h

Bas van der Voort

Bestuurskundige. Beleidsambtenaar Publieke Gezondheid, Welzijn en Wmo. Vrijwilliger KWF Kankerbestrijding. Lid Klankbordgroep KNVB (inclusief sporten). Penningmeester Stichting Wild-Kamperen.nl  Woont in Megen

U bent hier