h
HISTORIE SP AFDELING OSS

1970-1978

Nadat in 1970 een groep mensen de BHW (bond voor huurders en woningzoekenden) hadden opgezet voor 't Vierhoekske, de Kortfoort en de Vogelwijk, werd in oktober 1972 de SP opgericht. Nog maar korte tijd later, in 1974, stond de SP voor het éérst op de verkiezingslijst in Oss. Omdat er al enkele jaren flink aan de weg was getimmerd, kwamen we al meteen binnen met 3 zetels en we waren dus ook direkt een fraktie om rekening mee te houden in de raad. Toenmalige raadsleden waren: Ed Verhamme, Toon Voets en Mari Auwens.

1e SP-fractie in 1974 V.l.n.r. Toon Voets, Ed Verhamme en Mari Auwens.1e SP-fractie in 1974 V.l.n.r. Toon Voets, Ed Verhamme en Mari Auwens.

Vooral Arbeidersmacht, die was opgericht door de SP, heeft erg hard gewerkt in die jaren en de bekendheid van de SP enorm vergroot. Door 7 dagen per week contact te zoeken met leden en niet-leden, groeide de aanhang gestaag. Ook werden er grote successen geboekt bij een staking bij Bergoss, nadat stakingsleider en SP-lid Ton Bouwens op non-aktief was gezet en na een proces na 8 maanden, door de rechter werd ontslagen wegens de verstoorde verhoudingen.

In 1978 werd een proces gevoerd tegen Dr. Speet naar aanleiding van klachten in de textiel- en tapijtindustrie Desso, Bergoss en Barwick. Werknemers mochten vanaf dat moment een andere controlerende geneesheer kiezen.

Grote demonstratie tegen Desso.Grote demonstratie tegen Desso.

In 1975 is, op initiatief van de SP, Ons Medisch Centrum opgericht, een zeer succesvolle artsenpraktijk, die op een geheel eigen wijze de gezondheidszorg te lijf gaat, onder het motto: 'Voorkomen is beter dan genezen'.

Anneke de Bres (rechts) houdt spreekuur in Ons Medisch Centrum.Anneke de Bres (rechts) houdt spreekuur in Ons Medisch Centrum.

In 1976 werd verder het comité Van Mens Tot Mens opgericht, wat tot doel had, onderdrukking van mensen in andere landen tegen te gaan. Ook het anti-kernwapengeluid werd door dit comité versterkt. Verder werd in 1977 het Antiwerkeloosheidscomité opgericht, wat tot doel had, de werkgelegenheid, die toen aan alle kanten werd afgebroken, te behouden. De eerste verkeersaktie werd op touw gezet in Oss, de Heischeutstraat werd opengebroken voor een drempel.

Eerste verkeersactie in de HeischeutstraatEerste verkeersactie in de Heischeutstraat

In maart 1978 werd, eveneens op initiatief van de SP, De Juridische Hulpdienst opgericht, in het begin als juridische en medische hulpdienst om mensen te helpen en onrechtvaardigheden aan de kaak te stellen. Door de vele hulpvragen was het al snel niet meer mogelijk, om de mensen thuis te bezoeken voor hulp. Bij vele Ossenaren staat onze akties voor verbetering van de huisvesting voor de bejaarden (Vita Nova) nog diep in 't geheugen gegrift.

Henk Bouwens geeft juridisch advies in de Peperstraat.Henk Bouwens geeft juridisch advies in de Peperstraat.

Niet alles had diréct met politiek te maken, want ook de SP vrouwengroep ontstond in 1978, en was een groep vrouwen die aandacht had voor de sociale kant van het leven. Vooral voor kinderen werd enorm veel georganiseerd.

U bent hier