h
HISTORIE SP AFDELING OSS

1978-1982

De opvallend sterke oppositie in de gemeenteraad, werd bij de verkiezingen in '78 beloond met een extra zetel. Onze afgevaardigden waren toen: Jan Marijnissen, Toon Voets, Joke van Ballegooyen en Jules Iding.

In 1979 kwam Jo van Dijk namens de SP in de Ledenraad van Bouwver. St. Willibrordus, om de belangen van de huurders te verdedigen. Hij heeft dit werk met zeer veel overgave gedaan, gezien de resultaten die zijn bereikt.

Henk van Gerven (links) en Jo van Dijk (rechts) dragen een verwaarloosde deur binnen in de vergadering van de bouwvereniging.Henk van Gerven (links) en Jo van Dijk (rechts) dragen een verwaarloosde deur binnen in de vergadering van de bouwvereniging.

Ook werd in 1979 het actiecomité Jongerenhuisvesting opgericht, om ook aan dit probleem het hoofd te kunnen bieden.

In 1980 is verder het actiecomité Stop de Woningnood opgericht, die de huisvestingsproblematiek aan de kaak stelde. In dat jaar werd ook gewerkt aan een oplossing voor ons eigen huisvestingsprobleem, door het bouwen van onze zaal 'De Vooruitgang', een grote ruimte waar we met gemak grote groepen mensen bij elkaar konden roepen.

Het comité Van Mens tot Mens was nog steeds aktief met hulp aan Nicaragua door Paul Polman en zijn vrouw en steun aan het ANC in Zuid Afrika.

In die jaren is door Arbeidersmacht veel werk verricht bij o.a. Zwan-Hartog (UVG), Desso, Philips, Ossfloor en DatOss (VBI), om uitbuiting van het personeel te bevechten, vaak met zeer groot succes.

U bent hier