h

Ans Broersen

Bestuurslid

Heeft altijd gewerkt in het basisonderwijs, als groepsleerkracht, remedial teacher en  begeleider van kleuters met een taalachterstand.
Maakt deel uit van het platform Global Goals.

Woont in Oss.

U bent hier