h

Meldpunt verkeersproblemen Maasdijk

De laatste tijd komen bij er bij de SP klachten binnen van inwoners van Oss over verkeersproblemen op en om de ruim 40 km Osse Maasdijk.

Deze inwoners geven aan dat zij zich niet gehoord voelen en al helemaal niet serieus worden genomen door de gemeente Oss. Het gaat over uiteenlopende onderwerpen: geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer, klachten van fietsers over grote aantallen motoren en klachten over het rijgedrag van automobilisten die te hard en onveilig rijden.
Wij vinden dat de Osse inwoners van de het gebied rond de Maasdijk veel kennis en ervaring hebben over de verkeersproblemen in hun directe woonomgeving en vaak ook goede voorstellen hebben voor mogelijke oplossingen. We willen via dit meldpunt alle inwoners oproepen hun klachten en hun ideeën over oplossingen te melden zodat de SP deze klachten en ideeën voor oplossingen kan bundelen richting het Osse gemeentebestuur.

Meld uw problemen met behulp van onderstaand formulier of stuur een bericht naar oss@sp.nl    

Uw melding blijft anoniem. Als u wilt nemen we graag contact met u op. Vul in dat geval ook uw contactgegevens in.

Contactpersoon is SP-gemeenteraadslid Jan van Kreij.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier