h

GEEN MESTFABRIEK BIJ ONZE WOONWIJK!

GEEN MESTFABRIEK IN OSS:

  • VANWEGE DE STANKOVERLAST EN HET GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID;
  • OMDAT WIJ KIEZEN VOOR EEN GEZONDE VEEHOUDERIJ DIE GEBASEERD IS OP DE DRAAGKRACHT VAN HET MILIEU EN ZORG OM DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER;
  • OMDAT EEN VEEHOUDERIJ MET NOG MEER DIEREN EN MEGASTALLEN GEEN DUURZAAM TOEKOMSTBEELD IS.

 U kunt hier de petitie tekenen!

Het provinciebestuur en het Osse gemeentebestuur willen meewerken aan de vestiging van een zeer grote mestfabriek (500.000 ton) op het industrieterrein van de Osse Overslag Centrale op Elzenburg. Dat betekent dat er per week zo’n 250 grote vrachtwagens mest worden aangevoerd.

Aanvankelijk was het de bedoeling om die fabriek te bouwen in de Peel. Er zijn daar al verschillende locaties in beeld geweest, met als gevolg overal massaal verzet van de bevolking. De gemeenteraden van GemertBakel en Boekel zijn mordicus tegen. De locatie die daar nu nog in beeld is ligt op zo’n 1.500 meter van het dorp Lankhorst. Bewoners hebben ook daar fel geprotesteerd.

De provincie is voorstander van de vestiging van de mestfabriek op het industrieterrein van Oss omdat er in de Peel, het centrum van de intensieve veehouderij, te weinig draagvlak voor is. Dat draagvlak ontbreekt omdat bewoners stankoverlast en gevaar voor hun gezondheid vrezen. Maar de woonwijken Horzak, Oijense Zij en Schadewijk-Noord liggen binnen een vergelijkbare afstand van de geplande mestfabriek. De bewoners van deze wijken is niets gevraagd.

Het probleem is dat er in Nederland veel te veel mest is, omdat het veevoer massaal geïmporteerd wordt en omdat er te veel dieren worden gehouden. De toevlucht wordt gezocht in het indikken van de mest in een mestfabriek, omdat de export van de dunne mest te duur is. Met de bouw van een mestfabriek wordt de deur opengezet voor nog meer dieren, nog meer megastallen en nog meer mestfabrieken. Het is absoluut niet duurzaam.

De Provinciale Raad voor de Gezondheid ontraadt de bouw van grote mestverwerkinginstallaties in een dichtbevolkt gebied vanwege de gezondheidsrisico’s die daarmee verbonden zijn. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de gezondheidseffecten, volgens de Raad.

Nu het provinciebestuur en het gemeentebestuur u niets vragen doen wij het, op initiatief van bewoners en de SP. Een dezer dagen komen we bij u langs met een handtekeningenlijst waarop u kunt aangeven of u onze mening deelt. U kunt ook hier de petitie tekenen!

U bent hier