h
HISTORIE SP AFDELING OSS

2006-2010

In maart 2006 zijn de gemeenteraadsverkiezingen een groot succes voor de landelijke SP. Tegen de trend in lijdt de Osse afdeling een gevoelig verlies. Het verlies van vier zetels komt toch wel hard aan. Wel blijft de SP de grootste partij in Oss.

Nieuw in de raad voor de SP is Anne Reijs. Zij zet zich onder andere in voor betere zorg en de taxi-hopper

Jules Iding en Chris Ermers worden in het nieuwe college weer wethouder. Henk van Gerven is niet beschikbaar. Hij wordt na de Tweede Kamerverkiezingen van 2006, waar de SP 25 zetels behaalt, lid van de Tweede Kamer.

Ook de Osse SP is geen voorstander van verdergaande privatisering van de publieke sector. De voorgenomen verkoop van Essent is dan ook aanleiding voor protest.

Lokaal zorgt de bosomvorming van Herperduin voor opschudding. SP wethouder Iding weet dit plan uiteindelijk tot een goed eind te brengen, waarmee het gebied zou veranderen van productiebos naar een meer natuurlijke omgeving. Inmiddels is Jules Iding uitgegroeid tot "de Boss van Oss", zo maakt het Brabants Dagblad bekent. Iding noemde deze uitverkiezing "een erkenning voor al het werk van SP sinds begin jaren 70 om Oss".

In november 2009 beleeft Politiek Cafe Zout, een initiatief van de SP, haar honderdste editie.

In het begin van de zomer van 2010 wordt duidelijk dat MSD, inmiddels moederbedrijf van Organon, desastreuze plannen heeft voor de grootste werkgever van Oss. De SP organiseert, samen met de medewerkers van MSD, massaal protest. De reorganisatie wordt wel doorgezet, maar het verzet draagt eraan bij dat er minder werkgelegenheid verlorgen gaat.

 

 

U bent hier