h
HISTORIE SP AFDELING OSS

1990-1993

Ondanks het feit dat we al een grote fractie hadden, werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 opnieuw een zetel winst geboekt. Onze afgevaardigden waren toen: Jan Marijnissen, Toon Voets, Jules Iding, Anneke de Bres, Jan van der Doelen, Wim van Dorst, Paul Peters en Geert van Amstel.

Voor het éérst was er sprake van een serieuze kans om door te dringen tot het college. Het CDA wilde daar echter absoluut niet aan. 1 wethouder mochten we leveren als we verder onze mond hielden, dat is echter niét de werkwijze van de SP. Onze principes moeten duidelijk naar voren komen in het college, maar daar kregen we absoluut géén mogelijkheden voor.

Veel werk ging zitten in handtekeningenacties voor het stopzetten van de jaarlijks terugkerende huurverhoging, de afbraak van de gezondheidszorg en voorbereidingen voor de verkiezingen, zowel provinciaal, landelijk als Europees.

In 1992 werd ons pand (de Vooruitgang) verbouwd en feestelijk heropend. Hierdoor hadden we ruimte om grote groepen mensen bijeen te krijgen, ruimte voor drukpers, opslag van materialen en een spreekkamer voor onze juridische medewerkers.

Op initiatief van de SP werd toen ook speeltuin Elckerlyc opgezet. Met behulp van zéér veel vrijwilligers werd een speeltuin neergezet, gesteund door de hele Osse bevolking, verenigingen, bedrijven, gemeente, Jantje Beton, de NUSO, kinderpostzegels Nederland, ontwerper Ger de Wilde en vele honderden vrijwilligers. In 1993 ontving Elckerlyc de Samenspelprijs 1993, omdat de speeltuin ook toegankelijk is voor gehandicapte kinderen.

In mei '93 wordt speeltuin Elckerlyc feestelijk in gebruik genomen.In mei '93 wordt speeltuin Elckerlyc feestelijk in gebruik genomen.

Het succes van Ons Medisch Centrum werd zo groot, dat verbouwingsplannen gemaakt moesten worden om de beperkte ruimte beter te kunnen benutten.

In 1992 hebben we met succes gestreden voor het behoud van een tweede ambulance bij de GGD in Oss, onder het motto: Als elke seconde telt.

U bent hier