h
HISTORIE SP AFDELING OSS

2010-HEDEN

Het besluit van de Lithse gemeenteraad om de gemeente op te heffen en aansluiting te zoeken bij Oss, zorgt ervoor dat Oss opnieuw een herindeling tegemoet gaat. De verkiezingen worden daarom gehouden in oktober 2010. Deze dag levert de SP negen raadszetels op. Daarmee blijft de SP ook in de nieuwe gemeente de grootste parij. De onderhandelingen met VDG en PvdA over voortzetting van het college, eventueel aangevuld met VVD, lopen vast. De SP komt na ruim acht jaar weer in de oppositie terecht.

Lijsttrekker Jules Iding kiest er aanvankelijk voor om zich als fractievoorzitter nog langer voor Oss in te zetten. Als in maart 2011 een beroep op hem wordt gedaan om gedeputeerde te worden bij provincie Noord-Brabant, neemt hij afscheid van de Osse politiek. Jules Iding wordt de eerste SP gedeputeerde van Nederland. 

Inmiddels heeft de in 2008 in Amerika begonnen crisis ook de gemeentes in Nederland bereikt. Budgetten worden teruggeschroeft en keuzes moeten worden gemaakt. De SP kiest ervoor het sociale beleid prioriteit te geven en laat door bijvoorbeel een alternatieve begroting zien dat dit kan. Vanuit de oppositie banken doet de SP er alles aan om sociale afbraak te voorkomen.

U bent hier