h
HISTORIE SP AFDELING OSS

1986-1990

De verkiezingen in 1986 sloegen in als een bom. De SP haalde maar liefst 7 zetels in de gemeenteraad. Onze afgevaardigden waren toen: Jan Marijnissen, Toon Voets, Jules Iding, Anneke de Bres, Jan van der Doelen, Wim van Dorst en Paul Peters.

Jan Marijnissen bij de Diosynth-actie.Met veel succes zijn de laatste milieu-schandalen bevochten en b.v. Diosynth is van één van de grootste vervuilers in Nederland, nu één van de schoonste en modernste fabrieken geworden, dankzij het grote doorzettingsvermogen van de SP en buurtbewoners.

In 1986 is ook het Anti-Apartheidscomité opgericht, om nog nadrukkelijker de aandacht te vestigen op de discriminatie in landen als Zuid Afrika. In 1987 werd voor het eerst het Mandela-festival gehouden, een jaarlijks terugkerend popfestival waarbij de artiesten pro deo optreden en de opbrengst ten goede komt aan het ANC.

Het Mandela festival voor het ANC.Het Mandela festival voor het ANC.

Akties zijn er toen vooral gevoerd tegen het volbouwen van de stad en de daarmee gepaard gaande opoffering van groen. Oss moest een groene en open stad blijven.

In 1988 werd door de afdeling geinvesteerd in een offsetpers, aangezien de vele (250.000) stuks pamfletten e.d. niet meer door een stencil- machine verwerkt konden worden. Dit gaf een fikse verbetering van de kwaliteit van ons materiaal, ook foto's waren nu mogelijk, en gaf ons de ruimte om nog meer te communiceren met leden en niet-leden, om te horen en te melden wat er zoal leeft in onze gemeenschap.

U bent hier