Een grote groep mensen is afhankelijk van de bus om bij het ziekenhuis te komen. Over minder dan twee maanden gaat het ziekenhuis open, dus het moet vóór die tijd geregeld zijn!

Het college heeft toegezegd "zo snel mogelijk" schriftelijk te antwoorden. Bij het plaatsen van dit stukje (bijna een week later!) zijn de antwoorden nog niet binnen...

Lees verder

Pagina's

U bent hier