h
HISTORIE SP AFDELING OSS

1996-1998

Jules Iding werd de éérste SP-wethouder in Nederland en, dankzij het afscheid van burgemeester van Veldhuyzen (hij ging toen net met pensioen), ook maar meteen (loco)burgemeester, ook de éérste in Nederland. Henk van Gerven, volgde een maand later als wethouder Sociale zaken. Geert van Amstel trad uit de raad en werd voorzitter van de afdeling.

De twee eerste SP-wethouders Henk van Gerven (links) en Jules Iding (rechts).De twee eerste SP-wethouders Henk van Gerven (links) en Jules Iding (rechts).

1996 is een druk jaar geweest, aangezien we toen ook een succesvolle actie hebben gehouden tegen de afbraak van de thuiszorg, een huur subsidielijn geopend hebben, een zeer intensieve huurstaking hebben georganiseerd, het comité Eerlijk Delen hebben opgericht en een actie zijn begonnen voor het behoud van de stadsbus die de provincie wilde opheffen.

Om de communicatie met de leden nog verder te verbeteren, hebben we een nieuwe drukpers aangeschaft, een nieuwe computer, een fax en natuurlijk zitten we ook op Internet. Sinds januari 1997 zitten we met een eigen website op het net, en na strubbelingen met onze provider zijn we sinds juli 1997 bereikbaar op de beste politieke site van Nederland.

U bent hier